Rada Miejska

 • Wieści z ratusza: ulgi dla przedsiębiorców i nowa ulica na osiedlu Gądki

  Biuletyn sesyjny z XLI sesji Rady Miejskiej Jasła

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Czy czekają nas kolejne przerwy w dostawie ciepła?

  Przed tygodniem, gdy temperatura powietrza spadła o kilkanaście stopni poniżej zera, w Jaśle doszło do niespodziewanej awarii sieci ciepłowniczej. W jakim stanie jest infrastruktura techniczna, która doprowadza ciepłą wodę i ogrzewanie do domów mieszkańców naszego miasta? Czy w przyszłości może dojść do podobnej sytuacji? - Nie przewidujemy innych awarii, przynajmniej się ich nie spodziewamy. - wyjaśnia Paweł Zawada, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Samorząd Jasła nie dofinansuje budowy Centrum Zrównoważonego Rozwoju

  Dwa miliony złotych w ciągu najbliższych trzech lat miał przekazać samorząd Jasła jako dofinansowanie do budowy Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Inicjatorem inwestycji jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, który w nowej lokalizacji mógłby rozszerzyć swoją działalność statutową. Pomysł mógłby być też świetnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej miasta. Mógłby, ale po burzliwej dyskusji radni odrzucili prośbę o udział w partycypacji kosztów realizacji przedsięwzięcia. – Mówimy, że chcemy zaspokajać ambicje mieszkańców, chcemy dawać im jakieś impulsy rozwojowe, mamy taką szansę i rezygnujemy z tego. Trudno… – komentował decyzję przewodniczący ZGDW Andrzej Czernecki. Do 2023 roku na terenie miasta Jasła miałoby powstać Centrum Zrównoważonego Rozwoju. To projekt zakładający budowę nowoczesnego budynku pasywnego z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań technologicznych sprzyjających środowisku naturalnemu, do którego zostałaby przeniesiona siedziba Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Organizacja wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szacunkowa wartość całego zadania to niespełna dwanaście milionów złotych. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznana podmiotowi w trybie konkursowym wynosi 5,8 miliona złotych. Pozostałą wartość zadania Związek musi zabezpieczyć we własnym zakresie. Z uwagi na charakter działalności statutowej oraz zawirowań ekonomicznych związanych z pandemią koronawirusa nie ma innej możliwości zbilansowania wydatków niż wkład własny do projektu przekazany przez poszczególne …

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Rozszerzenie strefy płatnego parkowania w Jaśle

  Już wkrótce do strefy płatnego parkowania zostaną włączone następne fragmenty Jasła. Na kolejnych ulicach wyznaczonych zostanie przeszło 600 takich stanowisk. W ten sposób władze miasta zamierzają ułatwić zmotoryzowanym postój w newralgicznych punktach - przy szkołach, urzędach, miejscach użyteczności publicznej czy placówkach handlowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • TBS planuje budowę nowego bloku mieszkalnego. Chętnych na lokale nie brakuje

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego planuje budowę w Jaśle czynszowego bloku wielorodzinnego. Budynek ma powstać w sąsiedztwie istniejącego już osiedla przy ulicy Krasińskiego. Szacunkowa wartość inwestycji to przeszło czternaście milionów złotych. W projekt ma się zaangażować finansowo samorząd miejski.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Straży Miejskiej w Jaśle ubywa funkcjonariuszy

  Kurczą się zasoby kadrowe w jasielskiej Straży Miejskiej. Na przełomie ostatnich lat z jednostki odeszło czterech funkcjonariuszy, a obowiązkowych zadań do realizacji przez tę formację mundurową wciąż przybywa. Efektywnej pracy nie sprzyja również okres pandemii. Komendant Kazimierz Wiśniowski nie ukrywa: - Mam bardzo duże obawy co do tego czy będziemy w stanie wykonać wszystkie działania, a przede wszystkim skutecznie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Strażnicy miejscy z Jasła będą patrolować ulice miasta nowym radiowozem

  Jeszcze w tym tygodniu do Straży Miejskiej w Jaśle trafi zakupiony niedawno fabrycznie nowy radiowóz. Jak zapowiedział komendant Kazimierz Wiśniowski funkcjonariusze będą go używać głównie w służbie patrolowo-interwencyjnej, ale pojazd ma być przydatny tej formacji mundurowej również do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło ma budżet na 2021 rok

  Pomimo zawirowań ekonomicznych spowodowanych pandemią koronawirusa miasto Jasło nie zamierza spocząć na laurach. Samorząd planuje w tym roku wydać blisko 34 miliony złotych na inwestycje prorozwojowe. Najważniejszy dokument finansowy roku 2021 został przyjęty trzynastoma głosami, siedmiu radnych wstrzymało się od głosu, natomiast jedna nie wzięła udziału w głosowaniu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ścieżka rowerowa między MOSiR-em, a ulicą Czackiego wciąż niekompletna

  Ponad milion złotych przeznaczyło miasto Jasło z własnego budżetu na budowę ścieżki rowerowej na odcinku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, a ulicą Czackiego. Inwestycja miała być ukończona końcem ubiegłego roku tymczasem upłynęło kolejnych dwanaście miesięcy i realizacja zadania ponownie została przesunięta w czasie. Nadal nie ma uzgodnień co do przebiegu trasy na dwóch fragmentach szlaku biegnących wzdłuż ulic Jagiełły i Słowackiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Starosta o ważnych zadaniach komunikacyjnych w regionie

  O potrzebie szukania alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych na terenie Jasła i w jego najbliższym otoczeniu rozmawiano dzisiaj podczas sesji Rady Miejskiej. Przez blisko trzy godziny, łącząc się zdalnie z radnymi, gospodarz naszego powiatu Adam Pawluś odpowiadał na nurtujące większość mieszkańców pytania dotyczące przyszłości połączeń drogowych i kolejowych w naszym regionie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »