Rada Miejska

 • Radny interweniuje w sprawie remontu ulicy Pietrusa

  Radny Robert Hap apeluje do władz Jasła o przystąpienie do remontu ulicy Albina Pietrusa. To miejsce na mapie naszego miasta, w którym od wielu lat realizowana jest intensywna zabudowa domami jednorodzinnymi. Jak zaznacza, jezdnia wyłożona jest asfaltem tylko na niewielkim fragmencie. Dalej dojazd do posesji odbywa się po niewygodnych, betonowych płytach. Burmistrz zapewnia, że urzędnicy przygotują wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło jest jedynym samorządem w powiecie, gdzie sesje odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym

  Ze względu na pandemię koronawirusa jednostki samorządu terytorialnego musiały przemodelować swój dotychczasowy model funkcjonowania. Podobnie było w przypadku Jasła, gdzie miejscowi radni już od przeszło roku odbywają swoje posiedzenia wyłącznie w trybie zdalnym. Andrzej Czernecki sygnalizuje, powołując się na informację Rzecznika Praw Obywatelskich, że z tego powodu mieszkańcy mają ograniczony dostęp do informacji publicznej. - Chyba jesteśmy w tym momencie jednym z nielicznych samorządów, które tą formę kontynuuje. - zauważył. Czy władze naszego miasta podzielają jednak jego opinię?

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Sierpniowe posiedzenie Rady Miejskiej Jasła

  Czternaście uchwał podjęli na poniedziałkowej sesji jasielscy radni. Zdecydowali oni m.in. o pomocy finansowej dla powiatu jasielskiego na dokończenie budowy brakującego fragmentu chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza, zwiększeniu środków przeznaczonych na budowę tężni solankowej czy podniesieniu ekwiwalentu pieniężnego dla członków miejskich jednostek OSP z tytułu udziału w działaniach ratowniczych czy szkoleniach pożarniczych. W dzisiejszym posiedzeniu, po raz ostatni w roli radnego, wziął udział Lech Polak, który od przyszłego miesiąca przejmuje obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło: podwyżka wynagrodzenia dla strażaków – ochotników

  Jasielscy radni podnieśli wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom z miejskich jednostek OSP za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. To symboliczne wynagrodzenie jest wyrazem podziękowania dla osób, które ochotniczo angażują się w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy most i droga dojazdowa, budowa lodowiska oraz zagospodarowanie wód opadowych

  Dzisiaj poznaliśmy wykaz zadań inwestycyjnych jakie samorząd Jasła chciałby realizować w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Szczegółowe uzasadnienie przygotowanych projektów przedstawiła podczas sesji zastępczyni burmistrza Małgorzata Adamska - Chmiel. Szacunkowa wartość propozycji mających na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury drogowej, uporządkowanie gospodarki wód opadowych w newralgicznych dzielnicach miasta, a także popularyzację wśród mieszkańców oraz rozwój kultury fizycznej i sportu wynosi 71 milionów złotych. Realizacja poszczególnych zadań, pod warunkiem otrzymania niezbędnego dofinansowania, byłaby rozłożona czasowo do 2025 roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • MPGK planuje budowę kompostowni osadów ściekowych

  Jasielskie MPGK zamierza zrealizować kolejne duże zadanie inwestycyjne. Dotyczy ono budowy kompostowni zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych przez funkcjonującą w mieście oczyszczalnię ścieków. Kierownictwo spółki przekonuje, że za wprowadzeniem nowego rozwiązania przemawiają zarówno czynniki ekonomiczne, jak i aspekt ekologiczny.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto Jasło dołoży się do rozbudowy ulicy Kasprowicza

  Niespełna ćwierć miliona złotych - tyle wyniesie dotacja celowa, którą miasto Jasło udzieli powiatowi jasielskiemu jako wsparcie działań w realizacji przebudowy odcinka ulicy Kasprowicza. Powstaje tam właśnie dodatkowy pas do skrętu w prawo, który ma udrożnić ruch między nowo wybudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 992, a drogą krajową nr 28.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Tak dla żłobka miejskiego w Jaśle. W już istniejącym czy nowo wybudowanym budynku?

  Jasielscy radni nie mają żadnych wątpliwości co do potrzeby utworzenia miejskiego żłobka. Od kilku miesięcy władze samorządowe rozważają możliwe warianty funkcjonowania placówki. Pod uwagę bierze się budowę nowego obiektu na działce miejskiej lub też adaptację istniejącego budynku tzw. „małej Czwórki” przy ulicy Kopernika. W lokalnym budżecie zabezpieczono środki na przygotowanie koncepcji funkcjonalnej, która ostatecznie wskaże optymalny kierunek realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zmiana na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4

  Lech Polak, nauczyciel i radny miejski, będzie miał po wakacjach nowe obowiązki bowiem wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle. Burmistrz powierzył mu kierowanie placówką oświatową na okres pięciu lat.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Prace nad strategią rozwoju regionalnego w dorzeczu Wisłoki

  Trzydzieści pięć samorządów położonych w dorzeczu rzeki Wisłoki chce stworzyć ponadlokalną strategię rozwoju. Opracowanie pokaże w jakim kierunku będzie podążać rozwój regionu oraz określi priorytetowe działania inwestycyjne do 2030 roku. Ułatwi również włodarzom miast i gmin aplikowanie po fundusze unijne w ramach nowej perspektywy finansowej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »