Informacje

Trwa przebudowa parkingu przy Urzędzie Miasta

 

Przebudowa placu wewnętrznego przy budynku UM | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Przy budynku Urzędu Miasta w Jaśle powstają dodatkowe stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych. Po przebudowie z postoju będzie można skorzystać na dotychczasowych warunkach. – Nie było do tej pory zakazu wjazdu na parking i nie przewidujemy zmian w tym zakresie. – zapewnia Agata Koba, rzecznik prasowy jasielskiego magistratu.

Dobiegają końca roboty budowlane związane z poprawą dostępności komunikacyjnej do budynku Urzędu Miasta w Jaśle przy ulicy Rynek 12. Dotyczą one modernizacji nawierzchni placu wewnętrznego oraz powiększenia puli istniejących miejsc postojowych użytkowanych bezpośrednio przez pracowników magistratu, jak również klientów załatwiających swoje sprawy urzędowe.

Inwestor przekazał portalowi terazJaslo.pl szczegółową informację, że realizowane zadanie polega na: budowie nowych i poszerzeniu istniejących miejsc parkingowych, wymianie nawierzchni z kostki brukowej oraz części obrzeży i krawężników, przesunięciu oświetlenia ulicznego oraz wyprofilowaniu nawierzchni drogi poprzez wykonanie łagodnego wzniesienia umożliwiającego wygodne poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim.

Parking wymagał poprawy ze względu na zniszczoną nawierzchnię. Dodatkowo przebudowa parkingu umożliwi dostosowanie się do obowiązujących przepisów, zgodnie z ustawą o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. – wyjaśnia konieczność realizacji inwestycji Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.

Według przedstawionej koncepcji, w wyniku rozbudowy parking pomieści dodatkowo dziewięć samochodów osobowych.

Przebudowa placu wewnętrznego przy budynku UM | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zadanie wykonuje podmiot wyłoniony na podstawie trybu zamówień publicznych (zapytania ofertowego). Wartość usługi, na którą miasto zawarło umowę z Zakładem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „ROMAX”, opiewa na kwotę 44 197.80 zł brutto i w całości jest finansowana z budżetu miasta Jasła na 2021 rok. Przyjęty termin wywiązania się z kontraktu upływa z końcem czerwca br.

Wraz z dynamicznym przyrostem w ostatnich latach liczby samochodów zarejestrowanych w naszym regionie można zaobserwować, że kurczy się ilość dogodnych punktów do pozostawiania pojazdów w ścisłym centrum Jasła. Dlatego każde dodatkowe miejsce postojowe jest niezwykle ważne.

Pytana czy w konsekwencji zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących wygodnego dostępu do usług publicznych, działania dotyczące modernizacji terenu przylegającego do obiektu miejscowego ratusza będą kontynuowane, Agata Koba wyjaśnia: – Zawsze staramy się reagować na społeczne zapotrzebowanie i realizować je w miarę możliwości budżetowych i technicznych, ale obecnie nie jest planowana dalsza przebudowa miejsc postojowych wokół urzędu.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Trwa przebudowa parkingu przy Urzędzie Miasta”

  1. A czemu Miasto nie realizuje Uchwały RM o parkingach płatnych, które miały powstać od czerwca 2021? Np ul Nowa, Krótka Plac Bartłomieja? Uchwała została uchylona? Może tym się Redakcja zainteresuje i zapyta Włodarzy?