Kultura | rozrywka | edukacja

Społeczny Związek Inicjatyw Kulturalnych

Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu doszło do spotkania regionalnych towarzystw z regionu powiatu jasielskiego i krośnieńskiego.

Społeczny Związek Inicjatyw Kulturalnych
Fot. © archiwum Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu

Na zaproszenie TMNŻ odpowiedziały i przybyły na spotkanie stowarzyszenia: Towarzystwo miłośników Krempnej i okolic, Stowarzyszenie „Sztetl” Dukla, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne „Wrzos” Dębowiec, Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej oraz pomysłodawca Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu. Spotkanie otworzył i prowadził Jerzy Dębiec, prezes TMNŻ.

Celem tego spotkania było powołanie grupy stowarzyszeń, które będą ze sobą współpracowały oraz wspólnie promowały kulturę obu regionów. Owocem tego spotkania było utworzenie Społecznego Związku Inicjatyw Kulturalnych. Związek opracował regulamin, który zatwierdzono oraz podpisano porozumienie o współpracy w dziedzinach zawartej w regulaminie.

Cele jaki sobie postawił związek to: szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej obu regionów, popularyzacja osiągnięć społeczno-kulturalnych regionu jasielskiego i krośnieńskiego, ochrona zabytków i pamiątek historycznych, kultywowanie i ochrona dziedzictwa narodowego. Jako pierwsze wspólne działanie zaplanowano początkiem sierpnia tego roku w Dukli. Związek wystosował również pismo do starostów obu regionów zapraszając ich do wspólnych rozmów na temat kultywowania tradycji, folkloru i sztuki oraz działalności kulturalnej na terenie powiatów.

Uczestnicy spotkania zwiedzili wystawę prac artystycznych wykonanych przez członków TMNŻ, przygotowanej dla celów spotkania. O działaniach Społecznego Związku Inicjatyw Kulturalnych będziemy na bieżąco informować na łamach portali internetowych, a także na stronach internetowych stowarzyszeń uczestniczących w tych działaniach.

(TMNŻ)

SŁOWA KLUCZOWE