Informacje

Na co pójdzie 4,3 miliona złotych z nadwyżki budżetowej miasta Jasła?

Rada Miejska nie zajęła dziś stanowiska w sprawie przesunięcia nadwyżki budżetowej na zadania zaproponowane przez burmistrza Andrzeja Czerneckiego. Ponad 4,3 miliona złotych środków pozostałych na koniec ubiegłego roku samorząd chce przeznaczyć m.in. na inwestycje drogowe, wydatki związane z modernizacją obiektów oświatowych, kontynuację prac przy rozbudowie cmentarzy komunalnych, sport i rekreację, wdrożenie kampanii promocyjnej miasta czy wreszcie zakup sprzętu do wyświetlania projekcji filmowych w Jasielskim Domu Kultury za pół miliona złotych.

W ramach nadwyżki budżetowej przewidziano m.in. przebudowę ulicy bocznej od Rejtana. Pomiędzy tzw. "szkieletorem", a boiskiem sportowym przy II LO powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa oraz kilkadziesiąt miejsc postojowych, co ułatwi zaparkowanie samochodów osobowych w tej części miasta. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
W ramach nadwyżki budżetowej przewidziano m.in. przebudowę ulicy bocznej od Rejtana. Pomiędzy tzw. „szkieletorem”, a boiskiem sportowym przy II LO powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa oraz kilkadziesiąt miejsc postojowych, co ułatwi zaparkowanie samochodów osobowych w tej części miasta.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej Jasła na wniosek burmistrza Andrzeja Czerneckiego została rozszerzona o projekt zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok. Dokument przewiduje wprowadzenie wolnych środków na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 4 368 380,41 złotych i zawiera kilkadziesiąt propozycji zmian w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Proponowane przez urzędników zapisy wprowadzają szereg zadań związanych praktycznie z każdą dziedziną życia społecznego w naszym mieście.

Wśród zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej w mieście Jaśle znalazły się m.in. dotyczące przebudowy mostu na rzece Wisłoce w ciągu ulicy Krajowickiej (100 tysięcy złotych), przebudowa ulicy bocznej od Rejtana wraz z budową miejsc postojowych (90 tysięcy złotych), przebudowa chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej (60 tysięcy złotych), przebudowa ulic Wiśniowej (70 tysięcy złotych), Rzecznej (30 tysięcy złotych), bocznej od ulicy Na Kotlinę wzdłuż ulicy Lwowskiej (80 tysięcy złotych), Jagodowej (25 tysięcy złotych), Robotniczej (25 tysięcy złotych), Wincentego Pola (100 tysięcy złotych), budowa wiat przystankowych (50 tysięcy złotych). Jest też kwota 135 tysięcy złotych na wykup działek pod przebudowę ulicy Kolejowej.

Kwotę 200 tysięcy złotych urzędnicy zaplanowali na realizację przebudowy dwóch skrzyżowań: 3-go Maja z Baczyńskiego i Kościuszki z Kadyiego. Pierwotnie w miejsce skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na wysokości „wieżowców” miasto planowało budowę ronda, na którego realizację chciało przeznaczyć 300 tysięcy złotych. W wyniku postępowania przetargowego okazało się, że najtańsza oferta opiewa na kwotę 1,1 miliona złotych stąd powrócono do pomysłu na rozbudowę drogi o prawoskręt patrząc od centrum miasta.

To jest w oparciu o projekt, który jest przygotowany przez Politechnikę Krakowską, który pokazuje jak dokonać przebudowy skrzyżowań tak, żeby poprawić płynność ruchu. W związku z tym, że na Baczyńskiego projektowane było rondo, a przetarg nam pokazał, że jest to kosztowne, bo ten projekt wyszedł na 1,1 miliona złotych więc wracamy do rozwiązania prawoskrętu w tym punkcie plus prawoskręt na ulicę Kadyiego, który też jest potrzebny. Planujemy też przebudowę skrzyżowania Kazimierza Wielkiego z Szajnochy zgodnie z założeniami, które przygotowała Politechnika Krakowska. Jest uzasadnione dokonanie takich zmian przy niedużych nakładach środków. – wyjaśnia burmistrz Andrzej Czernecki.

Miasto wycofuje się z pomysłu ronda na tym skrzyżowaniu. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Miasto wycofuje się z pomysłu ronda na tym skrzyżowaniu.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Kolejne 65 tysięcy złotych zabezpieczono na opracowanie projektu przebudowy kładki nad rzeką Wisłoką prowadzącej na osiedle Gądki, o której o ponowne dopuszczenie do ruchu pojazdów walczą już od kilku miesięcy okoliczni mieszkańcy.

Są takie propozycje, które dla nas wydają się atrakcyjne jeśli chodzi o koszty realizacji, ponieważ po wykonaniu projektu, którego wartość jest mniej więcej szacowana na właśnie 65 tysięcy złotych zakłada się wprowadzenie ruchu 5 tonowego i bezpieczne przejście dla pieszych. Zanim zbudujemy ten zasadniczy most będzie to korzystne rozwiązanie. Po rozmowie z projektantem jest możliwość, aby ten projekt uzyskał niezbędne pozwolenia w październiku tego roku więc jeszcze przed konstruowaniem projektu budżetu na rok 2015, by to zadanie wprowadzić mając już określony budżet tego przedsięwzięcia. – podkreśla Czernecki.

Jeśli chodzi o oświatę to główne zadania inwestycyjne przewidziane do zrealizowania z nadwyżki budżetowej to: termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ulicy Floriańskiej (215 tysięcy złotych) i przebudowa ogrodzenia wokół obiektu (31 tysięcy złotych), budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 (25 tysięcy złotych) i modernizacja schodów (15 tysięcy złotych) oraz budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 (20 tysięcy złotych).

Kompleksową modernizację miałby przejść budynek socjalny przy ulicy Franciszkańskiej 4. Przewiduje się jego termomodernizację (130 tysięcy złotych), przebudowę podwórka (60 tysięcy złotych) oraz modernizację lokali wewnątrz obiektu (250 tysięcy złotych), co ma współgrać z przebudową miejsc postojowych wzdłuż bloku, zaplanowaną na wcześniejszej sesji.

W tym roku możemy zakończyć całą kwestię związaną z remontem tego obiektu plus odpowiednie ocieplenie budynku i remont podwórka. Całe otoczenie wygląda jak na centrum miasta bardzo niedobrze. – zaznaczył burmistrz.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Na wnioski składane przez radnych podczas poprzednich posiedzeń Rady Miejskiej w zmianach budżetowych ujęto środki na kontynuowanie budowy kwater grzebalnych na cmentarzu komunalnym przy ulicy Mickiewicza (250 tysięcy złotych), przebudowę alejek na cmentarzu przy ulicy Gajowej (50 tysięcy złotych) oraz remont alejek na cmentarzu przy ulicy Zielonej (40 tysięcy złotych).

W zakresie sportu i rekreacji duże środki zaplanowano na rozbudowę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Kwiatowej. 40 tysięcy złotych ma być przeznaczone na wykonanie ścian osłonowych i odwodnienie dachu wiaty grillowej, 15 tysięcy złotych na wykonanie schodów zejściowych od strony ulicy Klasztornej i kolejne 8 tysięcy złotych na wykonanie kurtyny wodnej jako atrakcji dla najmłodszych użytkowników w upalne dni.

Przewiduje się 345 tysięcy złotych dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z czego 300 tysięcy złotych na remont traktów pieszo-jezdnych wokół obiektów sportowo-rekreacyjnych, 40 tysięcy złotych na zakup bramki startowej na tor BMX i 5 tysięcy złotych na zakup pięciu sztuk rowerów BMX.

Kino z prawdziwego zdarzenia w Jaśle?

Najwięcej kontrowersji budził wśród radnych zapis o przyznaniu dotacji dla Jasielskiego Domu Kultury na zakup sprzętu do projekcji filmowych za pół miliona złotych. Burmistrz wyjaśniał, że ta propozycja to efekt niedawno opracowanej diagnozy potrzeb mieszkańców powiatu jasielskiego w sferze kultury.

Miasto Jasło w tej chwili nie ma miejsca, w którym można dokonywać projekcji filmowych na odpowiednim poziomie. W związku z tym, że mówi się ale w tym momencie nie ma planów na komercyjne kino i nikt nie buduje jeszcze sal kinowych, Jasielski Dom Kultury wyszedł z propozycją, żeby tą lukę uzupełnić jeśli chodzi o ofertę kulturalną. Zakup sprzętu za 500 tysięcy złotych, który daje możliwość projekcji kinowych w standardzie 3D to rozwiązanie, które lokowałoby nas jeśli chodzi o poziom emisji filmów na dobrym poziomie. Jeżeli ta propozycja zostanie przyjęta, nie wiążemy się w ten sposób, że musimy dużą salę Jasielskiego Domu Kultury wynajmować i używać siedem razy w tygodniu na te projekcje. Propozycja jest taka, żeby to było zrobione trzy razy w tygodniu. W ten sposób mogłyby być prezentowane nowości filmowe w standardzie 3D. Byłoby to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, ponieważ realizujemy projekt „Jasielska Strefa Usług Publicznych” i tam jednym z wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta Jasła i powiatu jasielskiego brak kina jest podnoszony jako dotkliwa uciążliwość jeśli chodzi o ofertę kulturalną. – wyjaśnił Andrzej Czernecki.

Radni mając wątpliwości co do zaproponowanej kwoty zwrócili uwagę, że w pierwszej kolejności należałoby odpowiednio przygotować pomieszczenia w domu kultury tak, aby można w nim było ulokować kino oparte o nowoczesne technologie.

Burmistrz wyjaśnił, że zostanie złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na kompleksową modernizację Jasielskiego Domu Kultury wraz z Miejską Biblioteką Publiczną. Ten sam, który był składany wcześniej do Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 16 milionów złotych i nie otrzymał dofinansowania.

Mamy teraz nową perspektywę RPO. To musi być działanie kompleksowe. Ja rozumiem, że można by w tym momencie zrobić jakieś prace remontowe związane z salą widowiskową natomiast jeśli chodzi o jej funkcje to niczego nowego dla mieszkańców nie przyniesie. Dlatego rekomendujemy rozwiązanie takie, by kompleksowo wyremontować Jasielski Dom Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną zgodnie z tym projektem, który jest opracowany. Według informacji z Urzędu Marszałkowskiego należy się spodziewać, że w trzecim kwartale roku będą ogłaszane nabory na projekty kluczowe dla województwa. To jest projekt, który jest o znaczeniu zdecydowanie dla całego regionu, co najmniej powiatu. To instytucja, która emanuje swoją działalnością znacznie dalej niż samo miasto. W związku z tym liczymy na to, że ten projekt będzie tak traktowany i dostanie wysoką punktację. – podkreślił.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Burmistrz dodał, że na ukończeniu są prace związane z ekspertyzą techniczną budynku przy ulicy Sokoła, w którym obecnie mieści się kino i po jej wynikach będzie wiadomo jakie obiekt znajdzie dalsze przeznaczenie. – Po tym będziemy proponować Radzie funkcje dla tego obiektu. Na pewno jest tam konieczne przeprowadzenie prac remontowych dużym kosztem więc krótko mówiąc nie mamy na razie na tyle pieniędzy, by wszystko wyremontować. Trzeba wspierać się środkami zewnętrznymi i używać tych środków, które mamy na to, by zapewnić wkład własny.

Za dużo zmian jak na jedną uchwałę

Zanim projekt zmiany uchwały budżetowej znalazł się w porządku dzisiejszej sesji, burmistrz zaprosił do swojego gabinetu w miniony piątek przewodniczących wszystkich czterech klubów działających przy Radzie Miejskiej Jasła. Efektem spotkania miało być wypracowanie consensusu na linii władza ustawodawcza – władza wykonawcza.

Spotkaliśmy się z panem burmistrzem, sprawy zostały nam naświetlone. Było powiedziane co nam się nie podoba w tych zmianach budżetowych. Nie było żadnych obiecanek. Wczoraj spotkałem się ze swoim klubem. Niestety podjęliśmy decyzję, że w takim trybie awaryjnym nie jesteśmy w stanie sześćdziesięciu pozycji, znaczących czy mniej znaczących, rozpatrywać. Dlatego padła decyzja komisji budżetowej, żeby odstąpić od opiniowania projektu zmian budżetowych, przepracować to ponownie na komisji w ciągu tego tygodnia i zwołać sesję, gdzie każdy mógłby się wypowiedzieć merytorycznie. Jakoś w tej radzie nie możemy się dopracować jakiegoś sensownego schematu, żeby wyodrębnić bardziej ważne i mniej ważne sprawy. – powiedział Henryk Rak, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Tadeusz Stachaczyński, przewodniczący klubu radnych Przymierza Samorządowego Podkarpacia dodał, że „jako radny chciałby rozważyć czy na przykład 55 tysięcy złotych na tereny przy ulicy Kwiatowej to jest tak bardzo palący problem w mieście”.

Jeśli problemem mieszkańców jest kino za pół miliona to ja być może w innym mieście żyję, z innymi ludźmi się spotykam, ale mnie nikt nie zaczepił, że rzeczywiście niezbędnym i koniecznym zadaniem, które należy tu i teraz wykonać to jest kino za pół miliona złotych. Być może mam styczność z innymi ludźmi, którzy bardziej po ziemi chodzą. Chciałem wyartykułować, że nie jest tak, że nie należy robić pewnych rzeczy. O pewne rzeczy myśmy już się dawno ubiegali. Zadałbym pytanie, dlaczego na tej sali wiele razy padało, że nie da się nic z kładką na Gądki zrobić, ponieważ nie można tam puścić ruchu samochodów. Z tej sali były radny mówił, żeby puścić tylko samochody ratunkowe, ale nie, bo są one powyżej 3,5 tony. Teraz słyszę, że nagle jakaś ekspertyza jest, która dopuszcza 5 ton i jeszcze ruch pieszych. Albo wtedy ktoś nie mówił prawdy albo przedtem ktoś robił złe obliczenia, bo ja rozumiem, że czas biegnie i stan techniczny obiektu się pogarsza, a nie polepsza. Tak mi się, z technicznego punktu widzenia, wydaje. – powiedział.

Radna Krystyna Sikora: – Uważam, że są to pieniądze wydane, a nie zainwestowane. Według mojej oceny nie wpłynął one na poprawę życia mieszkańców, nie przybędzie nam ani jednego miejsca pracy. Marnujemy te cztery i pół miliona, gdzie nie tak dawno przekonywał pan burmistrz o zasadności oszczędzania.

Dlatego radni klubów PSP, PiS i radny Janusz Przetacznik zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w głosowaniu nad zmianami w budżecie miasta na 2014 rok. Ten ostatni złożył nawet wniosek formalny o zdjęcie projektu uchwały z dzisiejszego posiedzenia, ale został odrzucony dziesięcioma głosami przeciw, jednym wstrzymującym się przy ośmiu za.

Jeżeli Państwo wskażecie w tych zmianach budżetowych coś co nie jest potrzebne to proszę zaproponować jakąś zmianę. Są różne tematy i rozumiem, że każdy patrzy przez pryzmat swojego najbliższego osiedla. Robimy wszystko co uznajemy za właściwe. Nie jest to ostatnia zmiana budżetowa, ale czas leci i liczyłem na to, że będziemy mogli się szybciej zorganizować i podjąć decyzję. – wtrącił burmistrz.

Kolejny wniosek formalny złożył przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej RP. Dotyczył on przerwania obrad sesji i przeniesienia go na inny termin, co w jego ocenie „umożliwi to wszystkim radnym, którzy mieli zbyt mało czasu, żeby zapoznać się odpowiednio z uchwałą i ją przeanalizować.”

Z dużą cierpliwością przysłuchuję się temu wszystkiemu. Zacznę od tego, że też miałem okazję być na spotkaniu szefów klubów, bo takim jestem. Myślę, że transparentność powinna być jak najbardziej więc dlatego mówimy o tym co tam się wydarzyło. Omówiliśmy sobie ogólnie ten projekt, dostaliśmy po jednym egzemplarzu i umówiliśmy się z panem burmistrzem, że przedyskutujemy to na komisji. Dzisiaj była taka próba natomiast komisja zdecydowała, że nie chce nad tym procedować, bo ma mało czasu. Natomiast druga informacja jaka się pojawiła była taka, że po 17-stym czerwca pojawi się druga transza nadwyżki i pewne pomysły radnych, które nie znalazły się w tej będą pewnie zrealizowane w kolejnej. – stwierdził Roman Kościow.

Tym razem jego propozycja spotkała się z aprobatą radnych i dalsza część dyskusji została odłożona do najbliższego piątku do godziny dziesiątej.

[box style=’download’] DO POBRANIA: lista zadań do realizacji w ramach nadwyżki budżetowej (.pdf) [/box]

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Na co pójdzie 4,3 miliona złotych z nadwyżki budżetowej miasta Jasła?”

  1. Ja bym proponowała jeszcze zrobić mc donalda. Jasło na tym by wieeeeele zarobiło, bo bardzo dużo osób chce tego mc donalda. I zamiast zrobić te parkingi, to odnowić budynek i tam zmieści się dużo sklepów i potrzebnych miejsc.

  2. lepiej zróbcie wały zabezpieczające wisłokę, bo przez Jasło przechodzą aż trzy rzeki i ludzie mają zalane domy, poza tym wiele ludzi nie ma pozwolenia na budowanie domów w wielu miejscach, ponieważ nie ma wałów.

  3. Proponuję aby radni przespacerowali sie do szkoły podstawowej nr 4 na ul.Kopernika Te biedne dzieciaczki korzystają z obskurnych toalet , w których niedługo wylęgną się karaluchy !!!!!!!!!!!! Cała szkoła wewnątrz jest w stanie opłakanym a zastanawiacie się nad sprawami … szkoda komentować wstydzcie się !!!! Dzieci uczęszczające do tej placówki muszą siedzieć w starych ławkach , parkiet przetarty do zera istny koszmar Ważne ze radni i cały jasielski samorząd ma super urząd wyremontowany i klimę Dla was kasa zawsze jest Powinniście niezle obsłuchać