Informacje

Jasielska Policja podsumowała 2017 rok: wzrost przestępczości, mniej wypadków i ofiar śmiertelnych

Podczas dzisiejszej sesji radni powiatowi zapoznali się z roczną informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu jasielskiego. W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, dane statystyczne dotyczące działalności jasielskiego garnizonu Policji za ubiegły rok przedstawił zebranym jego zastępca młodszy inspektor Mirosław Kawa.

W pierwszej części swojego wystąpienia zaprezentował on strukturę organizacyjną oraz stan osobowy lokalnej Policji. Miejscowy garnizon tworzą: Komenda Powiatowa z siedzibą w Jaśle (obsługująca administracyjnie miasto Jasło, gminę wiejską Jasło oraz gminę Dębowiec), Komisariat z siedzibą w Nowym Żmigrodzie (obsługujący teren trzech gmin: Nowy Żmigród, Krempna i Osiek Jasielski) oraz Posterunki z siedzibami w Kołaczycach (obsługujący teren dwóch gmin Kołaczyce i Brzyska), Tarnowcu i Skołyszynie. W 2017 roku zadania statutowe Policji realizowano przy takim samym stanie etatowym, jak rok wcześniej. Bezpośrednio w Komendzie Powiatowej w Jaśle służbę pełniło 148 funkcjonariuszy, a w pozostałych jednostkach terenowych 36 funkcjonariuszy, z czego w: Komisariacie w Nowym Żmigrodzie – 16 funkcjonariuszy, Posterunkach w Skołyszynie i Kołaczycach – po 7 funkcjonariusz oraz, Posterunku w Tarnowcu – 6 funkcjonariuszy. Ponadto w jasielskiej komendzie zatrudnieni byli pracownicy cywilni.

Przystępując do oceny stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego młodszy inspektor Mirosław Kawa poinformował, że w ubiegłym roku na terenie powiatu jasielskiego odnotowano 1388 przestępstw, co stanowi wzrost w stosunku do lat 2014-2016.

Zastępca komendanta wyjaśnił czym spowodowany jest wzrost tego rodzaju czynów.

Jeżeli chodzi o gatunki przestępczości to od wielu lat obserwujemy zmiany i przesuwanie się proporcji pomiędzy przestępstwami kryminalnymi, a przestępstwami gospodarczymi. 41 procent ogólnej liczby przestępstw to przestępstwa kryminalne, natomiast 45,2 procent, a więc więcej to przestępstwa gospodarcze. Właśnie m.in. ten wzrost przestępczości wynika ze wzrostu wykrywalności przestępstw gospodarczych. Oczywiście, znamienita część tych przestępstw gospodarczych to oszustwa internetowe, które praktycznie pojawiają się codziennie. Inne przestępstwa to 3,1 procenta, przestępstwa drogowe to 10,7 procenta ogólnej liczby przestępstw. – wyjaśnił mł. insp. Mirosław Kawa.

Najwięcej przestępstw zostało ujawnionych na terenie działania Komendy Powiatowej (z uwagi na rozległy obszar funkcjonowania jednostki, obejmujący miasto Jasło oraz dwie gminy: Jasło i Dębowiec) – 1162. W następnej kolejności Komisariat w Nowym Żmigrodzie – 78 przestępstw, Posterunek w Skołyszynie – 54 przestępstwa, Posterunek w Kołaczycach – 53 przestępstwa i Posterunek w Tarnowcu – 41 przestępstw.

Wskaźnik zagrożenia przestępczością na terenie powiatu jasielskiego wyniósł w ubiegłym roku 77,4 przestępstw w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Mirosław Kawa ocenił, że jest to jeden z najlepszych wyników porównując dane statystyczne ze wszystkich dwudziestu jeden komend miejskich i powiatowych w województwie podkarpackim.

Komenda Główna kładzie nacisk na zabezpieczenie mienia jako elementu zabezpieczenia przyszłej kary oraz odzysk mienia, a więc pozbawienie sprawców owoców działalności przestępczej. Tutaj bardzo mocno współpracujemy z Prokuraturą Rejonową i dzięki temu udało się zabezpieczyć mienie na poziomie 320 tysięcy złotych, a odzyskać 423 tysiące złotych. – powiedział Kawa.

W zakresie przestępstw kryminalnych najwięcej było kradzieży z włamaniem – 105, kradzieży cudzej rzeczy – 89, uszkodzenia rzeczy – 71, oszustw kryminalnych – 54, czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – 27, fałszerstw kryminalnych – 21, bójek i pobić – 11, przestępstw rozbójniczych – 3.

W analizowanym czasie policjanci jasielskiego garnizonu ujawnili ponad 23,2 tysiące wykroczeń, z czego 16,4 tysiąca w ruchu drogowym. Na ich sprawców nałożyli ponad 9,9 tysiąca mandatów karnych, a w ponad 1,3 tysiąca przypadków skierowali wnioski o ukaranie do sądu. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano 11,7 tysiąca pouczeń.

Mundurowi wylegitymowali ponad 48,9 tysiąca osób, przeprowadzili 22,9 tysięcy interwencji, doprowadzili ponad 1,1 tysiąca osób (do sądów, prokuratury, zakładów karnych, jednostek Policji), przeprowadzili ponad 7 tysięcy wywiadów (dla sądów, prokuratury, komorników, jednostek Policji i innych podmiotów), ujawnili 118 osób poszukiwanych i zatrzymali 168 sprawców przestępstw „na gorącym uczynku”.

Bezpieczniej na drogach

Z oceny Policji wynika, że stan bezpieczeństwa na drogach powiatu jasielskiego uległ znacznej poprawie. W ubiegłym roku na naszych drogach (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) doszło łącznie do 60 wypadków, a więc o 26 mniej niż w 2016 roku. Ich skutkiem była śmierć dwóch osób, kolejnych 67 odniosło obrażenia ciała skutkujące rozstrojem ich zdrowia powyżej siedmiu dni.

Ofiary śmiertelne to: 67-letnia pasażerka samochodu osobowego, który 24 lutego 2017 roku uderzyło w drzewo na drodze wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Gorzyce oraz 53-letni pieszy potrącony 2 sierpnia przez samochód osobowy na drodze krajowej nr 28 w Trzcinicy.

Jest to najniższy poziom od 2010 roku. Ofiar śmiertelnych było aż dwie. Aż dlatego, że każda ofiara śmiertelna to o jedną za dużo. Pomimo znaczącej poprawy tego wskaźnika to nadal o dwie ofiary za dużo. – zaznaczył Mirosław Kawa.

Ponadto interweniowano w związku z 658 kolizjami drogowymi (w 2016 roku – 571).

W czasie kontroli drogowych ujawniono łącznie 244 nietrzeźwych kierujących. 112 z nich było sprawcami przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego, zaś 132 sprawcami wykroczenia z art. 87 Kodeksu wykroczeń.

Działania profilaktyczne

Miejscowa komenda prowadziła szereg działań profilaktycznych, których celem jest zapobieganie przestępczości oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci angażowali się w wiele wydarzeń, inicjatyw społecznych oraz programów wynikających z priorytetów nałożonych przez Komendę Główną Policji.

Młodszy inspektor Mirosław Kawa zapoznał radnych z walorami uruchomionej przed rokiem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – internetowego narzędzia, które umożliwia mieszkańcom danego regionu możliwość anonimowego zgłoszenia mundurowym zagrożeń z dostępnego w serwisie katalogu. W roku 2017 za pośrednictwem tej platformy mieszkańcy powiatu jasielskiego dokonali łącznie 1022 zgłoszenia zjawisk niepożądanych, z liczby której funkcjonariusze potwierdzili 431.

Komendant podkreślił, że „wpisuje się ona w uspołecznienie działań Policji i jest elementem bezpośredniego kontaktu pomiędzy społeczeństwem, a Policją”.

Potwierdzalność zgłoszeń wyniosła 42,17 procent. Najczęściej zgłaszane zagrożenia to przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwa infrastruktura drogowa, zła organizacja ruchu i grupowanie się osób małoletnich. – poinformował Kawa.

Kolejnym przydatnym narzędziem w codziennej pracy policjantów jest aplikacja „Moja komenda”, która za pośrednictwem oprogramowania dostępnego dla użytkowników telefonów komórkowych wyszukiwanie dzielnicowego dla określonego miejsca.

Każdy dzielnicowy dysponuje własnym telefonem służbowym. Sylwetki dzielnicowych prezentowane są na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, łącznie z informacją o możliwościach skontaktowania się z dzielnicowym. Dzielnicowy został odciążony od prowadzenia innych czynności, w tym czynności o wykroczenia po to, aby był do dyspozycji mieszkańców rejonu służbowego, który obsługuje. – powiedział.

Radnym zaprezentowano również statystykę odnoszącą się do zabezpieczenia imprez masowych na terenie powiatu jasielskiego. W ubiegłym roku policjanci czuwali nad bezpieczeństwem uczestników podczas dziesięciu takich wydarzeń, m.in. Dni Jasła, Podkarpackiego Miodobrania w Kołaczycach, Dożynek Powiatowych w Brzyskach oraz dni poszczególnych gmin. Łączne koszty zabezpieczenia tych wydarzeń wyniosły ponad 38,4 tysięcy złotych. Do realizacji tych zadań na zasadzie wielokrotności delegowano 342 funkcjonariuszy.

Korzystając ze sposobności młodszy inspektor Mirosław Kawa skierował podziękowania w kierunku samorządów powiatu jasielskiego, dzięki którym w minionym roku udało się wzmocnić potencjał miejscowego garnizonu.

Łączna kwota pozyskanego wsparcia na Fundusz Policji wyniosła 64 tysiące złotych. – M.in. dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Jaśle i Urzędu Miasta w Jaśle pozyskano nowy radiowóz. – poinformował.

Najważniejszą inwestycją, do realizacji której udało się przystąpić pod koniec ubiegłego roku, to budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej, która powstaje na działce przy ulicy Sroczyńskiego w Jaśle – przekazanej przed kilkoma laty nieodpłatnie przez samorząd miasta.

Mirosław Kawa powiedział, że jednym z głównych wyzwań, z jakimi policjanci będą musieli się zmierzyć w bieżącym roku, będzie przestępczość internetowa. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie aktualnie tworzony jest wydział do walki z cyberprzestępczością. Niepokojącym mundurowych faktem jest wzrastająca w ostatnim czasie liczba przestępstw narkotykowych odnotowywanych na naszym obszarze.

Niepokoi mnie, jako nadzorującego służbę kryminalną, skala zagrożenia przestępstwami narkotykowymi. Coraz częściej przejmujemy coraz większe ilości środków odurzających: nie tylko popularnej marihuany, której plantacje i produkcje likwidujemy, ale także w ostatnim czasie, dokładnie końcem roku przejęliśmy ponad kilogram różnego rodzaju narkotyków, które przywędrowały z zagranicy. Nie będę wdawał się w szczegóły, ale były w tym już narkotyki twarde, a więc dużo droższe. To oznacza, że jest na nie zbyt. Cieszy nas to, że je wyłapujemy i usuwamy. Stosując najróżniejsze techniki pracy Policji jesteśmy w stanie przeciwdziałać temu zagrożeniu. Upatruję, że to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla powiatu jasielskiego. – podsumował zastępca komendanta.

Starosta jasielski, w imieniu Zarządu oraz Rady Powiatu złożył podziękowania dla jasielskiej Policji za efektywną pracę i bardzo dobre wyniki na polu wykrywania przestępczości oraz zapewniania ładu i porządku publicznego na rzecz mieszkańców powiatu jasielskiego.

Ponadto poinformował o realizowanej inwestycji związanej z budową nowej siedziby dla miejscowego garnizonu. – Niecałe dwa tygodnie temu spotkałem się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim i pozwoliłem sobie przekazać mu zaproszenie do uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego. Mam nadzieję, że taka uroczystość nastąpi prawdopodobnie w marcu. Byłoby to duże wydarzenie, gdyby do Jasła przyjechał minister czy jego zastępca. W ten sposób podziękowalibyśmy wszystkim osobom, które starały się o to, że ta inwestycja jest realizowana na terenie powiatu jasielskiego. – powiedział Adam Pawluś.

Swoje sprawozdanie z działalności przedstawił również Prokurator Rejonowy w Jaśle Kazimierz Łaba.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

One Comment

  1. Aż się nie chce wierzyć, że mniej wypadków. To co niektórzy rajdowi niedouczeni kierowcy robią na drodze to jak amerykański automat w ręku idioty! Strzela „szrotem” jeden za drugim jak seria z kałasza

Back to top button