Kultura | rozrywka | edukacja

150 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe

W tym roku mija 150 rocznica wybuch powstania styczniowego. Polscy patrioci w dniu 22 stycznia 1863 roku rozpoczęli walkę narodowo wyzwoleniową przeciwko zaborcy.

150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Fot. © archiwum TMNŻ

Ze względu na to, że powstanie było nie przygotowane i rozdrobnione, zakończyło się niepowodzeniem. W tym zrywie wyzwoleniowym czynnie brało udział kilkunastu mieszkańców naszej gminy. Niestety na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie znajdują się tylko cztery groby powstańców styczniowych pochodzących z tego terenu.

Nasze stowarzyszenie, czyli Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, kultywuje patriotyczną postawę i pamięta o rocznicach oraz opiekuje się grobami wszystkich powstańców. Na cmentarz spoczywają: Piotr Nowosielski, Adolf Kłapkowski, Jan Siwiński, Józef Bronisław Jastrzębiec Konopnicki.

Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu reprezentowane przez prezesa Jerzego Dębca oraz wiceprezesa Edwarda Bakutę w dniu 22 stycznia 2013 roku uczciło pamięć poległych powstańców oraz rocznicę wybuchu powstania styczniowego zapalając znicze na grobach powstańców.

W miesiącach letnich dla uczczenia tej 150. rocznicy towarzystwo odsłoni pamiątkowy obelisk przed budynkiem przyszłego Ośrodka Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej – muzeum im. Leona Karcińskiego. Już dziś serdecznie zapraszamy społeczność naszej małej ojczyzny na tą patriotyczna uroczystość.

Myślimy, że również licznie jak na święcie niepodległościowym zgromadzimy się wszyscy razem.

(TMNŻ)

SŁOWA KLUCZOWE