Informacje

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu miejscem opieki na miarę XXI wieku

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu rozwija się. Po rozbudowaniu budynku, przyszedł czas na doposażenie pracowni, utworzenie kompleksu rehabilitacyjnego i parku sportowo-rekreacyjnego. Tym samym znacznie podniosła się jakość usług świadczonych przez DPS.

Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle
Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu jest nowoczesną placówką na miarę czasów, w których żyjemy. Podopieczni przebywając w nim korzystają ze znakomitych warunków socjalnych. Przypominam, że w 2012 roku Powiat Jasielski zakończył realizację dużego projektu unijnego, w ramach którego wybudowano i wyposażono przewiązkę, kuchnię i pralnię. Doposażono także pawilony mieszkalne i rozbudowno stację uzdatniania wody oraz zmodernizowano system ogrzewania. Zakończone inwestycje pozwoliły nam na osiągnięcie standardów domu pomocy społecznej na miarę XXI wieku. Teraz, kiedy dom został rozbudowany, postanowiliśmy położyć nacisk na zwiększenie oferty w zakresie rekreacji i utrzymania sprawności psychofizycznej podopiecznych, a także ich bezpieczeństwa. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu, który pozwoli na osiągnięcie tych zamierzeń. Programem tym objęty został także personel, który ma poodnosić swoje kwalifikacje i umiejętności, aby mógł lepiej wykonywać swoją pracę – mówi Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

W 2013 roku w ramach projektu w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu utworzono salę do fizykoterapii wyposażoną w fotel do relaksoterapii, rotory oraz wirówki do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, a także wannę do hydromasażu. Ćwiczenia rehabilitacyjne nie tylko poprawiają sprawność fizyczną mieszkańców, dają im także poczucie dbałości o siebie i rozładowują napięcie. W bieżącym roku w parku wybudowane zostaną alejki spacerowe, kąciki relaksacyjne, boiska do siatkówki i koszykówki oraz zamontowane urządzenia do ćwiczeń zewnętrznych. Pozwoli to podopiecznym domu na uprawianie ruchu na świeżym powietrzu.

W pawilonie 10 wymieniono system sygnalizacji alarmu pożarowego. Przebudowano również dwa pomieszczenia na potrzeby izolatek z „miękkimi” ścianami, wyposażone w materace, sanitariaty i monitoring. Pomieszczenia te są potrzebne, bo w DPS-ie przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi, skłonne do agresywnych zachowań – tłumaczył Karol Adamski, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Wszystkie te inwestycje byłyby niemożliwe bez zaangażowania w remont środków unijnych, samorządu nie stać by było na przeprowadzenie takiego zakresu prac jedynie z budżetu powiatu – dodał starosta.

W ramach projektu pn. „Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w 2013 r. do DPS-u w Foluszu trafiło ponad 580 tys zł, a wartość całego projektu wynosi ponad 1,3 mln zł.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE