Informacje

„Nic dla siebie, wszystko dla innych”

Jaślanin Śp. Senator Stanisław Zając został pośmiertnie mianowany do stopnia Majora Wojska Polskiego. Uroczyste przekazanie aktu z rąk przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej miało miejsce w minioną sobotę (25 bm.). Poprzedziła je modlitwa na grobie tragicznie zmarłego parlamentarzysty – jednej z ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku.

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się późnym popołudniem na cmentarzu komunalnym przy ulicy Mickiewicza, na którym spoczywa śp. Stanisław Zając. Hołd wybitnemu politykowi, parlamentarzyście ziemi jasielskiej, lokalnemu społecznikowi, honorowemu obywatelowi naszego miasta złożyli członkowie najbliższej rodziny, przyjaciele, znajomi, a także parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych (Wojska Polskiego Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej), dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu jasielskiego, dyrektorzy placówek oświatowych, a także reprezentanci organizacji pozarządowych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Marek Kuchciński, Poseł na Sejm RP Maria Kurowska oraz Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka.

Rolę gospodarza wydarzenia pełnił starosta jasielski Adam Pawluś, który przypomniał, że śp. Senator Stanisław Zając stanął na czele społecznego komitetu mającego na celu lokalne upamiętnienie 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Jednym z wymiernych efektów pracy tego gremium jest pomnik „Golgota Wschodu”, w odsłonięciu którego miał wziąć udział Prezydent Lech Kaczyński.

Do Jasła przyjechał też specjalnie Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki, żeby w imieniu Mariusza Błaszczaka przekazać akt pośmiertnego mianowania śp. Stanisława Zająca na stopień Majora Wojska Polskiego. Dokument ten odebrali z jego rąk – żona Alicja oraz dzieci Agnieszka i Wojciech.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Postawa podporucznika Stanisława Zająca w procesach politycznych działaczy opozycyjnych w okresie PRL, wieloletnia działalność społeczna, w tym działalność na rzecz odbudowy potencjału polskiej armii w Komisji Obrony Narodowej skutkująca odwróceniem negatywnych skutków ograniczania poborów zasługuje na uhonorowanie pośmiertnie na stopień majora, w uznaniu zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej” – przedstawiono w uzasadnieniu.

Alicja Zając, dziękując za przyznane wyróżnienie i kultywowanie pamięci o jej śp. mężu, powiedziała m.in.:

Pamięć o Staszku towarzyszy nam wszystkim od jedenastu lat. Każdego roku, zwłaszcza 10 kwietnia kiedy przypada ta smutna dla nas rocznica, towarzyszy nam Wojsko Polskie. Ostatnie niespełna dwa lata życia Staszek poświęcił dla polskiego wojska. Dzięki bliskiej współpracy ze śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim miał tyle planów jak zwiększyć potencjał polskiej armii, żeby ona mogła należycie strzec naszej Ojczyzny. Myślę, że właśnie dzisiaj osoba Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka gwarantuje to, o czym Staszek marzył: o sile polskiego wojska”.

Podczas wydarzenia, które miało miejsce w Kolegiacie Farnej przypomniała, że na pokładzie samolotu, który 10 kwietnia 2010 roku zmierzał na obchody rocznicowe do Smoleńska była elita ówczesnego państwa polskiego, w tym para prezydencka Maria i Lech Kaczyńscy oraz ostatni Prezydent na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski.

W imieniu rodziny przekazała również podziękowania za udział w uroczystościach przedstawicielom władz państwowych, parlamentarzystom, samorządowcom, członkom rodziny oraz przyjaciołom ze Święcan, Biecza, Siepietnicy, Dębicy i Jasła, a także służbom mundurowym.

Żeby na koniec podsumować życie Staszka mogłabym powiedzieć: nic dla siebie, wszystko dla innych. Pozostanie na zawsze w naszych sercach i w naszej pamięci” – powiedziała ze wzruszeniem Alicja Zając.

Przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki podczas swojego krótkiego wystąpienia powiedział:

Panie Senatorze, dzisiaj możemy powiedzieć, że Pańskie marzenia o tym, aby wojsko wzmacniać, są realizowane. Działamy w tym celu, aby było większe liczebnie i lepiej wyposażone. Także w taki sposób czcimy Pańską pamięć. Nie tylko wystawiając znicze, które zgasną, nie tylko kładąc kwiaty, które zwiędną, ale budując Polskę silną. Budując taką Polskę, która będzie państwem, które będzie się liczyło w Europie i z którym będą się też liczyć inni. Państwo, które samodzielnie podejmuje najważniejsze decyzje, które potrafi bronić swoich granic nawet jeśli się to komuś nie podoba. Panie Senatorze, jesteśmy tutaj w jasielskiej Farze, aby oddać Panu hołd. Będziemy na tej warcie póki nam sił starczy, oczywiście naszego życia. Chcielibyśmy, aby Pan pamiętał o tym, że przymioty oficerskie jakimi Pan się cechował – właśnie dlatego został Pan mianowany na wyższy stopień i jest Pan majorem – są drogie naszym polskim sercom. Każdy z nas pragnie, aby taką samą drogą służby Rzeczypospolitej, pracy dla Polski, pracy dla bliźniego podążać. Odpoczywaj w pokoju. Cześć Jego pamięci”.

Organizatorami uroczystości byli: Starostwo Powiatowe oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień.

 FOTOGALERIA: 

Stanisław Zając mianowany na stopień majora WP

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE