Informacje

Miasto ubiega się o unijne środki o rozwój społeczeństwa informacyjnego

Radni miejscy podjęli dzisiaj uchwałę w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Mieście Jaśle i Gminie Jasło” przez Miasto Jasło i Gminę Jasło w roku 2010. Całkowita wartość zadania wynosi 1 230 00 złotych.

Kiosk multimedialny. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Kiosk multimedialny w Urzędzie Miasta.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Zakres projektu obejmuje utworzenie lokalnej sieci szerokopasmowej w standardzie WiMax, zlokalizowanej na terenie miasta Jasła, w tym: trzech stacji bazowych i 23 punktów abonenckich, utworzenie pięciu punktów dostępu do Internetu (strefy „hot spot”), uruchomienie trzech kiosków multimedialnych (w pobliżu Rynku, obok Jasielskiego Domu Kultury oraz na terenie Ogródka Jordanowskiego w pobliżu Młodzieżowego Domu Kultury) oraz utworzenie 21 publicznych punktów dostępu do Internetu. 17 z nich zlokalizowanych zostanie na terenie gminy Jasło, natomiast cztery na terenie jasielskich osiedli, na których do tej pory nie były uruchomione takie punkty.

Chcemy kontynuować to, co rozpoczęto praktycznie już cztery lata temu. Chcemy wybudować punkty publicznego dostępu do Internetu na pozostałych osiedlach, przy czym na tych nowych i również na tych, gdzie już te punkty egzystują, chcemy założyć tzw. hot spoty, czyli możliwość dostępu bezprzewodowego. Oczywiście będzie to dostęp o ograniczonych możliwościach, żeby nie zakłócać tutaj konkurencyjności. Te parametry dostępu będą niższe, niż innych dostawców. – mówi Ryszard Pabian, wiceburmistrz Jasła.

Podjęcie uchwały było niezbędne w celu ubiegania się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie projektu wynosi 85 procent. W przypadku pozytywnej decyzji miasto pozyska 850 tysięcy złotych na realizację zadania, którego zadaniem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców miasta.

Składamy wniosek do końca miesiąca. Rozstrzygnięcia należy się spodziewać po kilku miesiącach. – dodaje Ryszard Pabian.

Partnerem wiodącym zadania będzie miasto Jasło.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE