Rada Miejska

 • Biurowiec miejskiej spółki i kolejne domki jednorodzinne

  Tak w przyszłości widzą zabudowę dla części jasielskiego osiedla Na Kotlinę radni miejscy. Na dzisiejszej sesji podjęli oni uchwałę dopuszczającą w tym rejonie lokalizację nowego biurowca dla jednej z miejskich spółek oraz kontynuację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Burmistrz o wykonaniu odwodnienia na osiedlu Sobniów

  Potrzebę przeprowadzenia remontu domu osiedlowego w Sobniowie oraz wykonania kompleksowej ochrony budynku przez lokalnymi podtopieniami na poniedziałkowej sesji radna Elżbieta Bernal. Z wyjaśnień przekazanych przez burmistrza miasta wynika, że w niedługim czasie sytuacja wynikająca z niesprawnie działającego systemu odprowadzania wód opadowych z pobliskiego terenu osiedla ma się poprawić.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • O wspólnej obsłudze finansowo-księgowej jasielskich jednostek oświatowych

  Jasielscy radni nie wyrazili zgody, by od przyszłego roku wspólną obsługę finansowo-księgową dla wszystkich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto, zapewniała jedna jednostka organizacyjna.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zwiększony dodatek dla nauczycieli za opiekę nad grupą przedszkolną

  Dwieście, a nie jak pierwotnie przewidywano sto pięćdziesiąt złotych dodatku do comiesięcznego wynagrodzenia otrzymają nauczyciele sprawujący w jasielskich przedszkolach funkcję opiekuna grupy. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęli już radni miejscy.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Porozumienie samorządów w sprawie nowego mostu na rzece Jasiołce

  Na rzece Jasiołce w okolicach byłego składowiska odpadów komunalnych w Jaśle może powstać nowy most. Drogi dojazdowe do obiektu mają zostać poprowadzone pomiędzy ulicami Żniwną, a Towarową w taki sposób, aby w większości przebiegu omijać istniejącą zabudowę domów jednorodzinnych. Inwestycję wieloletnią ma poprowadzić powiat jasielski, w ścisłej współpracy z samorządem miejskim.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Coraz bliżej do powstania mostu na osiedlu Gądki

  Coraz bliżej do realizacji nowej przeprawy mostowej przez rzekę Wisłokę na jasielskie osiedle Gądki. Dzisiaj radni miejscy zgodzili się, by burmistrz podpisał umowę na dofinansowanie prac z Programu Dróg Samorządowych. Wysokość środków jakie lokalny samorząd otrzyma na realizację zadania wynosi przeszło cztery miliony złotych. Czyli połowę wartości prac oszacowanych na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Kontrowersje wokół dodatków za wychowawstwo w miejskich placówkach edukacyjnych

  Kolejne podziały wśród jasielskich radnych. Tym razem poszło o sprawy oświatowe. Na dzisiejszym posiedzeniu samorządowcy mieli zdecydować o wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli sprawujących opiekę nad oddziałem przedszkolnym oraz wychowawstwo w szkole podstawowej. Projekt uchwały w tej sprawie, po godzinnej dyskusji, ostatecznie zdjęto z porządku obrad i przekazano komisji merytorycznej celem opracowania nowej koncepcji.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Radni powiedzieli „nie” dla wykonania zadaszenia lodowiska

  Jasielscy radni przeprowadzili debatę nad koniecznością wykonania zadaszenia miejskiego lodowiska. Propozycja zarządzającego obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o wykonaniu konstrukcji składającej się ze specjalnego namiotu, który uchroniłby nawierzchnię płyty przed działającymi na nią niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ostatecznie nie spotkała się z ich aprobatą, przez co inwestycja została odsunięta w czasie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto przejmie od powiatu ulicę Kraszewskiego i trzy inne w centrum Jasła

  Tylko dzięki wspólnie zawartym kompromisom może udać się osiągnąć zamierzone cele. Wiedzą o tym doskonale przedstawiciele lokalnego samorządu szczebla miejskiego i powiatowego, którzy w ostatnim czasie zacieśnili swoją współpracę w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego na terenie miasta Jasła. Wydaje się, że wiele z przedstawionych planów może przekuć się w rzeczywiste działania tylko i wyłącznie przy wspólnym zrozumieniu problemów przez obydwie zainteresowane strony.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowe przystanki autobusowe w mieście Jaśle

  W najbliższym czasie na terenie miasta mają powstać dwa nowe przystanki autobusowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za wyznaczenie ich lokalizacji odpowiada lokalny samorząd. Część radnych ma jednak wątpliwości co do przedłożonej przez władze samorządowe propozycji. Burmistrz wyjaśnia, że zaproponowane rozwiązanie to wynik kompromisu zawartego z lokalnymi przewoźnikami świadczącymi usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ostateczna decyzja zapadnie dopiero po wspólnej dyskusji, którą radni zamierzają przeprowadzić w ramach komisji merytorycznej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »