Informacje

Kolejna szansa na rozbudowę Jasielskiego Domu Kultury

Do końca marca br. miasto Jasło ma złożyć wniosek do programu współpracy transgranicznej Polska – Słowacja na modernizację obiektu Jasielskiego Domu Kultury oraz przeprowadzenie imprez kulturalnych związanych z prezentacją kultur polskiej i słowackiej. Partnerem zadania po stronie naszych południowych sąsiadów będzie dom kultury w Liptowskim Mikulaszu.

Jasielski Dom Kultury. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Jasielski Dom Kultury.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Uchwałę w sprawie realizacji zadania pod nazwą „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej Domów Kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu” w latach 2010-2012 podjęli na dzisiejszej „nadzwyczajnej” sesji radni miejscy. Podjęcie uchwały pozwoli władzom miasta na ubieganie się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej między Polską, a Republiką Słowacką.

To dofinansowanie byłoby w wysokości 85 procent. Mamy przygotowany już projekt, więc jesteśmy w stu procentach przygotowani na przyjęcie środków. Oby tylko były. – powiedział Henryk Rak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jaśle.

Ryszard Pabian, zastępca burmistrza Jasła: – W ramach tego byłaby zmodernizowana praktycznie sala widowiskowa plus całe wnętrze istniejącego domu kultury. Oprócz tego przewidziana jest jeszcze rozbudowa zarówno od strony Rejtana, jak i od strony ulicy Kościuszki.

Miasto składało podobny wniosek już w ubiegłym roku, ale zabrakło minimalnej ilości punktów, aby udało się pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Projekt jest dopracowany ze strony Liptowskiego Mikulasza, ponieważ w tamtym projekcie było pokazane, że to jest termomodernizacja tamtego domu kultury i w związku z tym nie otrzymało to maksymalnej ilości punktów. W tej chwili jest zmieniony ten projekt ze strony naszego partnera. Mamy dużą nadzieję, że tym razem nam się uda. – mówi Henryk Rak.

Jednym z powodów było również to, że nie było wcześniej współpracy pomiędzy Jasłem, a Liptowskim Mikulaszem. W tej chwili taką współpracą już się możemy pochwalić.

Krystyna Kasprzyk. Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron
Krystyna Kasprzyk, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury.
Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron

Ta współpraca jest, bo bez tego nie mielibyśmy szans na złożenie tego projektu. Ostatnim naszym wspólnym działaniem był koncert ponad trzydziestoosobowego zespołu tanecznego Styks, który wystąpił w styczniu. Wyjeżdżają koleżanki z naszego zespołu tanecznego 1-3 kwietnia na przegląd, jeden z największych organizowanych przez dom kultury w Liptowskim Mikulaszu. Oczywiście nie jest to współpraca taka, która w każdej dziedzinie odbywa się każdego dnia. Niemniej mamy kontakty nawiązane, są bardzo sympatyczne i owocują wymianą zespołów. A o to w takiej wymianie chodzi. – powiedziała Krystyna Kasprzyk, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury.

Inwestycja ma pochłonąć ponad dwanaście milionów złotych. W ramach zadania modernizacji ulegnie całe wnętrze budynku, łącznie z salą widowiskową. Planowane nowe pomieszczenia zostaną zaadoptowane m.in. na profesjonalną salę taneczną, czy salę do zajęć teatralnych. Przebudowie ulegnie też główne wejście do budynku, które ma być wizytówką „nowego” domu kultury.

Mówi Krystyna Kasprzyk, dyrektor JDK:

Chcielibyśmy bardzo dorównać innym miastom. Mamy taką ambicję, żeby Jasło, któremu zawsze Krosno i Sanok jeszcze przed kilkunastoma laty zazdrościło domu kultury, żeby ten dom kultury również był piękny i nowoczesny, jeśli chodzi o bryłę architektoniczną. – podkreśla Krystyna Kasprzyk.

Modernizacja Jasielskiego Domu Kultury będzie widoczna również na zewnątrz budynku.

Przede wszystkim ze względu na lokalizację obecnego budynku i warunki architektoniczne, także warunki podłoża – ten budynek był budowany na podłożu mokrym – nie możemy planować nadbudowy domu kultury, stąd też pojawiła się koncepcja rozbudowy wszerz. Jedynym wolnym terenem jest ten trawnik od ulicy Kościuszki. Tam też będzie budowa sali tanecznej wraz z nadbudową. To jest kwestia zasadnicza. Druga sprawa to jest rozbudowa od ulicy Rejtana, albowiem chcemy wykorzystać funkcjonujący pod sceną bunkier i zagospodarować go na jazz klub. – opowiada dyrektor Jasielskiego Domu Kultury.

Jeśli projekt przejdzie pozytywną opinię to prace ruszą już w październiku br.

Myślę, że rozwiążemy ważny problem nie tylko dla Jasielskiego Domu Kultury, ale także dla biblioteki, która zajmuje w tym budynku dosyć dużo miejsca, bo dużo miejsca też potrzebuje. Na pewno będzie to realizacja ważna dla mieszkańców Jasła. Myślę, że będzie to okazja do realizacji jeszcze więcej imprez. – dodała Krystyna Kasprzyk.

Radni miejscy zadeklarowali dzisiaj również zabezpieczenie środków w budżecie miasta na przyszły rok kwoty jednego miliona złotych na dotację dla Jasielskiego Domu Kultury, pod warunkiem uzyskania dofinansowania do powyższego zadania.

Czytaj również:
[09.07.2009] – „Nie będzie w tym roku przebudowy Jasielskiego Domu Kultury!”

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Kolejna szansa na rozbudowę Jasielskiego Domu Kultury”