Informacje

Droga wojewódzka czy uzbrojenie terenów przemysłowych? Na co miasto powinno wydatkować środki publiczne

Zwiększyć wcześniej zadeklarowane środki z przeznaczeniem na pomoc finansową województwu podkarpackiemu na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej w naszym mieście czy przeznaczyć je na kontynuowanie prac przy uzbrojeniu terenów w podmiejskiej strefy przemysłowej – przed takim dylematem stanęły władze Jasła. Obydwa przedsięwzięcia mają dla lokalnego samorządu kluczowe znaczenie: jedno pozwoli na częściowe rozwiązanie palących problemów komunikacyjnych, drugie zaś w dalszej perspektywie pozwoli wprowadzić do budżetu zwiększone przychody z tytułu prowadzonej w tej części Jasła działalności, a co za tym idzie poprawę sytuacji ekonomicznej miasta.

Przybliża się perspektywa realizacji nowego szlaku komunikacyjnego, który w perspektywie najbliższych lat pozwoli na poprawę sytuacji na głównych odcinkach drogowych wiodących przez nasze miasto. Mowa o planowanej budowie fragmentu drogi wojewódzkiej nr 992 relacji Jasło – Nowy Żmigród do granicy państwa ze Słowacją, która według istniejącej koncepcji miałaby połączyć rondo imienia Adama Lazarowicza przy ulicy Floriańskiej z rondem imienia księdza Kazimierza Wojciechowskiego na osiedlu Żółków – miejscu, gdzie krzyżują się ze sobą ulice Grunwaldzka, Wojska Polskiego, Graniczna oraz świętego Jana z Dukli.

W budowie ponad dwukilometrowego odcinka drogi głównej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną (drogami serwisowymi, chodnikami, ścieżką dla rowerów, oświetleniem jezdni, barierami energochłonnymi, oznakowaniem pionowym i poziomym oraz niezbędną siecią teletechniczną) partycypować mają trzy samorządy: województwo podkarpackie, miasto Jasło i powiat jasielski. Środki na ten cel mają pochodzić z zewnętrznego dofinansowania w ramach programu współpracy transgranicznej Polska – Słowacja. Partnerzy biorący udział w przedsięwzięciu poczynili już pewne przygotowania i częściowo zabezpieczyli środki na wkład własny do zadania (pisaliśmy o tym szczegółowo tutaj i tutaj).

Teraz okazuje się, że zarówno powiat jasielski, jak i miasto Jasło będą musiały zwiększyć pomoc finansową dla województwa podkarpackiego, o fakcie którym podczas poniedziałkowej (19.03) sesji podzielił się z radnymi miejskimi burmistrz Ryszard Pabian.

Czym spowodowany jest taki stan rzeczy? – Zostało podpisane porozumienie pomiędzy województwem podkarpackim, miastem Jasłem i powiatem jasielskim o wspólnej realizacji zadania, które ma być w części dofinansowane ze środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja. Dokumentacja na opracowanie tego zadania została już przygotowana, została uzyskana decyzja wojewody na realizację tego zadania i była możliwość złożenia wniosku do tego programu, o którym wspomniałem. Niestety, województwo nie wydało na tym etapie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z tym zadanie zostało przesunięte na listę rezerwową. Na tą chwilę środki, które są zabezpieczone w ramach Programu Współpracy Transgranicznej, nie pozwalają na przystąpienie do realizacji zadania przy pełnym dofinansowaniu jakie jest możliwe. Natomiast zgodnie z zapewnieniami naszego ministerstwa, będą następować pewne przesunięcia, które de facto powinny skutkować przyznaniem wnioskowanych środków w pełnej wysokości. Jeśli chcemy wcześniej uruchomić to zadanie to jest to możliwe, ale pod warunkiem zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości – mówię na okrągło – dziesięciu milionów złotych. – wyjaśnił.

Burmistrz przedstawił kulisy rozmów prowadzonych pomiędzy zainteresowanymi stronami w zakresie przyspieszenia realizacji inwestycji i możliwości zwiększenia udziału środków pochodzących z budżetu lokalnych samorządów.

Padła propozycja, aby zadanie w tej wysokości zostało dofinansowane poprzez zabezpieczenie kwoty pięciu milionów złotych przez województwo podkarpackie, trzech milionów złotych przez miasto Jasło i dwóch milionów złotych przez powiat jasielski. To kolejny etap tej pomocy dla województwa podkarpackiego, bo wcześniej takie środki już przyznawaliśmy. M.in. w ramach tej pomocy miasto Jasło zadeklarowało kwotę 2 milionów 190 tysięcy złotych, powiat jasielski miliona złotych i pozostałą kwotę miało zabezpieczyć województwo. Na chwilę obecną my mamy podjętą uchwałę, zabezpieczono środki w budżecie, oczywiście rozpisane na lata. Tu jest problem, bo województwo podkarpackie oczekuje od nas zabezpieczenia pełnej kwoty 2 milionów 190 tysięcy złotych w roku bieżącym. W związku z tym, że decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana, stąd też wymóg wypłaty odszkodowań za grunty zajęte przez województwo. A więc te środki musielibyśmy zabezpieczyć już w roku bieżącym. Natomiast powiat z zadeklarowanego miliona złotych zabezpieczył kwotę w wysokości siedmiuset tysięcy złotych, a więc już jest brak trzystu tysięcy złotych. – powiedział.

Powiat jasielski miał zająć stanowisko w tej sprawie już w ubiegłym tygodniu, ale decyzją radnych stosowny projekt uchwały nie został ujęty w porządku obrad. Mają oni dyskutować o tym dopiero na najbliższym posiedzeniu, które zaplanowano na zbliżający się piątek (23 marca).

Wedle mojej wiedzy, powiat jest gotów udzielić pomocy w łącznej kwocie 1,5 miliona złotych, a więc nie trzech milionów złotych jak oczekuje tego województwo. Czy w takim razie my powinniśmy udzielić takiej pomocy w pozostałej wysokości? – zastanawia się Ryszard Pabian. – To nie jest tak, że ta inwestycja nie zostanie uruchomiona. Ona może zostać uruchomiona, ale w terminie późniejszym kiedy zostaną już zabezpieczone środki w wystarczającej wysokości – takiej, w jakiej było możliwe dofinansowanie w ramach tego programu.

Władze Jasła zaproponowały alternatywne rozwiązanie, które nie spotkało się z aprobatą głównego inwestora.

Chcieliśmy zabezpieczyć swoje interesy. Pan skarbnik rozmawiał z panią skarbnik województwa podkarpackiego. Zaproponowaliśmy tę pomoc w formie pożyczki, aby mieć gwarancję, że te środki do nas wrócą jeśli pojawią się po zabezpieczeniu środków w ramach programu współpracy transgranicznej. Niestety, to rozwiązanie nie spotkało się z akceptacją pani skarbnik. Ją interesuje pomoc finansowa. – wyjaśnił.

Burmistrz nie odżegnuje się od konieczności udzielenia wsparcia, by doprowadzić do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednak w jego ocenie powinno się to odbyć w oparciu o wcześniej zawarte porozumienia w tej sprawie.

To, że te odcinki dróg są realizowane przez województwo podkarpackie na terenie miasta Jasła, wynika z pewnych możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne. Powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę województwo mogłoby nie podejmować tych działań. Ponieważ miasto nie ma takich możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne doszło do porozumienia, że zarówno odcinek drogi KG2 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 992, jak i ten odcinek między rondami wzięło na siebie województwo. Bądźmy uczciwi wobec siebie i wobec innych i w ten sposób o tych inwestycjach mówmy. Chyba jest to fair wobec wszystkich, żeby tak o tym mówić. To, że województwo oczekuje od nas pomocy to wiadomo. Ona głównie jest ukierunkowana na wykupy gruntów, bo sama inwestycja – jako taka – ma być realizowana zarówno z pomocy innych samorządów, jak i środków zewnętrznych. – powiedział.

Ryszard Pabian postawił przed radnymi dylemat: czy miasto podejmuje się realizacji zadania na warunkach zaproponowanych przez województwo podkarpackie, bez oglądania się na decyzje kolegów z samorządu powiatowego, czy przeznacza środki na dokończenie uzbrojenia terenów w podmiejskiej strefie przemysłowej.

Które to zadanie może przynieść w efekcie przychody dla miasta Jasła jeśli powstaną tam nowe zakłady wybudowane przez ewentualnych inwestorów. Tam przeznaczone środki w perspektywie dają nam możliwość przychodów. Środki, które przeznaczymy na pomoc województwu, one stanowiłyby swego rodzaju pożyczkę. – zauważa burmistrz.

Potwierdza, że magistrat dysponuje już gotową koncepcją budowy kolejnych dwóch odcinków dróg w strefie warzyckiej – o symbolu „KDZ3”, czyli przedłużenie łącznika z ulicą Fabryczną i połączenia go z ulicą Produkcyjną poprzez drogę o roboczej nazwie „KDZ5”.

W zasadzie moglibyśmy przystąpić do realizacji tego całościowego zadania, które opiewa na kwotę nieco ponad czterech milionów złotych. Pewnie nas na to stać tylko kwestia wyboru na co te środki, które mamy, przeznaczymy. Zdaję sobie sprawę z zasadności pomocy województwu, pod warunkiem, że wszyscy dotrzymają podjętych postanowień w ramach porozumienia, a więc wszyscy dołożą się do realizacji tego zadania. Jeśli to my mamy być tylko tymi, którzy sfinansują to zadanie, to uważam, że stoi to pod znakiem zapytania. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że nasza pomoc nie polega tylko i wyłącznie na przeznaczeniu tych środków, ale także przekazujemy grunty, które są własnością miasta Jasła i to jest pomoc w wysokości oscylującej pomiędzy 1,3, a 1,5 miliona złotych. Więc pewnie do tematu wrócimy w najbliższym czasie. – poinformował Pabian.

Radni dopytywali gospodarza naszego grodu o kwestie związane z włączeniem planowanej drogi do drogi krajowej nr 28 w okolicy skrzyżowania z z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ten sprecyzował, że miasto nie zarządza przedmiotowym odcinkiem drogi.

Projekt budowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 pomiędzy rondami obejmuje dokładnie ten odcinek, a więc od ronda imienia Lazarowicza do ronda na Żółkowie i nie obejmuje odcinka od ulicy Piłsudskiego do ronda imienia Lazarowicza. Jest to odcinek drogi powiatowej i po stronie powiatu albo ewentualnie województwa leżałoby, aby go włączyć (…) w ciąg drogi wojewódzkiej nr 992. Powinien być on realizowany w ramach odrębnego procedowania. Natomiast pewnym utrudnieniem są tam dwa wiadukty, które mają taką, a nie inną rozpiętość. Bezwzględnie jest to problem, gdyż tam mamy na dobrą sprawę tylko dwa pasy wraz z dodatkowym pasem zjazdowym do skrętu w lewo od strony wiaduktów. – wytłumaczył.

Wydaje się, że zadanie, które pozwoliłoby choć w części rozwiązać bolączki z przemieszczaniem się przez nasze miasto ciężkiego ruchu na linii północ-południe w kierunku granicy państwa ze Słowacją i odwrotnie, może okazać się w najbliższych tygodniach kartą przetargową w rękach osób ubiegających się o najważniejsze stanowiska w lokalnym samorządzie przed jesiennymi wyborami. A jakie jest Państwa zdanie?

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Droga wojewódzka czy uzbrojenie terenów przemysłowych? Na co miasto powinno wydatkować środki publiczne”

  1. Brawo burmistrzu, popieram w pełnej rozciągłości. Rzeczywiście dla „niektórych” ta inwestycja może okazać się asem w rękawie w kampanii wyborczej.