Informacje

Gmina Skołyszyn: trzy projekty w ramach „Polskiego Ładu”

Gmina Skołyszyn złoży trzy wnioski w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Dwa projekty dotyczą inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej natomiast jeden rozbudowy i modernizacji budynku miejscowego urzędu.

Pierwszy projekt dotyczy kompleksowej budowy infrastruktury wodnej w miejscowości Skołyszyn oraz kanalizacyjnej w miejscowościach: Skołyszyn, Przysieki, Siepietnica i Święcany.

Jak podkreślił wójt gminy Bogusław Kręcisz, wiąże się to z realizacją kilku zadań – jednego dużego i w zasadzie czterech mniejszych. W zakresie prac przewiduje się: budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siepietnica i Święcany o długości około 19 kilometrów, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skołyszyn i Sławęcin – w okolicach GOPS-u (ponad 600 metrów), rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skołyszyn – okolice cmentarza komunalnego i nowo budowanego osiedla (646 metrów), rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Skołyszyn – „Pańskie Pola” (prawie 1,5 km). Powstanie też kanalizacja sanitarna w miejscowości Przysieki o długości 247 metrów.

Tutaj składamy wniosek na kwotę ponad 15 milionów złotych. – podał Kręcisz.

Drugie przedsięwzięcie, które zostanie zgłoszone do dofinansowania w ramach „Polskiego Ładu”, obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Przysieki.

W tej chwili zlecamy przygotowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. Będą to również roboty budowlane zbiornika ścieków, budowa żelbetowego zbiornika tlenowej stabilizacji odpadów, budowa zadaszonego składowiska na odpady, itd., czyli modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków. – opisuje wójt.

Gmina Skołyszyn zamierza również aplikować o środki na przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku urzędu wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szacowana wartość inwestycji to 5 mln złotych.

Wójt Bogusław Kręcisz przypomniał, że samorząd dysponuje już koncepcją, a także programem funkcjonalno – użytkowym dla tego zadania.

Koncepcja architektoniczna przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie | © mgr inż. arch. Wojciech Frączek

Wskaźniki, które chcemy osiągnąć, to: zwiększenie powierzchni użytkowej budynku o około 180 metrów kwadratowych; wzrost funkcjonalności i ergonomiczności w obiekcie; wydzielenie stref funkcjonalnych, w tym przewidziany jest pokój dla matek, jak również punkt obsługi klienta; zapewnienie odpowiedniej dostępności dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co jest niezwykle istotne; zabezpieczenie budynku przed napływem wody. To jest to, z czym mamy problem i to ogromny. Tak, jak wielokrotnie powtarzałem, jeżeli tych prac nie przeprowadzimy to ten budynek po prostu od dołu się rozpadnie. Te prace są wręcz konieczne do wykonania w jak najszybszym terminie. Chcemy też osiągnąć standard energooszczędności, bo planowane są również panele fotowoltaiczne. – przedstawił założenia.

„Nie znamy zakresu środków, które popłyną do samorządów”

Gospodarz gminy zaznaczył, że jest to pilotażowy nabór więc nie jest znana ostateczna kwota środków na jakie poszczególne samorządy mogą liczyć przy wsparciu kluczowych inwestycji.

Tak naprawdę dopiero po tym pierwszym naborze dowiemy się jakie projekty są preferowane. Ja tylko dodam, że w tych pierwszych dwóch zadaniach dotyczących gospodarki wodno-ściekowej zakres finansowania jest na poziomie 90% natomiast jeśli chodzi o trzeci wniosek – na poziomie 80%. – wyjaśnił Bogusław Kręcisz.

Jak dopowiedział: – Myślę, że te zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej mają największe szanse i taki też jest jeden z priorytetów tego programu, jak i bieżącego naboru.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE