Informacje

Uchwała w sprawie zmiany MPZP dla przyszpitalnego lądowiska sanitarnego

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Trwają prace związane z budową przy ulicy Sroczyńskiego w Jaśle całodobowego lądowiska sanitarnego. Obiekt będzie wykorzystywany do transportu chorych przez śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jego powstanie warunkuje dalsze funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie termin graniczny to koniec 2021 roku.

Z uwagi na rozlokowanie obiektów budowlanych, położenie w sąsiedztwie parku z cennym przyrodniczo drzewostanem, istniejący układ ciągów komunikacyjnych, kolizjami z istniejącymi sieciami podziemnymi, jak również przewidywaną w niedalekiej przyszłości rozbudowę budynków z myślą o wprowadzeniu dodatkowych usług medycznych, nie ma możliwości umiejscowienia płyty lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leczniczo-diagnostycznego przy ulicy Lwowskiej 22. Jednak konieczność posiadania takiego lądowiska warunkuje dalsze funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, obsługującego 115-tysięczną populację powiatu jasielskiego czy zapewniającemu bezpieczeństwo zdrowotne osobom przejeżdżającym głównymi szlakami komunikacyjnymi regionu.

Stąd działania podejmowane na przestrzeni ostatnich lat przez dyrekcję placówki wspólnie z organem prowadzącym zmierzające do lokalizacji płyty w innej części miasta, która umożliwi szybki transport chorego z lub do helikoptera.

Aktualnie Zarząd Powiatu w Jaśle prowadzi prace zmierzające do lokalizacji publicznych usług ochrony zdrowia poprzez budowę lądowiska sanitarnego na działkach przylegających do nowo budowanej Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Sroczyńskiego.

Jednym z etapów koniecznych do finalizacji inwestycji jest potrzeba zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru. Wniosek w tej sprawie został skierowany do Urzędu Miasta.

Przedstawiając stosowny projekt uchwały Radzie Miejskiej Jasła burmistrz Ryszard Pabian powiedział: – Podjęcie tej uchwały jest istotne ze względu na obowiązek wykonania takiego lądowiska, aby przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle mógł funkcjonować Szpitalny Oddział Ratunkowy. Szpital musi wykonać tego typu lądowisko, zgodnie z ostatnimi zmianami w przepisach, do końca 2021 roku. Stąd też prośba, aby doprowadzić do zmiany tego planu. Tak historycznie patrząc, lądowisko w tej lokalizacji było rozpatrywane na samym początku. Potem powstał pomysł, aby było ono zlokalizowane w „strefie warzyckiej”, ale w tej chwili starostwo i szpital wrócili do lokalizacji tego lądowiska w sąsiedztwie nowo budowanej komendy Policji w Jaśle.

Pomimo tego, że radni miejscy mają świadomość, że funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) przy miejscowym szpitalu jest uzależnione od posiadania całodobowego lądowiska i podzielają pogląd, że ich decyzja wpłynie korzystnie na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli naszego regionu, to w trakcie posiedzenia rady mieli jednak szereg wątpliwości natury technicznej.

Jasło, ulica Piłsudskiego, 31.08.2020 r.: śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego „Ratownik 6” wykonuje transport międzyszpitalny z pacjentem oddziału chirurgicznego do kliniki w Krakowie.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Radni komentowali m.in. w ten sposób:

Bogdan Ziemba: – Oczywiście, lądowisko jest bardzo potrzebne dla jasielskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), ale ta sprawa ciągnie się już z dziesięć lat. Chyba brana jest pod uwagę co najmniej trzecia lokalizacja. Mam nadzieję, że to będzie już ostatnia lokalizacja. Opieszałość powiatu jest tak ogromna, bo tych wyznaczonych terminów krańcowych było wyznaczonych już kilka. Teraz mamy kolejny termin do końca 2021 roku. Oczywiście, będę głosował za, bo to lądowisko jest potrzebne. Ale czy to już będzie finalna decyzja?

Krzysztof Czeluśniak: – W dobie dzisiejszych czasów takie lądowisko przy SOR-ze jest potrzebne i musi być. Apeluję, aby podjąć tę uchwałę.

Andrzej Czernecki:Ja podzielam to zdanie, że to lądowisko jest bardzo potrzebne. Ta lokalizacja jest równie trafiona jak poprzednia.

Elżbieta Bernal pytała o rzeczywisty powód zmiany dotychczasowej lokalizacji z ulicy Piłsudskiego.

Nie potrafię odpowiedzieć dlaczego nie tam. Potrafię odpowiedzieć jakie są argumenty za obecną lokalizacją. Po prostu bliskość tej lokalizacji od szpitala i łatwość dojazdu na bardzo krótkim odcinku. To jest główny argument, aby ta lokalizacja była przy komendzie Policji. – wyjaśnił burmistrz.

Z kolei Bogusława Wójcik dopytywała włodarza naszego grodu co z dotychczasowymi uzgodnieniami z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz dokumentacją projektową dla lądowiska przy ulicy Piłsudskiego. Radna chciała również uzyskać informację czy zostały opracowane wstępne analizy, aby to lądowisko powstało na terenie przy ulicy Sroczyńskiego.

Przedstawiając projekt tej uchwały zaznaczyłem, że do wniosku Zarządu Powiatu dołączona jest analiza dotycząca możliwości lokalizacji lądowiska na tych działkach, które są podane w projekcie uchwały i ta analiza również była konsultowana z fachowcami od lotnictwa. Wychodzi na to, że ta lokalizacja jest możliwa i spełnia wymogi bezpiecznego użytkowania przez śmigłowce należące do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. – wytłumaczył Ryszard Pabian.

Burmistrz podkreślił również, że zmiany dotyczące lądowiska, o które wnioskuje Zarząd Powiatu, a które będą przedmiotem opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy przemysłowo-składowej, są zgodne z obecnymi zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła.

Jeśli Zarząd Powiatu występuje z takim wnioskiem to znaczy, że ma to przemyślane i preferuje obecną lokalizację w stosunku do tego co było wcześniej. Myślę, że dywagowanie czy to jest właściwa lokalizacja to wchodzimy w nieswoje kompetencje. Powiat złożył taki wniosek z pełnym przekonaniem, że to jest lepsza lokalizacja w stosunku do tej jaka była wcześniej. Tyle mogę powiedzieć ze swej strony. Natomiast to nie jest coś ad hoc. Rozmowy w tym temacie toczą się od jesieni ubiegłego roku. – dopowiada gospodarz naszego miasta.

Według opinii skarbnika miasta, szacowany koszt opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wyniesie około 20 tysięcy złotych. Ten koszt zostanie przeniesiony, na mocy obowiązujących przepisów, na Starostwo Powiatowe.

Aktualnie ustawowy termin wykonania lądowiska dla śmigłowców ratowniczych to 31 grudnia 2021 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE