Kultura | rozrywka | edukacja

Uchronić od zapomnienia

Staraniem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego ukazało się „Kalendarium 15 lat odbudowy Jasła od 1946 do 1960”. Pierwszy tom kalendarium ukazał się w 2004 roku, z okazji obchodów 640 naszego miasta. Do dnia dzisiejszego ukazało się ich, aż osiem. Publikacje zostały starannie opracowane przez, znaną i cenioną za swą działalność na niwie regionalizmu, Felicję Jałosińską.

Okładka książki
Okładka książki

Każdy kto interesuje się historią Jasła ma zapewne w swych zbiorach przynajmniej kilka tomów Kalendarium. Obecny, starannie opracowany i bogato ilustrowany zdjęciami, przypomina nam czasy, które odchodzą w zapomnienie.

Autorka w krótkich notkach przypomina nam o ciężkiej pracy mieszkańców nad odbudową miasta. Jednocześnie przybliża nam atmosferę tych lat, organizowane wystawy, uroczystości, nie zapomina o ludziach, którzy uśmiechają się do nas ze starych fotografii.

Z kolejnych kart książki dowiadujemy się o nowych miejscach pracy w powstających zakładach, których często już nie ma. Wielu z nas może powrócić w czasy swej młodości, wielu może poznać czasy swych rodziców i dziadków. Nie znam nikogo, kto lepiej potrafiłby udokumentować ten długi czas i dorobek naszej ojcowizny. Pani Felicja, chociaż nie urodziła się w Jaśle, naszemu miastu oddała swe dorosłe życie, swój czas wolny i duszę. W przyszłym roku będziemy obchodzić zaledwie 650 lecie nadania praw miejskich Jasłu.

W Kalendariach Felicji Jałosińskiej nasza historia zaczyna się już w neolicie…

Zapraszamy do wspanialej i pasjonującej lektury. Wszystkie tomy można zakupić w siedzibie Stowarzyszenia w Jasielskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, a także w „Księgarni u Jacka”. Zachęcamy również do kontaktu z nami na naszej stronie internetowej oraz do wpłat 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia. Dochód ze sprzedaży Kalendarium w całości przeznaczamy na działalność statutową, w tym wydawniczą związaną z Jasłem i regionem.

Ewa Pietraszek

SŁOWA KLUCZOWE