Informacje

Biurowiec miejskiej spółki i kolejne domki jednorodzinne

Tak w przyszłości widzą zabudowę dla części jasielskiego osiedla Na Kotlinę radni miejscy. Na dzisiejszej sesji podjęli oni uchwałę dopuszczającą w tym rejonie lokalizację nowego biurowca dla jednej z miejskich spółek oraz kontynuację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Jasielscy radni podjęli dzisiaj uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na styku ulicy Na Kotlinę z ulicą Władysława Mendysa. Jest tam przeszło dwa i pół hektara wolnej powierzchni, którą na niewielkim fragmencie zajmują obecnie zbiorniki wyrównawcze dla potrzeb miejskiej sieci wodociągowej. Pozostałe działki zarastają drzewami i zakrzaczeniami. Z uwagi na położenie i ukształtowanie terenu roztacza się stąd panorama na całe miasto i jego najbliższą okolicę więc nie dziwi fakt, że samorząd widzi rozbudowę miejskiej infrastruktury w tym kierunku.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Zatwierdzona przez radnych korekta planu dopuszcza w tym miejscu nową zabudowę usługową. To odpowiedź na zapotrzebowanie przyszłych inwestorów. Głównym z nich jest jedna z miejskich spółek, która w przyszłości planuje posadowić tutaj własny biurowiec.

Przedstawiony dzisiaj do uchwalenia projekt planu związany jest z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej dla działki, która stanowi ich własność, celem umożliwienia na tej działce budowy obiektu administracyjnego dla potrzeb spółki. – wyjaśnia Sława Liniewska-Garbacz, kierownik Wydziału Architektury Urzędu Miasta w Jaśle.

Budynek biurowy, do którego spółka przeniesie swoją dotychczasową siedzibę z ulicy Piotra Skargi, jest obecnie w fazie projektowej. Inwestor wybrał ofertę pracowni architektonicznej Andrzeja Gawlewicza, który jest autorem m.in. Podkarpackiej Hali Sportów Walki przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaśle.

Ustalenia planu dokładnie precyzują o jakich parametrach obiektu można spodziewać się w tym miejscu.

Obecny biurowiec MPGK przy ulicy Piotra Skargi (FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Może tam powstać obiekt, który pod względem architektonicznym powinien stanowić ciekawą bryłę dlatego, że ten teren jest widoczny z prawie każdej części miasta. Także liczymy tutaj, że architekci, którzy będą projektować na tym terenie, zaprojektują naprawdę ciekawy obiekt. – powiedziała.

(© materiały Urzędu Miasta w Jaśle)

Zmiana sposobu zagospodarowania tego terenu dopuszcza też możliwość zabudowy jednorodzinnej. Natomiast wiadomo, że mimo sugestii niektórych radnych, nie będzie w tym miejscu bloków, które zaburzałyby istniejący krajobraz tej części Jasła, która widoczna jest praktycznie z każdego zakątka naszego miasta.

Jest to teren o dość zróżnicowanym ukształtowaniu, o dużych spadkach. Dlatego w taki teren jest łatwiej wkomponowywać się mniejszymi bryłami w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Gdybyśmy chcieli wprowadzić takie rozwiązanie (…), że na parterach usługi, a na wyższych kondygnacjach mieszkaniówka to powstała by tam zbyt duża dominanta w krajobrazie miasta, widoczna z prawie każdej części Jasła. To nie jest dość duży obszar, ale zaproponowaliśmy go jako kontynuację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, która na tym terenie jest już w większości realizowana. – tłumaczy miejska architekt.

Burmistrz Ryszard Pabian doprecyzował, że: – Miasto dysponuje jeszcze terenami, które nie zostały wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe.

W planie wyznaczone zostały drogi dojazdowe do planowanych obiektów. Ustalono również ilość miejsc parkingowych przy przyszłym biurowcu MPGK (w liczbie co najmniej jednego na każde 100 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej przy zapewnieniu minimum jednego miejsca parkingowego na każdych trzech zatrudnionych), zaprojektowano lokalizację zieleni ozdobnej oraz zielni izolacyjnej, a także urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

Według zapewnień władz miasta, zmiana planu nie będzie generowała dodatkowych kosztów w zakresie uzbrojenia terenu. – Ten teren jest już generalnie uzbrojony. – informował radnych burmistrz Pabian.

Plan dla osiedla Na Kotlinę przyjęto siedemnastoma głosami za. Dwóch radnych wstrzymało się zaś jeden nie brał udziału w głosowaniu.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

Back to top button