Rada Miejska

 • W Jaśle utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy

  Od 1 grudnia w Jaśle rozpocznie funkcjonowanie Środowiskowy Dom Samopomocy. W tej specjalistycznej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej przez kilka godzin dziennie osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, przy wsparciu wykwalifikowanej kadry, będą uczyły się życiowej zaradności. Koszt utworzenia placówki wyniesie 160 tysięcy złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Jaśle powstanie nowa galeria handlowa, a dotychczasowa się rozbuduje

  Jasielscy radni zajęli się dzisiaj kwestią zmian w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego miasta umożliwiając prywatnemu inwestorowi lokalizację nowych obiektów handlowych o powierzchni przekraczającej dwa tysiące metrów kwadratowych, zaś drugiemu z nich rozbudowę już istniejącego. Podjęte przez nich decyzje mają przynieść zwiększone wpływy do miejskiej kasy z tytułu podatków, zaś dla lokalnej społeczności dziesiątki dodatkowych miejsc pracy. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu budynki mają pozytywnie wpisywać się w przestrzeń wizualną miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 130 tysięcy złotych na tereny zielone przy ulicy Łukasiewicza

  Samorząd Jasła przeznaczy 130 tysięcy złotych na zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Łukasiewicza w miejscu, gdzie dziewięć lat temu wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego obiektu kultu maryjnego w naszym mieście - Groty Matki Bożej w Lourdes.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Tradycja i nowoczesność w jednym: dążenia Jasła do utworzenia CTKiP

  Utworzenie Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości to jeden z kluczowych projektów ujętych w lokalnym programie rewitalizacji miasta Jasła do roku 2020. Przedsięwzięcie miałoby zafunkcjonować w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej nr 2, który wcześniej trzeba będzie zaadoptować do zaplanowanych potrzeb. Dzisiaj radni miejscy zapoznali się z jego wstępnymi założeniami oraz wyrazili zgodę na opracowanie szczegółowej koncepcji wraz ze studium przedprojektowym oraz projektem budowlanym.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • PSG ulokuje w Jaśle nowoczesną fabrykę?

  Budowę fabryki zajmującej się produkcją półfabrykatów wykorzystywanych w przemyśle gazowniczym, która docelowo ma przynieść dodatkowych sto miejsc pracy, planuje w naszym mieście Polska Spółka Gazownictwa - poinformował dzisiaj burmistrz Jasła Ryszard Pabian. Lokalny samorząd uruchamia procedurę mającą na celu umożliwienie firmie lokalizacji tego przedsięwzięcia na dysponowanych przez nią działkach przy ulicy Floriańskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Samorząd Jasła częściowo sfinansuje zakup aparatu USG dla szpitala

  Po raz kolejny samorząd Jasła wesprze finansowo lokalny szpital przy zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby diagnostyki pacjentów. Dzięki dotacji, jaką na wniosek dyrektora jednostki przyznali dzisiaj radni miejscy, w jednej trzeciej zostanie sfinansowany nowy aparat ultrasonograficzny.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Burmistrz Ryszard Pabian z absolutorium za rok budżetowy 2016

  [POSŁUCHAJ] Podczas poniedziałkowej sesji radni miejscy udzielili burmistrzowi Jasła Ryszardowi Pabianowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok. Komentując realizację zaplanowanych wydatków po stronie inwestycyjnej gospodarz naszego miasta podkreślił, że część zadań, które z przyczyn obiektywnych i niezależnych od samorządu nie udało się zrealizować, zostały one przeniesione na rok bieżący.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Radny Czeluśniak kontra wiceburmistrz Elwira Musiałowicz-Czech

  Wnoszę o odwołanie najgorszego zastępcy burmistrza w historii jasielskiego samorządu – zaapelował dzisiaj do gospodarza naszego miasta radny Krzysztof Czeluśniak. Jego zdaniem piastująca to stanowisko od dwóch i pół roku Elwira Musiałowicz-Czech szkodzi lokalnej oświacie. Burmistrz Ryszard Pabian odnosząc się do zarzutów stawianych swojej podwładnej zaznaczył: „pan radny znany jest z niekonwencjonalnych działań”. Nie widzi on podstaw, by w jakikolwiek sposób formalny rozpatrywać ten wniosek.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Inwestycje i remonty – zmiany w budżecie miejskim

  Ponad 1,5 mln zł pochodzące z nadwyżki budżetowej wprowadzono na ostatniej sesji RMJ do tegorocznego budżetu. Środki zostaną przeznaczone między innymi na drogi, remonty domów osiedlowych, gospodarkę komunalną i budowę siłowni rekreacyjnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Radny Krzysztof Czeluśniak o zmianach kadrowych w Straży Miejskiej i przyszłości funkcjonowania tej formacji mundurowej

  Jasielscy radni zabezpieczyli kwotę dwudziestu tysięcy złotych z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności radiowej w podległej miastu formacji mundurowej. Przestarzały sprzęt służący oficerowi dyżurnemu Straży Miejskiej do komunikowania się z patrolującymi teren Jasła funkcjonariuszami zostanie wymieniony w najbliższym czasie na nowszej generacji. Z kolei Krzysztof Czeluśniak szczegółowo dopytuje włodarzy o ostatnie zmiany kadrowe w tej jednostce i mówi o przyszłości jej funkcjonowania.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ponad cztery miliony złotych od miasta na budowę drogi KG2

  Ponad cztery miliony złotych wyniesie dofinansowanie ze strony samorządu Jasła do budowy drogi wojewódzkiej nr 992 na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą krajową nr 73 w naszym mieście. Nowy odcinek, który ma przebiegać między rondem „Solidarności”, wzdłuż wałów rzeki Jasiołki, aż do planowanego ronda na ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego ma być gotowy w trzecim kwartale przyszłego roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Inwestycje zdominowały posiedzenie jasielskich radnych

  Podczas poniedziałkowej sesji radni miejscy dokonali korekty tegorocznego budżetu, wprowadzając nowe zadania inwestycyjne. Posiedzenie zdominowały m.in. kwestie związane z utrzymaniem czystości ulic po sezonie zimowym, uciążliwości komunikacyjnych związanych z remontem mostu nad rzeką Wisłoką oraz poprawy bezpieczeństwa na lokalnych ulicach poprzez modernizację ich nawierzchni oraz infrastruktury towarzyszącej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wymienią cztery kamery monitoringu miejskiego. Będzie lepszy obraz w porze nocnej

  Prawie 27 tysięcy złotych zapłaci samorząd Jasła za zakup czterech nowych kamer przeznaczonych do monitoringu miejskiego. Ich główną zaletą ma być znacznie lepszy obraz uzyskiwany w porze nocnej. Zostaną zamontowane w miejscach, gdzie z uwagi na przestarzały sprzęt dotychczasowy system się nie sprawdzał. M.in. na osiedlu Gamrat.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Radni miejscy nie chcą, by Jasło było śmieciowym „zakładnikiem” Krosna

  Radni miejscy jednogłośnie odrzucili pomysł powierzenia Krosnu zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Przez najbliższe dziesięć lat wszystkie zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone zebrane z terenu Jasła miałyby trafiać do tamtejszej instalacji regionalnej. Na warunkach i pod dyktando zarządzającej zakładem spółki, bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia porozumienia. Samorząd Jasła szuka już innego sposobu na monopolistę, oczywiście zgodnie z literą prawa.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Chcą inwestować w Jaśle

  Radni Rady Miejskiej Jasła wyrazili zgodę na włączenie do obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec nieruchomości, leżącej przy ul. Przemysłowej. Firma KRONOSPAN zamierza uruchomić tam innowacyjną produkcję płyt podłogowych. Łączna wartość inwestycji ma wynieść 150 milionów złotych, a pracę ma tam znaleźć 100 osób.

  CZYTAJ WIĘCEJ »