Rada Miejska

 • Budżet Miasta Jasła na 2022 rok przyjęty

  Niemal 30 mln zł (29,8 zł) przeznaczonych zostanie na rozwój i inwestycje w tegorocznym budżecie Miasta Jasła. Największe wydatki, blisko 55 proc. całego budżetu miejskiego, pochłaniają oświata i pomoc społeczna (107,6 mln zł). Ogółem dochody przyszłorocznego budżetu wynoszą 181,9 mln zł, a wydatki 195,8 mln zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Program współpracy miasta Jasła z NGO’sami na 2022 rok przyjęty

  Radni miejscy przyjęli dokument regulujący cele i zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok. Na wydatki związane z realizacją programu przewidziano środki w wysokości 2,5 miliona złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Pensja burmistrza Jasła w górę

  Jasielscy radni podjęli uchwałę zmieniającą dotychczasowe wynagrodzenie burmistrza Ryszarda Pabiana. Przedłożona na dzisiejszą sesję propozycja w sprawie podniesienia kwoty miesięcznego uposażenia przysługującego gospodarzowi naszego miasta została zaakceptowana jednomyślnie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Burmistrz Jasła o podjętych działaniach w związku z ewakuacją mieszkańców bloku przy ulicy Metzgera 10

  Burmistrz Jasła Ryszard Pabian przedstawił dzisiaj radnym szczegółowy raport z podjętych przez samorząd miejski działań w związku z sytuacją kryzysową powstałą w budynku wielorodzinnym przy ulicy Metzgera 10. W opracowaniu jest kompleksowa ekspertyza dotycząca stanu technicznego obiektu. Wstępna ocena zakłada możliwość odtworzenia jego funkcji użytkowej, a tym samym możliwość powrotu lokatorów do swoich mieszkań. Pokrzywdzeni przez cały czas mogą liczyć na wszelką pomoc ze strony urzędników.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto Jasło ma nowego radnego

  Mariusz Filip został zaprzysiężony na radnego Rady Miejskiej Jasła VIII kadencji.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło zainwestuje w ekologiczną infrastrukturę

  Ponad trzy i pół miliona złotych będzie kosztowała realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Jasła. W ramach projektu przewidziano rewitalizację wybranych ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w tym pasażu spacerowego przy kinie i placu „z kotwicą”, a także zakup zbiorników na wodę deszczową dla indywidualnych gospodarstw domowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło: można będzie wyjść z pieskiem do parku czy na tereny rekreacyjne

  Wkrótce z krajobrazu miasta znikną tabliczki zakazujące wprowadzanie zwierząt domowych na ogólnodostępne tereny zielone. Samorząd doprecyzowuje zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie w taki sposób, aby umożliwić mieszkańcom wyprowadzanie swoich pupilów na spacer do parku czy w inne miejsca wypoczynku. Sprawa dzieli jaślan, wśród których są zarówno zwolennicy takich rozwiązań, jak również ci, którym przeszkadza obecność czworonogów w miejscach publicznych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Czeski Hodonin ucierpiał przez tornado. Partnerskie Jasło pomoże w odbudowie szkoły

  Nauczone przykrymi doświadczeniami z przeszłości Jasło wyciąga pomocną dłoń do swojego zagranicznego partnera i zamierza przekazać bezzwrotną pomoc finansową na rzecz Hodonina. Społeczność czeskiej miejscowości mierzy się z tragicznymi skutkami działania niszczycielskiego tornada, które spowodowało ogromne spustoszenie w mieniu prywatnym oraz infrastrukturze publicznej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Radny interweniuje w sprawie remontu ulicy Pietrusa

  Radny Robert Hap apeluje do władz Jasła o przystąpienie do remontu ulicy Albina Pietrusa. To miejsce na mapie naszego miasta, w którym od wielu lat realizowana jest intensywna zabudowa domami jednorodzinnymi. Jak zaznacza, jezdnia wyłożona jest asfaltem tylko na niewielkim fragmencie. Dalej dojazd do posesji odbywa się po niewygodnych, betonowych płytach. Burmistrz zapewnia, że urzędnicy przygotują wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło jest jedynym samorządem w powiecie, gdzie sesje odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym

  Ze względu na pandemię koronawirusa jednostki samorządu terytorialnego musiały przemodelować swój dotychczasowy model funkcjonowania. Podobnie było w przypadku Jasła, gdzie miejscowi radni już od przeszło roku odbywają swoje posiedzenia wyłącznie w trybie zdalnym. Andrzej Czernecki sygnalizuje, powołując się na informację Rzecznika Praw Obywatelskich, że z tego powodu mieszkańcy mają ograniczony dostęp do informacji publicznej. - Chyba jesteśmy w tym momencie jednym z nielicznych samorządów, które tą formę kontynuuje. - zauważył. Czy władze naszego miasta podzielają jednak jego opinię?

  CZYTAJ WIĘCEJ »