Informacje

Zmiana na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie

Aspirant sztabowy Grzegorz Stygar pełni obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie. Dotychczasowy szef żmigrodzkich policjantów asp. szt. Wiesław Rogowski przeszedł na emeryturę.

Wczoraj podczas sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Robert Wróbel, podziękował odchodzącemu na emeryturę asp. szt. Wiesławowi Rogowskiemu za wieloletnią służbę oraz kierowanie żmigrodzkim komisariatem Policji. Słowa podziękowania za dotychczasową współpracę do odchodzącego komendanta skierowali także Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara oraz Przewodniczący Rady Gminy Henryk Strzelec.

Podczas spotkania, szef jasielskich policjantów przedstawił także sylwetkę asp. szt. Grzegorza Stygara, któremu powierzono pełnienie obowiązków Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie.

Aspirant sztabowy Grzegorz Stygar służbę w Policji pełni od 17 lat. Jednostką, w której rozpoczął pracę były Oddziały Prewencji Policji w Rzeszowie. Szeregi jasielksiej jednostki policji zasilił w 2003 roku, po czym od 2013 roku pełnił funkcję Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jaśle.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE