Rada Miejska

 • Jasło ma budżet na 2020 rok

  Budowa mostu przez rzekę Wisłokę na osiedlu Gądki, przebudowa ulic 3-go Maja i Kołłątaja, kontynuacja prac przy rewitalizacji centrum Jasła czy modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to wiodące zadania inwestycyjne jakie zaplanowano w budżecie miasta na 2020 rok. Dokument przyjęto dzisiaj głosami radnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Jaśle planują kolejne siłownie plenerowe

  Budowę kolejnych pięciu stref aktywności w przyszłym roku zapowiadają władze Jasła. Realizacja inwestycji jest jednak uzależniona od możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych. Miejscowy samorząd chce być przygotowany do ewentualnego naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia dlatego przekaże środki na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Czy młodzi jaślanie doczekają się tanich mieszkań na wynajem?

  O tym, że na miejscowym rynku nadal brakuje tanich mieszkań na wynajem, po raz kolejny sygnalizuje radna Maria Kluz. Burmistrz wyjaśnia, że miasto od wielu lat przygląda się możliwościom budowy nowych budynków wielorodzinnych, które mogłyby służyć młodym pokoleniom jaślan. Są odpowiednie grunty pod ten cel, opracowano dokumentację projektową, jednak na przeszkodzie do realizacji inwestycji jak zwykle stoją uwarunkowania finansowe.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Radni wybrali patrona dla drogi przecinającej tereny „Gamratu”

  Założyciel Centralnego Okręgu Przemysłowego Eugeniusz Kwiatkowski został patronem ulicy w przemysłowej dzielnicy Jasła - Gamracie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Świąteczny „prezent” dla Jaślan. W mieście wzrosną koszty wywozu śmieci

  Od lutego przyszłego roku mieszkańcy Jasła zapłacą więcej za wywóz śmieci. Nie będzie to symboliczna podwyżka bowiem ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszym mieście wzrosną aż o sto procent. Dla wielu rodzin oznacza to spory wydatek każdego miesiąca. Jak podkreślają władze lokalnego samorządu, koszty mogą być niższe nawet o kilka złotych pod warunkiem, że tych odpadów będziemy produkowali znacznie mniej. Za tym muszą iść odpowiednie działania legislacyjne ze strony władz państwowych oraz skuteczna edukacja ekologiczna.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Szykuje się wzrost cen za wywóz śmieci. Aż o 100 procent!

  Prawdopodobnie jutro zapadnie decyzja o tym czy po nowym roku mieszkańcy Jasła zapłacą więcej za wywóz śmieci bowiem w porządku obrad sesji Rady Miejskiej umieszczono projekt uchwały zmieniającej wysokość dotychczasowych stawek ponoszonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Biurowiec miejskiej spółki i kolejne domki jednorodzinne

  Tak w przyszłości widzą zabudowę dla części jasielskiego osiedla Na Kotlinę radni miejscy. Na dzisiejszej sesji podjęli oni uchwałę dopuszczającą w tym rejonie lokalizację nowego biurowca dla jednej z miejskich spółek oraz kontynuację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Burmistrz o wykonaniu odwodnienia na osiedlu Sobniów

  Potrzebę przeprowadzenia remontu domu osiedlowego w Sobniowie oraz wykonania kompleksowej ochrony budynku przez lokalnymi podtopieniami na poniedziałkowej sesji radna Elżbieta Bernal. Z wyjaśnień przekazanych przez burmistrza miasta wynika, że w niedługim czasie sytuacja wynikająca z niesprawnie działającego systemu odprowadzania wód opadowych z pobliskiego terenu osiedla ma się poprawić.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • O wspólnej obsłudze finansowo-księgowej jasielskich jednostek oświatowych

  Jasielscy radni nie wyrazili zgody, by od przyszłego roku wspólną obsługę finansowo-księgową dla wszystkich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto, zapewniała jedna jednostka organizacyjna.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zwiększony dodatek dla nauczycieli za opiekę nad grupą przedszkolną

  Dwieście, a nie jak pierwotnie przewidywano sto pięćdziesiąt złotych dodatku do comiesięcznego wynagrodzenia otrzymają nauczyciele sprawujący w jasielskich przedszkolach funkcję opiekuna grupy. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęli już radni miejscy.

  CZYTAJ WIĘCEJ »