Informacje

Radni sceptycznie co do poszerzenia płatnych miejsc postojowych w Jaśle

Sporo miejsc postojowych w ścisłym centrum Jasła miałoby zostać włączonych do strefy płatnego parkowania. Z taką propozycją wystąpił do radnych miejskich burmistrz Ryszard Pabian. Ci jednak na chwilę obecną odrzucili pomysł włodarza naszego grodu. – Nie ma zgody na dodatkowe myto nakładane na mieszkańców w tym trudnym czasie – komentowali.

Lokalny samorząd zaproponował, by kolejne ulice w ścisłym centrum miasta znalazły się w płatnej strefie parkowania. Według przedstawionej radnym noweli uchwały przygotowanej przez burmistrza Ryszarda Pabiana do obszaru, na którym miałaby obowiązywać konieczność opłacenia postoju pojazdu mechanicznego, miałyby zostać włączone m.in. ulice: Sobieskiego, Asnyka, Bednarska, Dworcowa, Floriańska, Kadyiego, Kilińskiego, Krótka, Nowa, Wałowa, Wyspiańskiego czy Zielona. Urzędnicy założyli, że pobór opłat po zmianie dotyczyłby w sumie blisko pięćdziesięciu miejsc.

Przedłożona radnym miejskim propozycja zakłada podział Jasła na dwie strefy, w których obowiązywałyby różne stawki opłaty za postój pojazdów mechanicznych.

Do pierwszej strefy zaliczałyby się następujące odcinki ulic:

 • Basztowa od skrzyżowania z ul. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II;
 • Kołłątaja od skrzyżowania z ul. Asnyka do skrzyżowania z ul. Czackiego (prawa strona);
 • Kołłątaja przed Jasielskim Domem Kultury; Koralewskiego od skrzyżowania z ul. Karmelicką do budynku Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej;
 • Kościuszki: od skrzyżowania z ul. Igielną do skrzyżowania z ul. Sokoła (prawa strona), od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Rejtana (prawa strona);
 • Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Asnyka;
 • Plac Żwirki i Wigury;
 • Rynek (część wschodnia);
 • Sokoła;
 • Stroma – parking Starostwo Powiatowe;
 • Czackiego od Placu Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Sokoła;
 • Koralewskiego od budynku Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej do skrzyżowania z ul. Bednarską;
 • Asnyka;
 • Basztowa od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Floriańską;
 • Bednarska;
 • Floriańska od skrzyżowania z ul. Igielną do skrzyżowania z ul. Kadyiego;
 • Floriańska od skrzyżowania z ul. Basztową do skrzyżowania z ul. Rejtana;
 • Igielna;
 • Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Floriańską do skrzyżowania z ul. Basztową;
 • Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Basztową do skrzyżowania z ul. Śniadeckich;
 • Kadyiego;
 • Kazimierza Wielkiego od skrzyżowania z ul. Szajnochy do skrzyżowania z ul. Stromą;
 • Kilińskiego;
 • Krótka;
 • Nowa;
 • Rynek (część zachodnia);
 • Wałowa;
 • Zielona;
 • Zielony Rynek (cały).

W drugiej strefie uwzględniono miejsca parkingowe wyznaczone na ulicach:

 • Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Staszica;
 • Słowackiego od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Czackiego (prawa strona);
 • Staszica;
 • 3-go Maja od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Ducala (prawa strona);
 • 3-go Maja od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Ducala (lewa strona) i od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja (lewa strona);
 • Ducala;
 • Kościuszki od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Rejtana;
 • Kościuszki od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Dworcową;
 • Sobieskiego od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Rejtana;
 • Sobieskiego od skrzyżowania z ul. Rejtana do skrzyżowania z ul. Kołłątaja;
 • Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Sobieskiego;
 • Dworcowa od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Sobieskiego;
 • Franciszkańska;
 • Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Władysława Jagiełły;
 • Mickiewicza (wokół skweru św. Antoniego);
 • Słowackiego od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Czackiego (lewa strona);
 • Sobieskiego od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Dworcową;
 • Wyspiańskiego od skrzyżowania z ul. Rejtana do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego.
Tak w zamyśle urzędników miałaby wyglądać strefa płatnego parkowania w Jaśle po noweli uchwały Rady Miejskiej | źródło: załącznik do projektu uchwały zawartej na druku nr 300

M.in. od ich położenia, dostępności do obiektów użyteczności publicznej, sąsiadującą zabudową mieszkaniową czy dostępnością do komunikacji publicznej uzależniona byłaby wysokość pobieranej opłaty. W strefie pierwszej wynosiłaby: 1,00 zł za pierwsze pół godziny, 2,00 zł za pierwszą godzinę, 2,40 zł za drugą godzinę, 2,80 zł za trzecią godzinę oraz 2,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.

W strefie drugiej opłata za pozostawienie pojazdu na płatnym miejscu postojowym trzeba by zapłacić odpowiednio: 1,00 zł za pierwszą godzinę, 1,20 zł za drugą godzinę, 1,40 zł za trzecią godzinę oraz 1,00 za czwartą i kolejną godzinę parkowania.

Włączenie kolejnych ulic do strefy płatnego parkowania miałoby nastąpić od 1 kwietnia przyszłego roku.

Większość radnych sceptycznie opowiedziało się za tym pomysłem. Na wniosek Andrzeja Czerneckiego z klubu „Jaślanie” projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad dzisiejszej sesji.

Nie wiadomo jednak czy władze Jasła nie będą chciały wrócić do tej koncepcji w kolejnych miesiącach.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE