Informacje

W powiecie zamienili się miejscami: Miśkowicz starostą, Kmiecik wicestarostą

Zarząd Powiatu w Jaśle w piątej kadencji będzie pracował praktycznie w niezmienionym składzie osobowym, natomiast nastąpiła roszada między stanowiskami starosty i wicestarosty. Franciszek Miśkowicz zamienił się miejscem z Adamem Kmiecikiem i to lider lokalnych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie piastował teraz najważniejszą funkcję w powiecie jasielskim. „Ludowcy” przejęli również władzę w prezydium nowej Rady: mają swojego przewodniczącego i dwóch przewodniczących.

FOTOGALERIA: I Sesja Rady Powiatu w Jaśle V kadencji

Wyłonieni przed dwoma tygodniami radni powiatowi piątej kadencji odebrali dzisiaj z rąk przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle zaświadczenia o wyborze oraz złożyli rotę ślubowania: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Tekst samorządowego przyrzeczenia część z nich kończyła słowami „tak mi dopomóż Bóg”.

16 listopada mieszkańcy wyłonili 23-osobowy skład Rady Powiatu. Mandaty przypadły w udziale dziewięciu przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości, ośmiu Polskiego Stronnictwa Ludowego, czterem Platformy Obywatelskiej RP oraz dwóm Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami.

Radnymi powiatowymi w latach 2014-2018 będą: Jan Urban (641 głosów), Anna Bialik (453 głosy), Jan Lazar (295 głosów), Dorota Woźniak (690 głosów), Antoni Salacha (400 głosów), Stanisław Spólnik (829 głosów), Franciszek Miśkowicz (727 głosów), Grzegorz Pers (1728 głosów) – Polskie Stronnictwo Ludowe, Witold Lechowski (937 głosów), Mateusz Lechwar (702 głosy), Stanisław Zając (546 głosów), Tadeusz Gorgosz (1936 głosów), Mariusz Sepioł (614 głosów), Marek Biernacki (475 głosów), Andrzej Stachurski (524 głosy), Jan Muzyka (1262 głosy), Józef Rosół (435 głosów) – Prawo i Sprawiedliwość, Adam Kmiecik (752 głosy), Henryk Motkowicz (1035 głosów), Bogusław Kręcisz (920 głosów), Stanisław Mlicki (681 głosów) – Platforma Obywatelska RP, Janusz Przetacznik (557 głosów), Józef Kozioł (587 głosów) – Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami.

Dzięki kontynuacji dotychczasowej czteroletniej koalicji władzę w powiecie jasielskim nadal będzie sprawować Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska RP oraz Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami.

Na pierwszym posiedzeniu, które zostało zwołane przez Komisarza Wyborczego w Krośnie, wybrano nowego przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle.

Do objęcia tej prestiżowej funkcji zgłoszono dwie kandydatury: radny Mateusz Lechwar Stanisława Mlickiego, natomiast radny Franciszek Miśkowicz Grzegorza Persa. Mlicki jednak nie wyraził zgody, wyrażając chęć pracy w prezydium jako wiceprzewodniczący.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR (x9)
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR (x9)

Grzegorz Pers, który w poprzedniej kadencji był wiceprzewodniczącym Rady, jest rekordzistą jeśli chodzi o tegoroczne wybory samorządowe na szczeblu powiatu. W szóstym okręgu wyborczym obejmującym swym zasięgiem teren trzech gmin: Krempna, Nowy Żmigród i Tarnowiec otrzymał 1 728 głosów.

W tajnym głosowaniu za jego kandydaturą oddano piętnaście głosów.

Bardzo serdecznie dziękuję za wybór na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu. To dla mnie zaszczyt pełnić taką funkcję. Będę się starał być dla wszystkich Państwa radnych pomocny w każdej sprawie. Będę się starał, aby wszystkie obrady przebiegały sprawnie. Tak, jak składaliśmy ślubowanie, będę chciał, abyśmy pracowali wspólnie na rzecz rozwoju powiatu jasielskiego. – powiedział.

Nowo wybrany przewodniczący zaproponował, aby rozszerzyć porządek dzisiejszych obrad o wybór zastępców przewodniczącego, starosty, wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu w Jaśle V kadencji. Rada przychyliła się do jego wniosku.

Na funkcję wiceprzewodniczących Rady zaproponowano troje kandydatów: Annę Bialik (zgłosiła radna Dorota Woźniak), Jana Lazara (zgłosił radny Henryk Motkowicz) oraz Stanisława Mlickiego (zgłosił Mateusz Lechwar).

Każdy z nich przedstawił swoją sylwetkę zawodową:

20141201-002powiat

Anna Bialik – „Ukończyłam Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Od ponad dwudziestu lat zarządzam spółką Argus w Jaśle. Jestem członkiem w Jasielskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców, gdzie działam na rzecz naszych lokalnych przedsiębiorców. Uczestniczę również w pracach klastra regionalnego przy Uniwersytecie Rzeszowskim, z którym to nasza firma współpracuje. Od kilkunastu miesięcy pracowałam przy zintegrowanej strategii na rzecz rozwoju naszego regionu pod nazwą „Jasielska Strefa Usług Publicznych”. Uczestniczył w niej również powiat jasielski, jak i gminy z naszego regionu. Myślę, że moja praca w Radzie będzie pomocna i pożyteczna”.

20141201-003powiat

Jan Lazar – „Ukończyłem studia na Akademii Rolniczej w Lublinie. Przez dziesięć lat byłem zastępcą wójta w gminie Jasło. Wcześniej, jako radny, pracuję od szesnastu lat w samorządach. Uważam, że mam doświadczenie w pracy w samorządzie i chciałbym je wykorzystać dla dobra mieszkańców powiatu jasielskiego”.

20141201-004powiat

Stanisław Mlicki – „Chciałbym poprosić o poparcie dla mojej osoby dlatego, że widzimy jak wyglądałoby prezydium. Wszyscy byliby z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chciałbym, żeby to było bardziej pluralistyczne, żeby ktoś kto nie jest z jednego czy drugiego klubu, żeby miał możliwość uczestniczenia w pracach prezydium, a strona opozycyjna miała swojego przedstawiciela. Jestem samorządowcem czwartą kadencję. Przez tamtą kadencję chyba udowodniłem, że niektóre rzeczy potrafię i dosyć dobrze to wychodzi. W głosowaniach było nawet czasami tak, że stawałem po tamtej stronie, a więc nie jestem przedstawicielem partyjnym tylko człowiekiem, który chce dobrze dla samorządu”.

W wyniku tajnego głosowania „przepadła” kandydatura Stanisława Mlickiego, którego poparło czterech radnych. Anna Bialik otrzymała osiemnaście głosów, natomiast Jan Lazar czternaście. Wobec powyższego prezydium Rady w całości będzie zarządzane przez ludzi wybranych z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Punktem kulminacyjnym dzisiejszego posiedzenia był wybór Zarządu Powiatu. Dotychczasowy starosta Adam Kmiecik rekomendował na swojego następcę Franciszka Miśkowicza.

Franciszek Miśkowicz od niespełna 25 lat pracuje w samorządzie. Początkowo związany z samorządem gminnym w gminie Nowy Żmigród: długoletni zastępca wójta. Ostatnie cztery lata wicestarosta jasielski. Franciszek Miśkowicz jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Proszę Państwa o oddanie głosu na Franciszka Miśkowicza, ponieważ jako ustępujący starosta jestem pewien, że jest gwarancją stabilności, rozwoju i odpowiedzialności. Wierzę, że nasz powiat przez najbliższe cztery lata będzie w dobrych rękach i będzie zarządzany przez odpowiednią osobę. – powiedział Adam Kmiecik.

20141201-005powiat

Miśkowicz, który jest liderem powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie miał żadnego kontrkandydata. Za jego wyborem na stanowisko starosty jasielskiego głosowało szesnastu radnych, siedmiu było przeciw. – Wybór ten świadczy o tym, że obdarzyliście mnie wysokim kredytem zaufania. Postaram się sprostać dalszym oczekiwaniom pracując wspólnie dla dobra powiatu jasielskiego. – stwierdził.

Nowo wybrany starosta otrzymał przywilej rekomendowania Radzie pozostałych kandydatów do prac w Zarządzie Powiatu. Wicestarostą został wybrany Adam Kmiecik (PO), na którego oddano piętnaście głosów za i osiem przeciw.

20141201-006powiat

Członkami Zarządu zostali na kolejną kadencję: Tadeusz Górczyk (PSPP) jako etatowy i Jan Urban (PSL) jako nieetatowy. Skład uzupełnił Bogusław Kręcisz (PO), który wszedł w miejsce Henryka Motkowicza. Ten z kolei jest przymierzany na stanowisko zastępcy wójta gminy Jasło.

Przed głosowaniem przedstawili swoje kandydatury:

20141201-007powiat

Tadeusz Górczyk – „Ponieważ większość radnych to radni, którzy zasiadali również w poprzedniej kadencji to mieliśmy możliwość poznania się. Odpowiadałem za inwestycję. Myślę, że efekt czwartej kadencji to 108 milionów złotych wydanych na inwestycje. Wszystkie kontrole przeprowadzone na inwestycjach były pozytywne. Świadczy to o tym, że potrafię pracować na odcinku, który przypada etatowemu członkowi Zarządu. Doświadczenie mam bogate: byłem posłem na Sejm RP I kadencji, radnym Rady Powiatu, dziesięć lat sekretarzem miasta Jasła. Pełniłem funkcję dyrektora Zakładu Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, byłem dyrektorem Telewizji Polskiej, także mam pełen zakres doświadczeń. To co najważniejsze w moim życiorysie to prezesura w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Jaśle. Tam nauczyłem się księgowości, zarządzania dużymi zasobami ludzkimi przy dużej rozmaitości prowadzonej działalności gospodarczej”.

20141201-008powiat

Jan Urban – „Czuję się zaszczycony propozycją starosty Franciszka Miśkowicza, bowiem po raz piąty składałem ślubowanie jako radny powiatowy. W swojej służbie radnego powiatowego pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady, po dwakroć byłem członkiem Zarządu Powiatu. Z dumą i zaszczytem przyjąłem propozycję, aby w piątej kadencji móc pełnić służbę na rzecz społeczności lokalnej jako członek Zarządu Powiatu Jasielskiego. Wykształcenie w tym kierunku posiadam: jestem absolwentem UMCS-u na kierunku prawo i administracja. Ukończyłem również zarządzanie gospodarką i samorządem lokalnym. Na co dzień kieruję działalnością gospodarczą. Oprócz tego od wielu lat zajmuję się pracą w obszarze stowarzyszeń i organizacji pozarządowych”.

20141201-009powiat

Bogusław Kręcisz – „Ukończyłem studia magisterskie nauczycielskie, również studia podyplomowe w zakresie zarządzania i organizacji w oświacie. Od jedenastu lat pracuję na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach, jednego z największych zespołów szkół w gminie Skołyszyn. W poprzedniej kadencji pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle, uczestnicząc również w większości posiedzeń Zarządu Powiatu Jasielskiego. Mam nadzieję, że moje umiejętności i doświadczenie przyczynią się do jeszcze lepszej pracy na rzecz powiatu jasielskiego i jego mieszkańców. Dziękuję panu staroście za zgłoszenie mojej kandydatury”.

Górczyka i Urbana poparło szesnastu radnych (siedmiu było przeciw), natomiast Kręcisza piętnastu (ośmiu było przeciw).

Ustępujący po ośmiu latach z urzędu starosty jasielskiego Adam Kmiecik złożył podziękowania za dotychczasową współpracę.

W samorządzie tak życie się toczy, że koniec kadencji jest automatycznie początkiem kolejnej. Chciałem podziękować wszystkim, z którymi dane mi było współpracować w dwóch poprzednich kadencjach. Chciałem skierować serdeczne podziękowania na ręce Państwa radnych obydwu kadencji, pracowników Starostwa, szefów i pracowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich ludzi, z którymi dane mi było w tym czasie się spotkać. To były dwie udane kadencje dla powiatu jasielskiego. Powiat jasielski na koniec czwartej kadencji znalazł się na 41 miejscu pod względem oszczędności i wydatków per capita na mieszkańca. Awansowaliśmy od 2006 roku o 240 pozycji w rankingu. Jesteśmy na 17 miejscu pod względem wydatków na jednego mieszkańca. Nie byłoby tego bez pracowników Starostwa. Chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować wszystkim, ale szczególnie sekretarz Jadwidze Guni i skarbnik Teresie Połeć. Te dziewczyny uczyły mnie rozumienia samorządu. Oczywiście studia przygotowują do pracy w administracji, ale nie mówią jak naprawdę ta praca wygląda w rzeczywistości. Dziękuję Wam za to, że czuwałyście nad moim postępowaniem i że dbałyście o to, aby funkcjonowanie Starostwa było wzorowe. – powiedział.

8 grudnia o godzinie 13 odbędzie się sesja „nadzwyczajna”, na której zostaną powołane stałe komisje Rady Powiatu. Aby usprawnić prace w nowej kadencji koalicja chce zaproponować, aby każdy z radnych (niezależnie od przynależności politycznej) pracował w co najmniej dwóch stałych komisjach.

POSŁUCHAJ NASZEJ RELACJI:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W powiecie zamienili się miejscami: Miśkowicz starostą, Kmiecik wicestarostą”

  1. ale wszystko upasione………………zero ruchu a duzo dobego zarcia i picia truneczkow a to tuczy Panowie