Meteo

Ostrzeżenie o oblodzeniu w dniu 06.04.2021 r.

Stopień zagrożenia: 1

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że dnia 06.04.2021 r. od godz. 02:00 do godz. 08:00 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C. Lokalnie ujemna temperatura utrzyma się w ciągu dnia.

Prawdopodobieństwo: 80%

W związku z ostrzeżeniem uprasza się o:

1. Likwidację śliskości ciągów komunikacyjnych, chodników.
2. Posypywanie piaskiem podejść do budynków, chodników oraz ciągów pieszych.
3. Dostosowanie prędkości jazdy pojazdów samochodowych do warunków atmosferycznych.

INSPEKTOR Wojciech Szatkowski
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle

SŁOWA KLUCZOWE