Informacje

IV Spotkanie ekumeniczne w 73. rocznicę mordu Żydów żmigrodzkich

Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu po raz czwarty zorganizowało na cmentarzu żydowskim w Nowym Żmigrodzie spotkanie przedstawicieli różnych wyznań, połączone ze wspólną modlitwą za Żydów pomordowanych na terenie naszego regionu podczas II wojny światowej.

Fot. © archiwum Stowarzyszenia
Fot. © archiwum Stowarzyszenia

12 lipca na tej najstarszej w powiecie nekropolii postanowiono oddać hołd ofiarom faszyzmu, łącząc się we wspólnej modlitwie.

Uroczystość przy zbiorowej mogile bezimiennie pomordowanych prowadził prezes TMNŻ Jerzy Dębiec. Powitał on przybyłych gości: ks. kanonika Henryka Magudę – proboszcza tutejszej parafii, rabina Marcina Lewina Dudka z Berlina, rabina Jakova Staszewskiego z Warszawy, ks. proboszcza Romana Jagiełło z parafii polskokatolickiej z Łęk Dukielskich, wójta Grzegorza Barę, prezesa Sztetl Dukla Jacka Koszczana oraz członków TMNŻ i przybyłych licznie mieszkańców naszej gminy.

Fot. © archiwum Stowarzyszenia
Fot. © archiwum Stowarzyszenia

Podczas uroczystości rabin Marcin Dudek podziękował TMNŻ za przygotowanie tej wspólnej modlitwy i odczytał list od Naczelnego Rabina Polski, w którym rabin serdecznie dziękuje za pamięć i opiekę nad cmentarzem. Następnie modlono się za wszystkich zamordowanych oraz spoczywających na cmentarzu.

Po modlitwie nastąpiła chwila składania kwiatów ku pamięci Żydów bestialsko zamordowanych przez hitlerowskich najeźdźców. W imieniu władz samorządowych kwiaty złożył wójt gminy Grzegorz Bara, natomiast w imieniu TMNŻ kwiaty złożyli, wiceprezes Bogdan Pogwizd oraz członek zarządu Franciszek Źrebiec. Kwiaty złożył także prezes Sztetl Dukla Jacek Koszczan. Na zakończenie uroczystości prezes TMNŻ zachęcił wszystkich do złożenia kamyczków na mogile, jako dowodu pamięci o pomordowanych.

Fot. © archiwum Stowarzyszenia
Fot. © archiwum Stowarzyszenia

Po zakończeniu uroczystości rabini i przedstawiciele TMNŻ udali się na mogiłę zbiorową do Hałbowa, by tam pomodlić się i złożyć wiązankę kwiatów. Dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w spotkaniu i wspólnych modlitwach.

(TMNŻ)

SŁOWA KLUCZOWE