Informacje

Rząd sfinansował zakup karetki dla jasielskiego szpitala

Do miejscowego szpitala została zakupiona nowa karetka. To efekt realizacji rządowego „Programu wymiany ambulansów”, który objął większość stacji ratownictwa medycznego w całym kraju, w tym także jasielską. Dzięki temu mieszkańcy naszego powiatu mogą się czuć bezpieczniej i być pewnym, że w razie nagłego zachorowania czy wypadku niezbędna pomoc dotrze do nich na czas.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle jest dysponentem czterech zespołów ratownictwa medycznego. Jeden z nich jest specjalistyczny, co w praktyce oznacza, że oprócz ratowników medycznych na pokładzie znajduje się dodatkowo lekarz. Trzema pozostałymi do zachorowań czy wypadków losowych wyjeżdżają sami ratownicy medyczni. Każdego roku liczba interwencji podejmowanych w celu ratowania mieszkańców naszego regionu jest bliska dwunastu tysięcy.

Nasze karetki wyjeżdżają do zachorowań i wypadków mniej więcej dwanaście tysięcy razy w ciągu roku. Karetka podstawowa przejeżdża około 70 tysięcy kilometrów w ciągu roku natomiast karetka specjalistyczna około 40 tysięcy kilometrów. Takie są przebiegi. Każda karetka, która zostanie zadysponowana przez dyspozytora Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, wyjedzie do chorego. Natomiast do zadań szpitala należy to, żeby te karetki były nowoczesne, sprawne, mało wyeksploatowane, bardzo dobrze wyposażone. – mówi lek. med. Michał Burbelka, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Ważnym jest, aby w stanie zagrożenia zdrowotnego można było dotrzec do pacjenta jak najszybciej. Do tego niezbędny jest niezawodny sprzęt samochodowy. Każda z jasielskich karetek pokonuje rocznie dziesiątki tysięcy kilometrów.

Stąd działania podejmowane od kilku lat przez dyrekcję placówki na czele z lek. med. Michałem Burbelką mające na celu systematyczną wymianę wyeksploatowanego taboru. Do jasielskiego szpitala udało się właśnie zakupić kolejną karetkę. Tym razem w ramach rządowego „Programu wymiany ambulansów”. Dzięki środkom pozyskanym z budżetu państwa w wysokości czterystu tysięcy złotych oraz przy niewielkim wkładzie własnym jednostki po raz kolejny poprawi się poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu jasielskiego.

Mamy cztery karetki działające w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Teraz szpital wzbogacił się o nową pochodzącą z „Programu wymiany ambulansów”. Jest to program rządowy. Dzięki temu, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej przekazał szpitalom i pogotowiom ratunkowym środki, mogliśmy nabyć nowy ambulans. My właśnie taki nowy ambulans mamy i dzisiaj przekazujemy go do użytkowania. Jest to nowy Mercedes, jeden z czterech Mercedesów, które posiadamy. Także mamy dobre, nowoczesne karetki. Oczywiście najlepiej gdyby one rzadko jeździły, by ludzie nie chorowali. Ale jak już pacjenci chorują to lepiej, żeby zespół ratownictwa medycznego dojechał dobrym, nowoczesnym samochodem. – powiedział Michał Burbelka.

Teraz najstarsza z karetek systemowych będzie mieć „raptem” pięć lat.

Cieszę się, że mamy nowoczesny pojazd. Wszystkie nasze karetki będą teraz jednej marki, jednakowo wyposażone. To jest dobry dzień dla mieszkańców powiatu jasielskiego, jak też dla pracowników jasielskiego szpitala dlatego, że medycyna nie opiera się tylko i wyłącznie na wiedzy, ale też na dobrym wyposażeniu. Cieszę się, że dzięki działaniom rządu Rzeczypospolitej Polskiej możemy mieć taki sprzęt jaki mają nasi koledzy kierownicy stacji Pogotowia Ratunkowego, lekarze, ratownicy medyczni i nasze koleżanki pielęgniarki w całej Europie. – podkreśla dyrektor.

Michał Burbelka, dyrektor szpitala:
Obszar działania Pogotowia Ratunkowego zasadniczo obejmuje teren powiatu jasielskiego natomiast my podlegamy pod Zintegrowaną Dyspozytornię Pogotowia Ratunkowego w Krośnie. Więc Krosno może zadysponować nasze karetki na wszystkie pięć powiatów. To Krosno decyduje, gdzie dana karetka pojedzie. Nie wiem czy państwo wiecie, ale ktoś kto dzwoni na „trzy dziewiątki” dodzwania się do dyspozytorni w Krośnie. To dyspozytorzy z Krosna decydują gdzie i kiedy pojedzie dana karetka. Pula karetek, które jeżdżą do zachorowań i wypadków jest cały czas taka sama. Chyba, że wojewoda podejmie inną decyzję. Natomiast chodzi o to, żeby te karetki były systematycznie wymieniane na nowe.

W ramach „Programu wymiany ambulansów” zakupiono łącznie dwieście nowych karetek, które trafiły do dysponentów systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w całym kraju. Kilka z nich również na Podkarpacie.

Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, która przyjechała dzisiaj do Jasła, by wziąć udział w symbolicznym przekazaniu ambulansu dla tutejszego szpitala podkreśliła, że poprzez realizację tego przedsięwzięcia państwo polskie chciało zadbać o bezpieczne oraz błyskawiczne ratowanie zdrowia i życia człowieka.

„Program wymiany ambulansów” to jest program z tego roku, dodatkowy, wcześniej nie planowany. Środki na ten program pochodziły z oszczędności w Ministerstwie Zdrowia. Te ambulanse mają zostać wymienione w miejsce tych, które są już zużytkowane, które przejeździły tysiące kilometrów. Dodatkowo każdy nowy ambulans jest wyposażony w urządzenia ratujące zdrowie i życie. Dodam jeszcze, że wszystkie wskaźniki pogotowia ratunkowego w skali całego kraju pokazują, że pacjenci są szybciej zaopiekowani przez ratowników medycznych, szybciej dowożeni do SOR-ów czy na szpitalną izbę przyjęć właśnie dzięki temu, że mamy coraz bardziej nowoczesny sprzęt. – powiedziała Lucyna Podhalicz.

Jak dodała: – W Pogotowiu Ratunkowym ambulanse, które mają sześć lat, są już naprawdę wyeksploatowane, przejechały setki tysięcy kilometrów. A poza tym technologia medyczna, w tym ratownictwa medycznego, zmienia się praktycznie z dnia na dzień, więc te nowe ambulanse są dodatkowo wyposażone w najnowsze aparaty do ratowania zdrowia i życia. O to właśnie chodzi w tym programie.

Pani wicewojewoda pogratulowała kierownictwu oraz pracownikom szpitala za skuteczne ubieganie się o środki. – Cieszę się, że Wasi pacjenci mogą czuć się coraz bardziej bezpieczni. – podkreśliła.

Starosta jasielski Adam Pawluś w swojej wypowiedzi zaznaczył, że powiat dba o swoją jednostkę organizacyjną, którą jest Szpital Specjalistyczny, przekazując każdego roku spore środki na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji w poprawę infrastruktury technicznej czy zakup nowego sprzętu. Wszystko z myślą o mieszkańcach lokalnej społeczności.

W naszych priorytetach inwestycje szpitalne są na pierwszym miejscu. Koncentrujemy się na doprowadzeniu tego szpitala do takich warunków technicznych, które wymagane są w XXI wieku. W ubiegłym roku udało nam się zakończyć przebudowę bloku operacyjnego, zrobiliśmy nową centralną sterylizatornię i od tej strony nie ma już zagrożenia dla funkcjonowania szpitala. Dostosowujemy również oddział chirurgiczny do warunków, które pozwolą na większy komfort pobytu pacjentów, jak też lepsze warunki pracy dla personelu i obsługi szpitala. – powiedział.

Gospodarza naszego powiatu cieszy również zakup nowego ambulansu: – To bardzo dobra wiadomość. Mamy nową karetkę, niezwykle potrzebną dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Wiemy, że w powiecie jasielskim jest górzysty teren więc ten sprzęt ulega degradacji. Taka karetka przejeżdża kilkanaście tysięcy kilometrów rocznie więc cieszymy się i dziękujemy polskiemu rządowi za przyznane środki w kwocie 400 tysięcy złotych. To jest ponad 90% wartości tego sprzętu.

To nowoczesny furgon ciężarowy marki Mercedes Benz Sprinter 419 CDI z zabudową medyczną wykonaną na zlecenie szpitala (w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe) przez firmę W.A.S. Polska. Zakupiony pojazd został fabrycznie wyposażony w transporter noszy głównych, nosze główne przeznaczone do transportu pacjenta w pozycji przeciwwstrząsowej i zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz przystosowane do prowadzenia reanimacji, krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym, centralną instalację tlenową, radiotelefon cyfrowy niezbędny do komunikacji z dyspozytornią medyczną oraz instalację niezbędną do montażu Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM.

Pozostały sprzęt ratowniczy zostanie przełożony z dotychczas użytkowanego ambulansu.

Zanim zespół specjalistyczny zacznie na dobre wyjeżdżać nim do zdarzeń auto zostało poświęcone przez kapelana szpitalnego ks. Piotra Kurę. W wydarzeniu tym wzięła udział dyrekcja oraz pracownicy szpitala, m.in. dyrektor Michał Burbelka, zastępca dyrektora ds. leczniczych Dariusz Kowalski, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Zbigniew Betlej, kierownik ds. niższego personelu Działu Pomocy Doraźnej Józef Wilk, kierownik Działu Transportu Bogusław Gucwa, kierownik Działu Technicznego Stanisław Chochołek oraz zaproszeni goście w osobach: wicewojewody podkarpackiej Lucyny Podhalicz, starosty jasielskiego Adama Pawlusia, etatowego członka Zarządu Powiatu Jana Muzyki, naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Andrzeja Konopki, radnej Rady Powiatu w Jaśle, przedstawicielki Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Ireny Baciak.

Auto rozpocznie oficjalnie służbę mieszkańcom w najbliższą środę (4.12).

 FOTOGALERIA: 

Przekazanie nowej karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE