Informacje

Dziesiątki milionów na rozbudowę szpitala? Potrzebny blok operacyjny i lądowisko dla śmigłowców ratowniczych

„To największy program inwestycyjny w historii powiatu jasielskiego” – mówi o koncepcji rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle starosta Adam Kmiecik. Plany opiewają na kwotę 75 milionów złotych i mają szansę na realizację przy wsparciu funduszy zewnętrznych. Pod warunkiem, że projekt pozytywnie zaakceptują unijni urzędnicy.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Szpital Specjalistyczny w Jaśle. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Szpital, aby mógł funkcjonować na dotychczasowych zasadach, musi dostosowywać swoje warunki do obowiązujących wymogów. Najnowsze rozporządzenia wymuszają na nim konieczność posiadania nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią. Na spełnienie formalności lecznica ma czas do 1 stycznia 2017 roku. W innym przypadku nie będzie możliwości przedłużenia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a to wiązałoby się z ogromną stratą finansową dla ogółu budżetu szpitala.

Stąd szereg zabiegów podejmowanych przez Zarząd Powiatu obecnej kadencji oraz dyrekcję szpitala mających na celu wybrnięcie z sytuacji.

Już od roku 2011, czyli zaraz po wyborze tego Zarządu, podjęliśmy działania szukające optymalizacji rozwiązań funkcjonowania szpitala. Rok 2011 to była próba połączenia szpitali: jasielskiego i gorlickiego. Rozwiązanie te okazało się niemożliwe. Stanęła nam na drodze granica województw i brak możliwości kontaktowania przez jedną jednostkę na terenie dwóch województw. Po działaniach z Gorlicami przystąpiliśmy do szukania kolejnych rozwiązań na to, aby jasielski szpital mógł funkcjonować. – mówi starosta jasielski Adam Kmiecik.

W międzyczasie zagrożenie padło na funkcjonowanie kolejnej komórki organizacyjnej: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Do końca 2013 roku musi ono posiadać lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Kiedy wspólnie z miastem Jasłem przystąpiliśmy do prac przy lokalizacji lądowiska, termin dostosowania SOR-u w lądowisko został przesunięty do końca roku 2017, co pozwoliło nam przejść do prac nad lądowiskiem stałym, bez konieczności inwestowania w lądowisko czasowe. Trzeba tutaj podkreślić duży wkład miasta Jasła i przypomnieć, że Rada Miasta podjęła uchwałę o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscu, gdzie lądowisko ma być usytuowane. – wyjaśnia Adam Kmiecik.

Staraniem dyrekcji szpitala, oba zadania zostały wpisane na wstępną listę przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego. Decyzja stoi teraz po stronie urzędników w Brukseli.

Rozbudowa szpitala ma pochłonąć w granicach 65-75 milionów złotych. Przedsięwzięcie ma obejmować dobudowę nowego skrzydła do istniejącego budynku szpitala przy ulicy Lwowskiej, w którym powstałby blok operacyjny wraz z salą nadzoru poznieczuleniowego, centralna sterylizatornia, pomieszczenia techniczne i socjalne dla personelu oraz dwa oddziały z co najmniej 25 stanowiskami łóżkowymi każdy.

Do nowego skrzydła przenieślibyśmy ortopedię i utworzylibyśmy oddział rehabilitacji. Miejsce dzisiejszego bloku planujemy alternatywnie poszerzyć na oddział chirurgii ogólnej lub odpowiadając na zapotrzebowanie ze strony NFZ utworzyć tam oddział chirurgii oparzeniowej. – mówi lek. med. Michał Burbelka, dyrektor szpitala.

Poradnie specjalistyczne przy ulicy Szopena i oddział psychiatryczny miałyby zostać przeniesione do nowych budynków przy ulicy Lwowskiej. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Poradnie specjalistyczne przy ulicy Szopena i oddział psychiatryczny miałyby zostać przeniesione do nowych budynków przy ulicy Lwowskiej.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W projekcie uwzględniono również budowę dwóch nowych budynków na terenie szpitalnego kompleksu przy ulicy Lwowskiej. Do jednego miałby zostać przeniesiony oddział psychiatryczny z obecnie zajmowanego obiektu przy ulicy Za Bursą, do drugiego: poradnie specjalistyczne z ulicy Szopena oraz dyrekcja i administracja lecznicy. Plany przewidują także adaptację zwolnionych pomieszczeń w budynku głównym szpitala oraz wykonanie zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych miejsc parkingowych i dostosowanie traktów pieszo-jezdnych do obecnych potrzeb.

Jeżeli ten wariant nie będzie mógł być realizowany, ponieważ na liście projektów indykatywnych ten projekt się nie znajdzie wtedy będzie realizowany wariant minimum, czyli budowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni. I tutaj też w dwóch wariantach: albo z leasingiem urządzeń i wyposażenia albo finansowane ze środków powiatu i szpitala. – wyjaśnia starosta.

Obecnie szpital dysponuje 370 łóżkami. Po jego rozbudowie liczba ta zwiększyłaby się o dodatkowych siedemdziesiąt.

Koncepcja architektoniczna

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zarząd Powiatu chce wyłonienia projektanta koncepcji architektonicznej rozbudowy szpitala w drodze postępowania konkursowego.

Wstępne założenia mówią o możliwości dobudowy dodatkowego skrzydła do obecnego budynku głównego, ale do osadzenia pozostałych obiektów nie obejdzie się bez ingerencji w otaczający szpital drzewostan.

Terenu jest bardzo dużo. Oprócz tych obiektów mogłyby jeszcze powstać ze dwa osiedla mieszkaniowe. Problem jest taki, że cały ten teren jest chroniony przez konserwatora zabytków, ponieważ jest to park przy dworku Sroczyńskich. – wyjaśnia Tadeusz Górczyk, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle. – Były tam dokonywane zmiany i część parku na obrzeżach została z tego wyłączona. Dlatego zwróciliśmy się do konserwatora zabytków, bo przed ogłoszeniem konkursu chcemy dostać wytyczne do projektowania. Jeżeli będzie problem terenowy, jest możliwość wystąpienia do Ministra Kultury o ograniczenie strefy zabytkowej. Decyzja była wydana w 1968 roku i od tego czasu szpital był wiele razy rozbudowywany, powiększał swoją kubaturę, był zagospodarowywany teren. Tak naprawdę częścią zabytkową jest sam fragment parku bezpośrednio przy ulicy Sroczyńskiego, przy drodze do Kauflandu i druga część parku pomiędzy szpitalem, a ulicą Konopnicką. Ten teren może pozostać parkiem.

Według wstępnego harmonogramu autor koncepcji miałby zostać wyłoniony do 31 lipca 2014 roku, a po podpisaniu umowy na opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego dla planowanej inwestycji gotowa dokumentacja przedłożona inwestorowi do końca kwietnia przyszłego roku.

Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią mogłaby się rozpocząć w sierpniu 2015 roku, a zakończyć do 30 listopada 2016 roku.

Lądowisko dla śmigłowców sanitarnych

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Blok to jedno, a Szpitalny Oddział Ratunkowy drugie. Wprawdzie szpital korzysta już tymczasowo z lądowiska Jasielskiego Stowarzyszenia Lotniczego „Ikar” to musi je w pełni profesjonalnie dostosować do ministerialnych wymogów najpóźniej do końca grudnia 2017 roku.

Szacunkowy koszt, jaki podano przy składaniu wniosków do Zarządu Województwa Podkarpackiego o wpisanie projektu na liście priorytetowych przedsięwzięć w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, to 10 milionów złotych.

Pełne wymogi zostały spełnione na moment, w którym to rozporządzenie obligowało do końca 2013 roku. Ale w momencie, gdy pojawiły się możliwości sfinansowania całej infrastruktury, podjęliśmy decyzję, że odsuniemy to w czasie. To lądowisko tymczasowe funkcjonuje w tym miejscu, które żeśmy przygotowali i szpital ma na to uzgodnienia z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Na ten moment przygotujemy utwardzoną drogę do tego lądowiska. Pełna infrastruktura tego lądowiska, zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zostanie sfinansowana z tych pieniędzy, które są już zaplanowane. – wyjaśnia Franciszek Miśkowicz, wicestarosta jasielski.

Na tej płaszczyźnie w pełni współpracują ze sobą samorządy: powiatu i miasta. Urzędnicy burmistrza, po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską, przystąpili do zmian w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Dodanie zapisu o przeznaczeniu miejsca pod cele zdrowotne pozwoli na ubieganie się o nieodpłatne przekazanie części działki pod budowę lądowiska, która obecnie jest własnością skarbu państwa.

Niezależnie od tego, kto dojdzie do władzy po jesiennych wyborach samorządowych, oba przedsięwzięcia muszą być zrealizowane, aby szpital nie utracił kontraktu na poszczególne oddziały.

Chcę stanowczo podkreślić, że ten program nie ma na celu w żadnym stopniu komercjalizacji jasielskiego szpitala jako całości, ani jego jakiejkolwiek części. Szpital jasielski w naszych założeniach ma być szpitalem społecznym, leczącym za pieniądze Narodowego Funduszu Zdrowia. Musimy działać w tym kierunku, aby szpital jasielski do końca 2016 roku miał funkcjonujący blok operacyjny i centralną sterylizatornię, bo takie są wymogi. Niezależnie od tego czy będzie to ten Zarząd Powiatu czy inny, to zadanie musi być zrealizowane. Jeżeli nie zostanie zrealizowane to będziemy mieli dużą przychodnię. Jeżeli ktokolwiek podejmie decyzję o nierealizowaniu nawet tego wariantu minimum to jasielski szpital stanie się dużą przychodnią. – powiedział starosta.

Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ma być największą inwestycją prowadzoną przez powiat od 1999 roku. W przypadku uzyskania unijnego dofinansowania byłoby to ponad 40 procent wartości wszystkich do tej pory wykonanych inwestycji (łącznie z planami na 2014 rok to kwota 205 milionów złotych).

Aby tak się stało, trzeba było najpierw ograniczyć wydatki bieżące w budżecie. – Od samego początku rozpatrywania sposobu dojścia do rozbudowy, należało uzdrowić finanse samego powiatu. Stąd w pierwszych dwóch miesiącach decyzja o reorganizacji szkolnictwa. Możemy się pochwalić, że rok 2013 zamknęliśmy w subwencji i nie były wydatkowane dodatkowe pieniądze z budżetu powiatu. Jednocześnie nie zaciągaliśmy kredytów. Teraz jest trzeci rok kiedy prowadzimy na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych, inwestycje bez zaciągania kredytów. To spowodowało, że na koniec 2014 roku przekażemy następcą powiat oddłużony na prawie 6,5 miliona złotych. Te działania doprowadziły do sytuacji, że w 2017 roku możemy zaciągnąć 10 milionowy kredyt i nie ma żadnego zagrożenia. – podkreśla Tadeusz Górczyk.

Plany inwestycyjno-finansowe musi teraz zaakceptować Rada Powiatu. Decyzje mają zapaść na najbliższej sesji, którą zaplanowano pod koniec lutego br.

POSŁUCHAJ NASZEGO MATERIAŁU:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

Back to top button