Informacje

Dla wszystkich pokoleń – „Otwarte Strefy Aktywności” w Jaśle

Mieszkańcy Jasła zyskali nowe miejsca do umacniania swojej tężyzny fizycznej. Na pięciu miejskich osiedlach powstały właśnie siłownie wyposażone w urozmaicone urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Zostały one ulokowane w takich miejscach, aby mogła z nich korzystać jak największa liczba chętnych osób. Na zakup i montaż zestawów przeznaczono przeszło 172 tysiące złotych. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa.

„Otwarte Strefy Aktywności” w Jaśle są już gotowe. Ciesząca się dużą popularnością wśród mieszkańców OSA to ogólnodostępny dla lokalnej społeczności plac, na którym zostały zamontowane urządzenia siłowo-zabawowe z przeznaczeniem do aktywnej rekreacji ruchowej na świeżym powietrzu. W pilotażowej edycji przeprowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku, na terenie całego kraju powstało blisko półtora tysiąca tego typu obiektów.

Samorząd zlecił – w drodze postępowania przetargowego – dostosowanie wyznaczonych pod inwestycję działek i zamontowanie na nich wybranego zestawu urządzeń zewnętrznemu podmiotowi – spółce FIT-PARK z siedzibą w Toruniu. Projekt budowlano-wykonawczy oraz dokumentację zagospodarowania terenu przygotował lokalny architekt Andrzej Węgrzynowicz. – Zadanie zostało już całkowicie zrealizowane. W poprzednim tygodniu nastąpił odbiór robót, a z urządzeń można już korzystać, ponieważ nie ma wymogu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. – wyjaśnia Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.

Nowe siłownie plenerowe powstały w Śródmieściu oraz na osiedlach Mickiewicza, Ulaszowice, Żółków i Krajowice. Na miejsce wspólnej rekreacji i wypoczynku wielu pokoleń jaślan wyznaczono tereny przy ulicach: Śniadeckich (Ogródek Jordanowski), Szkolnej (Zespół Szkół Miejskich nr 3), Mendysa (przy istniejącym placu zabaw), Krajowickiej i Leśnej (domy osiedlowe).

Wybór miejsc został dokonany pilotażowo w oparciu o wewnętrzne konsultacje biorąc pod uwagę dostępność miejsc i otwartą przestrzeń dla lokalizacji. – informuje Agata Koba.

Otwarte Strefy Aktywności będą ogólnodostępne przez cały rok, bezpłatne i dla wszystkich. – podkreśla Koba. – Z urządzeń przy ZSM nr 3 i na Ogródku Jordanowskim można korzystać gdy obiekt jest czynny, natomiast przy ul. Okrężnej, Leśnej i na Osiedlu Ulaszowice można z nich korzystać cały czas, ponieważ znajdują się na otwartym terenie.

W skład zamontowanych zestawów wchodzą następujące urządzenia: biegacz i orbitek, rower i jeździec, poręcze i podciąg nóg, wyciąg i krzesełko, sztanga do wypychania z obciążeniem, rower do ćwiczenia rąk, rower do ćwiczenia nóg. Podłoże, na którym zamontowano poszczególne zestawy, jest naturalne.

Otoczenie miejsc wyznaczonych pod funkcjonowanie „Otwartych Stref Aktywności” zostało zagospodarowane poprzez umieszczenie ławek, koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych z regulaminem korzystania z poszczególnych urządzeń. Każda ze stref posiada po dwa stoliki do gry w szachy i warcaby. Ponadto wykonano nasadzenia w postaci klonu zwyczajnego kulistego (po dwa na każdą siłownię).

Dodatkowo siłownie przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 oraz na Ogródku Jordanowskim pozwalają na wykonywanie ćwiczeń przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną.

Wytypowane rodzaje urządzeń dają możliwość korzystania z nich osobom w każdym wieku i o różnej sprawności ruchowej i sile. Otwarte Strefy Aktywności w Jaśle zaplanowane zostały w celu umożliwienia dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym oraz osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach dostępu do nieodpłatnej strefy aktywności fizycznej. Ich lokalizacja została zaplanowana w pobliżu szkół domów osiedlowych oraz na Ogrodzie Jordanowskim, w taki sposób, aby dostęp do nich miała jak największa liczba osób. Sąsiedztwo szkół pozwoli na korzystanie z nich w czasie lekcji wychowania fizycznego. Urządzenia te dadzą możliwość miłego spędzenia czasu łącząc aktywność fizyczną i umysłową, pozwolą na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego, budowę tężyzny fizycznej, a tym samym wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. – wyjaśnia Agata Koba.

W przesłanej do portalu „terazJaslo.pl” wiadomości pani rzecznik przekazała informację na temat oczekiwanych rezultatów realizacji przedmiotowego projektu: – Utworzenie siłowni daje szansę na integrację i aktywizację mieszkańców, zaczynając od dzieci, poprzez młodzież, dorosłych aż do seniorów. To również pretekst do wyjścia na świeże powietrze i spędzenie czasu w sposób aktywny oraz bezpieczny. Jest to również wyrabianie nawyku spędzania wolnego czasu w inny sposób, niż przed TV czy komputerem.

Łączny koszt budowy „Otwartych Stref Aktywności” wyniósł 172 611 złotych brutto. Te nowatorskie obiekty powstały dzięki uzyskanemu przez miasto Jasło dofinansowaniu w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Samorząd będzie zobowiązany na ich utrzymanie przez co najmniej siedem lat.

 FOTOGALERIA: 

Otwarte Strefy Aktywności w Jaśle otwarte

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Dla wszystkich pokoleń – „Otwarte Strefy Aktywności” w Jaśle”

  1. Żałosne jest to, że 172000zł zostalo zmarnowane.
    Silownia do street workoutu to kilka rurek a ciągle jest pełno ludzi. Postawili jakieś badziewie, gdzie nie da sie zrobić pełnego ruchu, obciążenia brak a nie postawili nawet drążka do pociągania. Byłem na kilku… Stół do szach? To jakieś żarty chyba. A taki stół kosztuje ponad 3500zł.
    Nikt tego nie będzie używał.. Brak najważniejszych elementów: drążka do podciągania się! Drabinki! Poręczy – żeby móc zrobić trening z własną masą ciała.
    Następnym razem zanim zmarnujecie kilkaset tysięcy złotych może posiegnijcie porady potencjalnych użytkowników czego potrzebują?