Informacje

Radni miejscy opowiedzieli się za pozostawieniem dotychczasowej nazwy ulicy 17 stycznia

Wbrew temu, czego oczekiwała od władz Jasła w swoim wniosku Wojewoda Podkarpacki, radni miejscy podtrzymali dotychczasowe stanowisko miejscowego samorządu w sprawie pozostawienia dotychczasowej nazwy ulicy 17 stycznia. W uzasadnieniu do przyjętej dzisiaj uchwały wykazali, że w żaden sposób nie gloryfikuje ona systemu totalitarnego, a upamiętnia historyczną dla Jasła datę początku powrotu wysiedlonych mieszkańców do zburzonego przez niemieckiego okupanta miasta.

Wojewoda Podkarpacki, w związku z otrzymanym pismem od rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, zwrócił się jeszcze w październiku br. do jasielskiego samorządu z wnioskiem o dokonanie zmiany nazwy ulic w mieście w związku z obowiązującą ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. We wniosku adresowanym do burmistrza naszego miasta zostało wykazane, że na mocy ustawy „dekomunizacyjnej” powinny zmienić swoje dotychczasowe nazewnictwo ulice: Jana Tkaczowa, Emila Dziedzica i 17 stycznia. Nad pierwszymi dwoma radni miejscy pochylili się w przeciągu ostatnich kilkunastu dni. Biorąc pod uwagę argumenty wskazywane przez przedstawiciela rządu na terenie Podkarpacia, po konsultacji z mieszkańcami poszczególnych ulic oraz przedsiębiorcami prowadzącymi w tym miejscu swoją działalność gospodarczą uchwalili, że w przypadku Jana Tkaczowa ulica otrzyma nazwę Nowa, która obowiązywała w tym miejscu do 1962 roku, zaś w miejsce Emila Dziedzica patronem został Marian Wojdyła.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Jasła, władze miasta przedłożyły projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 17 stycznia, a właściwie pozostawienia jej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia, w którym określono, że jest to nawiązanie do historycznej daty początku powrotu Jaślan do zniszczonego w czasie II Wojny Światowej przez niemieckiego okupanta miasta.

Przypomnę, że jest to trzecia i ostatnia ulica, wobec której Wojewoda Podkarpacki wszczęła postępowanie związane z opinią Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Rzeszów. Pierwsza to była ulica Jana Tkaczowa, której nazwa została zmieniona na ulicę Nowa. Druga to była ulica Emila Dziedzica, której nazwę zmieniono na Mariana Wojdyłę. To jest trzecia uchwała. Burmistrz, na początku postępowania poinformował Wojewodę, że do końca listopada złoży do Rady Miejskiej projekty uchwał związane z wszczętymi postępowaniami.

Paweł Rzońca, sekretarz miasta Jasła

Samorząd poprosił swoją jednostkę pomocniczą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Osiedla Jasło-Ulaszowice poinformował pisemnie burmistrza, że jest za podtrzymaniem obecnej nazwy ulicy upamiętniającej przede wszystkim tragiczną historię miasta Jasła w okresie II Wojny Światowej i powrotem nielicznej garstki mieszkańców do swoich zniszczonych i spalonych domostw. Zarząd osiedla zastrzegł, że jeśliby w wyniku decyzji Rady Miejskiej pojawiła się propozycja zmiany nazwy ulicy to jest prośba, aby wcześniej przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami i mieszkańcy wypowiedzą się w tej sprawie. – wyjaśnił Paweł Rzońca, sekretarz miasta Jasła.

Dodał on, że propozycja zmiany nazwy tej ulicy – ale nie w kontekście obowiązującej ustawy „dekomunizacyjnej” – pojawiła się już przed trzynastoma laty kiedy to jeden z mieszkańców osiedla Ulaszowice zaproponował, aby nowym patronem został Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński.

Podczas zebrania osiedlowego w dniu 25 marca 2004 roku mieszkańcy jednak kategorycznie sprzeciwili się tej propozycji i zdecydowanie opowiedzieli się za pozostaniem dotychczasowego nazewnictwa. Kopia protokołu wraz z podpisami osób uczestniczących w spotkaniu zostaną dołączone do dokumentacji i przesłane Wojewodzie Podkarpackiemu.

Wszystkie podmioty były za tym, aby nazwę ulicy podtrzymać, ale z jednoznacznym uzasadnieniem tragicznej historii miasta Jasła w okresie wojennym i daty powrotu mieszkańców do swoich domostw, dzięki czemu to miasto odrodziło się „jak Feniks z popiołów” i pozostało na mapie Polski. Z takim uzasadnieniem postanowiliśmy przesłać uchwałę do Wojewody Podkarpackiego. – dodał Rzońca.

Swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie zajęli również reprezentujący okręg wyborczy obejmujący ulicę 17 stycznia radni miejscy.

Jerzy Węgrzyn: – Jako, że kandydowałem do Rady Miasta z części ulicy 17 stycznia, pozwoliłem sobie przeprowadzić wśród mieszkańców ankietę na temat nazwy ulicy. Przeszedłem po domach, zebrałem sto trzydzieści podpisów. Wszyscy ci, którzy składali podpisy, prosili Wysoką Radę, aby przychyliła się do prośby i pozostawiła nazwę ulicy bez zmian. Tą ankietę wraz z załączonymi podpisami przekażę przewodniczącemu Rady.

Leszek Znamirowski: – Rozmawiałem z mieszkańcami podobnie jak Jerzy Węgrzyn. Mieszkańcy nie zmienili zdania. Być może ta uchwała wygląda dosyć dziwnie, ale jest ona zgodna z wolą mieszkańców i historią tego miasta. Ja czytałem ją dosyć szczegółowo i w opinii radcy prawnego jest podobny przykład, gdzie wojewoda uchylił uchwałę motywując to pozornością zmian, ale tutaj nie motywujemy to „Dniem Dziadka” tylko tragiczną historią tego miasta. Myślę, że nasze uzasadnienie tej uchwały jest dużo lepsze i na pewno poważniejsze niż ten podany przykład. Być może pani wojewoda opublikuje tę uchwałę w Dzienniku Urzędowym. Na pewno będzie to zgodne z wolą mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak: – My działamy w imieniu mieszkańców, a mieszkańcy upoważnili zarówno jednego radnego (Jerzego Węgrzyna – przyp. red.), drugiego radnego (Leszka Znamirowskiego – przyp. red.), jak i przewodniczącego (Zarządu Osiedla Jasło-Ulaszowice Stanisława Lechwara – przyp. red). do tego, żeby utrzymać tę nazwę więc nie możemy im iść na przekór. Taka jest wola społeczeństwa, a każda władza czy samorząd powinna się z nią liczyć. Być może wojewoda uchyli nam tę uchwałę, z tym się musimy liczyć, ale będziemy mieli podparcie do sądu.

Osiemnastu obecnych na sali radnych jednogłośnie opowiedziało się za pozostawieniem dotychczasowej nazwy ulicy 17 stycznia.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Radni miejscy opowiedzieli się za pozostawieniem dotychczasowej nazwy ulicy 17 stycznia”

  1. Jak zapłacili by za wymianę dokumentów z własnej kieszeni, to niech sobie zmieniają nazwy do woli.