TMNŻ

 • IV Spotkanie ekumeniczne w 73. rocznicę mordu Żydów żmigrodzkich

  Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu po raz czwarty zorganizowało na cmentarzu żydowskim w Nowym Żmigrodzie spotkanie przedstawicieli różnych wyznań, połączone ze wspólną modlitwą za Żydów pomordowanych na terenie naszego regionu podczas II wojny światowej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jerzy Dębiec ponownie prezesem TMNŻ

  1 lutego 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu. Właśnie w tym okresie zakończyła się kadencja dotychczasowych władz towarzystwa.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy Żmigród: Dni z Kulturą Żydowską

  W tym roku po raz pierwszy w Nowym Żmigrodzie zorganizowana została impreza kulturalna, promująca kulturę żydowską. W dniach 4-7 lipca odbywały się Dni z Kultura Żydowską. Organizatorem tej imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Nowego Żmigrodu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Nowym Żmigrodzie: „Dni z Kulturą Żydowską” (zapowiedź)

  W imieniu Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w imprezie kulturalnej, po raz pierwszy organizowanej w naszej miejscowości. Będą to „Dni z Kulturą Żydowską”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy Żmigród w hołdzie Powstańcom Styczniowym

  Przed budynkiem „Starej Gminy” w Nowym Żmigrodzie odsłonięto w niedzielę okolicznościowy obelisk z tablicą upamiętniającą 150. rocznicę Powstania Styczniowego. W tym narodowym zrywie brało udział dziesięciu mieszkańców gminy, a czterech z nich spoczywa dzisiaj na miejscowym cmentarzu parafialnym. Jednemu z nich, Piotrowi Nowosielskiemu, poświęcono również osobną monografię wydaną przez Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 71. rocznica mordu Żydów żmigrodzkich

  W ubiegłym roku, w 70. rocznicę bestialskiego mordu mieszkańców Nowego Żmigrodu wyznania mojżeszowego, na cmentarzu żydowskim w Nowym Żmigrodzie odsłonięto pamiątkową tablicę. W dniu 7 lipca 2013 roku, w 71. rocznicę, Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu zorganizowało uroczystość poświęconą tamtym krwawym wydarzeniom.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Społeczny Związek Inicjatyw Kulturalnych

  Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu doszło do spotkania regionalnych towarzystw z regionu powiatu jasielskiego i krośnieńskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Piętnaście lat na rzecz rozwoju i promocji Nowego Żmigrodu oraz okolic

  Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu świętowało w sobotę (26.01) jubileusz piętnastolecia swojego istnienia. Ta prężnie działająca organizacja społeczna nie tylko skrupulatnie dokumentuje historię Nowego Żmigrodu i okolic, a dla przyszłych pokoleń ratuje od zapomnienia zabytki i pamiątki historyczne. Dzięki własnemu wydawnictwu skutecznie promuje społeczne, gospodarcze, kulturalne czy sportowe osiągnięcia mieszkańców gminy.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Piętnaście lat Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu. Dokonania i plany na bieżący rok

  Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, bo o nim mowa, powstało w 1997 roku. Działa na podstawie statutu, ma osobowość prawną i liczy na dzień dzisiejszy 30 członków, w tym jeden członek honorowy. Naszą działalność można zamknąć w kilku punktach tematycznych: działalność kulturalna, wydawnicza, ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego, sportowo – rekreacyjno - turystyczna, charytatywna oraz współpraca z innymi stowarzyszeniami.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 150 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe

  W tym roku mija 150 rocznica wybuch powstania styczniowego. Polscy patrioci w dniu 22 stycznia 1863 roku rozpoczęli walkę narodowo wyzwoleniową przeciwko zaborcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ »