Informacje

Po latach oczekiwań strażacy z Kłodawy mają remizę z wymarzonymi warunkami

Od 2009 roku trwały prace budowlane związane z rozbudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie. Obiekt, którego modernizacja została w całości sfinansowana z budżetu gminy Brzyska, został uroczyście oddany do użytku w piątek (15.08). Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali m.in. parlamentarzyści ziemi jasielskiej: senator Alicja Zając i poseł Bogdan Rzońca.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

________________________________

FOTOGALERIA: Otwarcie remizy OSP Kłodawa
________________________________

Roboty remontowo-budowlane na obiekcie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie (gmina Brzyska) rozpoczęły się w roku 2009 i ze względu na możliwości finansowe miejscowego samorządu zostały rozłożone w czasie. Najpierw dobudowano dodatkowy boks garażowy, przystosowany pod stacjonowanie w nim ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz 004. W drugim garażowany jest lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volkswagen Transporter, przekazany do tutejszej jednostki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

W kolejnych latach modernizowano pomieszczenia wewnątrz budynku tak, aby dostosować go do potrzeb wynikających z funkcjonowania jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Dzięki temu na poziomie garaży powstało zaplecze, w ramach którego wyodrębniono oddzielną salkę konferencyjną, gdzie przechowywany jest m.in. sztandar i pamiątki strażackie oraz pomieszczenie sanitarne z toaletami i prysznicami. Z kolei na piętrze powstała salka, gdzie strażacy mogą na spokojnie usiąść po akcji i przeanalizować prowadzone działania. Do remizy podłączono również sieć internetową, dzięki czemu młodzież, która przykładowo nie ma możliwości na spędzenie wakacji poza miejscem zamieszkania może się tu wspólnie spotkać.

Wyjeżdżający do działań ratowniczo-gaśniczych strażacy mają teraz gdzie na spokojnie założyć umundurowanie. Garaż został doposażony w szafki, gdzie każdy z ratowników ma przypisany własny boks.

Ponadto zmieniło się otoczenie wokół budynku.

Od 2001 roku jednostka działa w strukturze Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, biorąc czynny udział w wielu akcjach ratowniczych na terenie powiatu jasielskiego i województwa podkarpackiego. W 2009 roku rozpoczęto rozbudowę i przebudowę obiektu remizy OSP w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia garażowego oraz niezbędnych pomieszczeń socjalnych. W 2010 roku, w czasie obchodów stulecia powstania OSP Kłodawa, wmurowano na tym obiekcie tablicę pamiątkową dla uczczenia pamięci założycieli naszej straży. Ze względu na ograniczone środki finansowe kilka lat trwały prace, ale mamy obiekt, którym naprawdę można się poszczycić. Zapewnia on odpowiednie warunki do przechowywania sprzętu oraz godne warunki dla strażaków. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji szczytnego celu jakim było oddanie remizy w takim kształcie. – powiedział Jerzy Jurkowski, sekretarz OSP w Kłodawie.

W piątek (15.08) odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowo wyremontowanego obiektu. Klucze do remizy przekazał na ręce naczelnika Kazimierza Wojdyły i gospodarza jednostki Jerzego Raka wójt gminy Brzyska Rafał Papciak.

Symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi przed drzwiami wjazdowymi do strażnicy kłodawskich strażaków dokonali zaproszeni goście w osobach: senator Rzeczpospolitej Polskiej Alicji Zając, posła na Sejm RP dr Bogdana Rzońcy, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle Stanisława Święcha, Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Wacława Pasterczyka, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzyskach Piotra Kopery, wójta partnerskiej gminy Široké na Słowacji Stanislav Bartoš, prezes OSP Kłodawa Mieczysław Madej, sołtys wsi Kłodawa Józef Gajda i wójt gminy Brzyska Rafał Papciak.

Poświęcenia obiektu dokonał ks. prałat Edward Pasionek, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. świętej Marii Magdaleny w Brzyskach.

Radość z oddania do użytkowania wymarzonej dla strażaków remizy obwieściły miejscowej społeczności: syrena oraz sygnały włączone na wozach bojowych, którymi dysponuje jednostka.

Ta remiza jest doskonałym przykładem współpracy pomiędzy wójtem gminy, Radą Gminy, a pracownikami, którzy nadzorowali tą budowę w osobach kierownik Anny Smoleń i skarbnik Janiny Wolskiej. Chciałem podziękować radnym, którzy nie szczędzili grosza i przyznawali pieniądze, ale przede wszystkim chciałem podziękować strażakom ochotnikom z Kłodawy, którzy spędzili tutaj wiele godzin, by pomagać przy tej rozbudowie. Strażacy z Kłodawy z dużym sercem i dużą ochotą pracowali tutaj, aby ta remiza wyglądała tak pięknie. – powiedział wójt Rafał Papciak.

Zaproszeni goście nie szczędzili słów pochwał pod adresem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie, która jako jedna z dwóch na terenie gminy Brzyska włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym. Oddajecie remizę, która nabrała nowego wymiaru. Remizę, do której będziecie wracać czasem z trudnych akcji ratowniczo-gaśniczych. Prowadząc sprawy operacyjne miałem wiele razy do czynienia ze strażakami z Kłodawy. Zawsze odznaczali się profesjonalizmem, gotowością niesienia pomocy bliźnim. Z inspekcji gotowości bojowej otrzymywali oceny bardzo dobre. Tym bardziej dzisiejszy dzień jest dniem szczęśliwym. W pełni zasłużyli na tą wspaniałą remizę. Serdecznie dziękuję panu wójtowi i Radzie Gminy, która przyczyniła się do przeznaczenia środków finansowych. Życzę wszystkim strażakom jak najmniej akcji ratowniczo-gaśniczych, a jak najwięcej ćwiczeń. – powiedział bryg. Wacław Pasterczyk.

Szef powiatowych struktur OSP druh Stanisław Święch skierował na ręce prezesa tutejszej jednostki okolicznościowy list, w którym czytamy m.in. „Z okazji uroczystości otwarcia i poświęcenia remizy OSP uprzejmie proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji. Podzielam radość i dumę całej społeczności Kłodawy z tej okazji. Oddanie do użytku remizy jest wyrazem Waszej zgody i determinacji w dążeniu do realizacji słusznych społecznych celów. Ochotnicze straże pożarne w historii Polski zawsze odgrywały niezwykle ważną rolę. Najważniejszym zadaniem jest oczywiście niesienie pomocy obywatelom w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia. OSP od wielu lat stanowi niezwykle istotny element systemu ratowniczo-gaśniczego. Nie można jednak zapomnieć o roli jaką strażacy ochotnicy odgrywają w lokalnej społeczności. Integrujecie mieszkańców swoich małych Ojczyzn, wychowujecie najmłodszych obywateli w patriotycznym duchu oraz bierzecie aktywny udział w życiu społecznym”.

Gospodarz gminy Rafał Papciak podkreślił, że obiekt ten na pewno stanie się perełką wśród remiz na terenie powiatu jasielskiego.

W tej kadencji udało nam się nie tylko rozbudować remizę w Kłodawie, ale także rozbudować remizę w Dąbrówce, były remonty remizy w Brzyskach, a także w Błażkowej. Liczę na to, że dalej będziemy inwestować mądrze pieniądze gminne w nasze bezpieczeństwo. Nie tak dawno, bo w poniedziałek, widziałem się z druhami z Kłodawy na akcji w Błażkowej, gdzie walczyli wspólnie ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej z podtopieniami, które nastąpiły w tej miejscowości. Strażacy z Kłodawy od 114 lat strzegą bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko Kłodawy, ale całej gminy. – przyznał.

W przyszłym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie będzie świętować jubileusz 115-lecia swojego istnienia. Jednym z kolejnych marzeń miejscowych strażaków jest pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dwa obecnie użytkowane mają po kilkadziesiąt lat i powinny stanąć już obok zabytkowego powozu konnego, który jako monument dla potomnych wystawiono obok budynku remizy. To Jelcz z 1977 roku i Volkswagen z 1993. Strażakom ochotnikom życzymy wytrwałości w dążeniu do upragnionego celu.

POSŁUCHAJ:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Po latach oczekiwań strażacy z Kłodawy mają remizę z wymarzonymi warunkami”