Informacje

Debata ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Jak nie dać się oszustom i nie paść ich ofiarą ? Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze? Co zrobić w przypadku utraty dokumentów tożsamości ? Na te i wiele innych pytań odpowiadali policjanci w trakcie debaty społecznej poświęconej bezpieczeństwu osób starszych. W spotkaniu zainicjowanym przez Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle wzięli udział przedstawiciele Jasielskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Fot. © Policja w Jaśle
Fot. © Policja w Jaśle

Debata zorganizowana przez jasielską Policję odbyła się w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, gdzie swoją siedzibę ma Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Blisko stu trzydziestu jego członków odpowiedziało na zaproszenie i wypełniło szkolną aulę po same brzegi. Tematem spotkania była problematyka przestępstw najczęściej popełnianych na szkodę osób starszych oraz propagowanie bezpiecznych zachowań pozwalających efektywnie zapobiegać występowaniu zjawisk przestępczych skierowanych przeciwko tej grupie społecznej.

Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Jaśle inspektor Andrzej Wędrychowicz, który rozpoczął debatę i przywitał zaproszonych gości. W swoim wystąpieniu przedstawił strukturę organizacyjną jasielskiej Policji oraz wyniki ostatniej edycji badania przestępczości.

W debacie uczestniczył podinspektor Zdzisław Sudoł – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz podinspektor Andrzej Przebięda – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Jaśle, którzy omówili zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów na drodze i wręczyli uczestnikom debaty odblaskowe opaski.

Obecni na debacie przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali również prelekcji podinspektora Jerzego Duszyńskiego – Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Jaśle, który przedstawi metody działania i techniki manipulacji stosowane przez sprawców oszustw oraz wystąpienia podkomisarza Krzysztofa Skowrona z jasielskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą na temat ryzyka związanego z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa, jak też z kupowaniem towarów za pośrednictwem akwizytorów lub podczas specjalnych prezentacji.

Jednym z punktów spotkania było także omówienie zagrożeń pożarowych i zasad bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego przez młodszego brygadiera Ireneusza Michalika z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Na zakończenie debaty odbyła się dyskusja, w czasie której zaproszeni goście zadawali funkcjonariuszom pytania, jak też zgłaszali swoje uwagi i propozycje. Spotkanie pozwoliło na wymianę informacji oraz poznanie potrzeb i oczekiwań seniorów w kwestii ich bezpieczeństwa.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE