Informacje

Ślubowanie burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana: „mniej słów, więcej konkretnej pracy”

Jasło ma od dzisiaj nowego burmistrza. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Ryszard Pabian złożył ślubowanie, a tym samym oficjalnie objął najważniejszy urząd w mieście. Władzę w naszym grodzie symbolicznie przekazał mu odchodzący gospodarz Andrzej Czernecki. W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu burmistrz Jasła podkreślił: „ mniej słów, więcej konkretnej pracy”. Swoją pracę w magistracie rozpocznie już od najbliższego poniedziałku.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wzorem dwóch poprzednich kadencji uroczysta sesja Rady Miejskiej Jasła odbyła się w Jasielskim Domu Kultury. Obradom przewodniczył Henryk Rak, któremu radni powierzyli to stanowisko w miniony poniedziałek oraz jego dwaj zastępcy: Urszula Czyżowicz i Andrzej Dybaś. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście, w tym byli burmistrzowie Jasła, władze powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, kierownicy i dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy miasta.

W drugiej turze wyborów samorządowych, które odbyły się 30 listopada, mieszkańcy powierzyli kierowanie miastem na najbliższe cztery lata kandydatowi komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość Ryszardowi Pabianowi. Z rąk przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle Katarzyny Bednarz odebrał on zaświadczenie o wyborze na urząd burmistrza Jasła i złożył okolicznościowe ślubowanie:

„Obejmując urząd burmistrza miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”.

20141206-002slubowanie

Tym samym Ryszard Pabian stał się formalnie burmistrzem miasta Jasła w latach 2014-2018.

Swoje okolicznościowe expose rozpoczął od podziękowań adresowanych do mieszkańców, którzy poprzez oddanie swojego głosu na jego kandydaturę powierzyli mu piastowanie tak zaszczytnej funkcji, a ustępującemu burmistrzowi Andrzejowi Czerneckiemu za przygotowanie szeregu inwestycji, które mają szansę na realizację w obecnej kadencji.

Po raz pierwszy staję przed Państwem jako burmistrz Jasła. Nie ukrywam, że postrzegam to jako olbrzymie wyróżnienie i zaszczyt, ale mam jednocześnie świadomość, że to ogromna odpowiedzialność, a także dowód oczekiwań ze strony mieszkańców Jasła, gdyż to dzięki ich głosom obejmuję tę funkcję zastępując poprzedniego burmistrza. Przy tej okazji po raz kolejny dziękuję Państwu za głosy, dzięki którym zajmuje to miejsce. To, że na stanowisku burmistrza nastąpiła zmiana nie oznacza, że pewne pomysły, które powstały w poprzedniej kadencji, nie będą kontynuowane. Zapewniam, że wszystkie – korzystne dla miasta Jasła – będą realizowane. Dziękuję za to, co do tej pory zostało zrobione. Oczywiście będę także realizował założenia mojego programu wyborczego. Zapewniam, że znajdzie on odzwierciedlenie w działaniach jakie będą podejmowane w najbliższym okresie. Ci, którzy znają mnie bliżej wiedzą, że jest to zgodne z moim charakterem: mniej słów, więcej konkretnej pracy. Najważniejsze z tych działań to współpraca z przedsiębiorcami, gdyż miejsca pracy są podstawą rozwoju miasta Jasła. – powiedział Ryszard Pabian.

20141206-003slubowanie

Gabinet gospodarza naszego grodu przejmie oficjalnie w poniedziałek rano. Wówczas spotka się również z pracownikami jasielskiego magistratu. Jedną z pierwszych poważnych decyzji, która czeka nowo wybranego burmistrza będzie dotyczyła modernizacji Jasielskiego Domu Kultury.

Jak podkreślałem to na spotkaniach z mieszkańcami, program jest ważny, bo pokazuje co burmistrz zamierza robić i pozwala ocenić na ile skuteczne są jego działania w trakcie kadencji. Zaznaczałem jednocześnie, że życie weryfikuje wszelkie założenia i okazuje się, że rzeczywiście, bo już w najbliższym tygodniu staniemy przed podjęciem bardzo ważnej decyzji. Otrzymaliśmy informację, że jest możliwość pozyskania środków na realizację projektu, który miasto złożyło kiedy byłem zastępcą burmistrza. Mowa jest o modernizacji Jasielskiego Domu Kultury, na którą to możemy uzyskać dofinansowanie na poziomie około dziesięciu milionów złotych. Jest tylko jeden problem: na realizację projektu mamy bardzo mało czasu, bo do września przyszłego roku. Ale jednocześnie może to dobry znak, że mam okazję zaczynać pracę od realizacji projektu, nad którym pracowałem przed rozstaniem się z Urzędem Miasta Jasła. Oprócz dobrze przygotowanych projektów potrzebna jest jeszcze odrobina szczęścia. Wierzę, że będzie mi ono dopisywało. – mówi.

Ryszard Pabian podczas swojej kampanii wielokrotnie podkreślał o chęci współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami, o czym ponownie przypomniał w trakcie okolicznościowego przemówienia.

Przyznał, że złożenie ślubowania to dla niego wyjątkowa chwila. – To jednocześnie deklaracja, że będę mieszkańcom służyć najlepiej jak potrafię. Co ważne wiem, że mogę liczyć na pomoc naszych parlamentarzystów oraz samorządu województwa. Ten czas musimy wykorzystać, aby stał się okresem wielu dobrych zmian w naszym mieście. Nie ustanę w tych staraniach i o to samo proszę Państwa radnych, za co z góry dziękuję. – zakończył Pabian.

Symboliczne przekazanie władzy w mieście odbyło się w obecności poprzednich włodarzy Jasła: Andrzeja Kachlika, Janusza Raka, Marii Kurowskiej i Andrzeja Czerneckiego, z którym Ryszard Pabian w dogrywce wyborczej wygrał rywalizację o ponad półtora tysiąca głosów.

Cztery lata temu, dokładnie w tym samym miejscu, Andrzej Czernecki składał swoje ślubowanie, dzisiaj podziękował Jaślanom za powierzone mu wieloletnie zaufanie.

20141206-013slubowanie

Chciałem bardzo serdecznie podziękować Jaślanom za kilkukrotny wybór mnie na burmistrza Jasła. To był wielki honor i wielka satysfakcja, że mogłem służyć miastu Jasłu. Dziękuję za te prawie trzynaście i pół roku pracy dla Jasła. W tym miejscu chciałem powiedzieć, że to co robimy dla mieszkańców i dla miasta podczas poszczególnych kadencji to są takie działania, w czasie których każdy powinien oprócz dotrzymywania słowa dać z siebie więcej, żebyśmy tą sztafetę dla Jasła potrafili przeprowadzać tak, abyśmy wygrywali. – powiedział.

Żegnający się z urzędem Andrzej Czernecki odniósł się do wcześniejszej zapowiedzi Ryszarda Pabiana odnośnie kontynuacji wcześniej przygotowanych projektów.

To dobrze świadczy o planach, to świetnie rokuje na przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście i za to dziękuję. Cztery lata temu jak obejmowałem funkcję burmistrza mieliśmy miasto zniszczone po powodzi, kryzys gospodarczy, kończącą się perspektywę finansową. Myślę, że skończyliśmy tą kadencję dobrze. Jasło jest w tej chwili miastem oddłużonym o 10 milionów złotych, zlikwidowane skutki powodziowe, inwestycje, które w dużej części będą kontynuowane. Myślę, że ta nowa perspektywa, która jest ogromną szansą dla miasta, będzie dobrze wykorzystana i tego z całego serca życzę. – przyznał.

Ustępującemu, jak i obejmującemu urząd burmistrzowi podziękowania oraz gratulacje złożyli przedstawiciele trzech klubów działających w Radzie Miejskiej Jasła VII kadencji: Prawa i Sprawiedliwości, „Jaślan” oraz Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami oraz dwaj radni z „Samorządowego Jasła”.

Raz jeszcze dziękuję mieszkańcom Jasła za te głosy, które były oddane na mnie w tej kampanii. To naprawdę duże zobowiązanie, bo ponad pięć tysięcy głosów to duża część Jasła. Mam nadzieję, że wspólnie wiele nam się uda jeszcze zrobić dla dobra naszej jasielskiej społeczności. Dziękuję Państwu za całą przychylność, za dobroć płynącą z Państwa strony. – dodał Czernecki.

Gratulacje Ryszardowi Pabianowi złożyła również burmistrz Jasła w latach 2006-2010 Maria Kurowska, w kadencji której przez trzy lata pełnił funkcję zastępcy odpowiedzialnego za inwestycje w mieście.

20141206-018slubowanie

Był moim zastępcą, na którym nigdy się nie zawiodłam i któremu mogłam w pełni zaufać. To jest wielki komfort pracy, gdy się ma takiego współpracownika. Myślę, że sama nie wymyśliłabym takiego scenariusza jaki jest w tej chwili, że mój zastępca został burmistrzem, a ja poszłam pełnić inną rolę, ale taką, abyśmy mogli dalej współpracować. Tą współpracę zapewniam, nie tylko w tych sferach, którymi się zajmuje ale również we wszystkich innych, bo przecież województwo to jest bardzo szerokie spektrum działań. – powiedziała.

Dla Marii Kurowskiej to pierwsze publiczne wystąpienie w Jaśle po objęciu przez nią stanowiska wicemarszałka województwa podkarpackiego. W nowej kadencji sprawuje ona nadzór nad dwoma istotnymi dziedzinami: edukacją oraz ochroną środowiska.

To pierwsza okazja, aby przemówić do społeczeństwa jasielskiego po wybraniu mnie na wicemarszałka województwa podkarpackiego. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, wielki zaszczyt i wielkie zobowiązanie. Dziękuję za wszystkie głosy, które Państwo oddaliście na mnie, bo dzięki temu, że uzyskałam tak szerokie poparcie, jestem dzisiaj wicemarszałkiem. Zapewniam, że będę się bardzo starać, aby Jasło, Jasielszczyzna i w ogóle Podkarpacie odczuło efekty mojej działalności publicznej. Zajmuję się dwoma sferami: edukacją i ochroną środowiska. W obydwu mam spore doświadczenie. W pierwszej jako wieloletni dyrektor szkoły i burmistrz, który zajmował się edukacją. W drugiej, również jako burmistrz, realizowaliśmy program Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dużym powodzeniem. Mówię o tym dlatego, że to wszystko będzie się przekładało na moją współpracę z nowo wybranym burmistrzem miasta Jasła Ryszardem Pabianem. – mówiła.

Pani marszałek życzyła Ryszardowi Pabianowi, aby był „bardzo dobrym burmistrzem królewskiego miasta Jasła”. – Miasto Jasło zasługuje na takiego burmistrza jak Pan. Życzę Panu zdrowia, siły, dużo pozytywnej energii, dużo życzliwych osób, a nade wszystko Bożej opieki, Bożego błogosławieństwa. Niech patron Jasła święty Antoni Padewski ciągle podpowiada. Sądzę, że tych decyzji w mieście Jaśle będzie bardzo dużo i tego serdecznie życzę. – dodała.

W nową kadencję Ryszard Pabian wszedł z… trzema wiecznymi piórami. Otrzymał je na pamiątkę od koalicyjnych radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami, ustępującego burmistrza Andrzeja Czerneckiego oraz wicemarszałek Marii Kurowskiej.

SYLWETKA NOWEGO BURMISTRZA JASŁA:
57-letni Ryszard Pabian jest z wykształcenia magistrem inżynierem budownictwa. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w jednym z jasielskich przedsiębiorstw budowlanych, gdzie przez ponad osiemnaście lat awansował od majstra budowy po dyrektora. W latach 2000-2003 był zastępcą dyrektora Departamentu Organizacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. W 2007 roku ówczesna burmistrz Jasła Maria Kurowska powołała go na swojego zastępcę. Przez trzy lata odpowiadał w miejscowym magistracie za sprawy związane z inwestycjami. Po przegranych wyborach w 2010 roku prowadził własną działalność gospodarczą bezpośrednio związaną z kierunkiem ukończonych studiów oraz nabytego doświadczenia. Przez ostatnie cztery lata nadzorował szereg inwestycji, które powstawały w najbliższym otoczeniu, m.in. budowę zespołu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem biogazu pochodzącego z oczyszczalni ścieków w Jaśle, budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zawadce Osieckiej czy budowę kotłowni biomasowej w gminie Krempna. Prywatnie: żonaty, ojciec trojga dorosłych dzieci, dziadek. Działa w Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. W listopadzie 2014 roku do wyborów na urząd burmistrza Jasła startował z listy komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, ale nie jest członkiem tej partii. W pierwszej turze otrzymał 4 944 głosy (zaledwie o 39 mniej niż Andrzej Czernecki), w drugiej zaś poparło go 6 346 mieszkańców miasta (o 1 577 więcej niż dotychczasowego gospodarza naszego grodu).

POSŁUCHAJ:

20141206-004slubowanie

20141206-005slubowanie

20141206-006slubowanie

20141206-007slubowanie

20141206-008slubowanie

20141206-009slubowanie

20141206-010slubowanie

20141206-012slubowanie

20141206-014slubowanie

20141206-013slubowanie

20141206-015slubowanie

20141206-016slubowanie

20141206-017slubowanie

20141206-019slubowanie

20141206-018slubowanie

20141206-020slubowanie

20141206-021slubowanie

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Ślubowanie burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana: „mniej słów, więcej konkretnej pracy””