Informacje

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego podsumował kolejne cztery lata działalności

Zarząd JKMiRD na kolejną kadencję ukonstytuował się w składzie (od lewej): Marian Baran, Weronika Duda, Zdzisław Maciocha, Stanisław Radzik, Roland Szafarz. | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego podsumował swoją działalność statutową za ostatnie cztery lata. Działacze ocenili pozytywnie pracę zarządu i komisji rewizyjnej, udzielając im absolutorium. Prezesem na kolejną kadencję został wybrany Stanisław Radzik.

Oceny działalności Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w latach 2019-2022 dokonano podczas walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego, które odbyło się w piątkowy (24.02) wieczór w siedzibie organizacji przy ulicy Piotra Skargi w Jaśle. Działacze wysłuchali szczegółowe sprawozdania z prac zarządu, komisji rewizyjnej, a także zostali zapoznani z bieżącą sytuacją finansową klubu (na koniec roku kalendarzowego 2022 na koncie klubowym był dodatni wynik finansowy).

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego został założony w 1997 roku. Jednym z inicjatorów tego projektu był nieodżałowany śp. Józef Biernacki. Jest to jedna z najliczniejszych, a zarazem najprężniej działających organizacji pozarządowych na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego. W swoich szeregach skupia przede wszystkim miłośników sportów motorowych, funkcjonariuszy służb mundurowych – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, ratowników medycznych, strażaków-ochotników, uczniów klas mundurowych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, jak również przedstawicieli różnych zawodów czy profesji, którym bliskie są cele statutowe stowarzyszenia. Klub jest sfederowany w Polskim Związku Motorowym, podlegającym terytorialnie pod Zarząd Okręgowy w Rzeszowie.

Wiodąca działalność organizacji oparta jest na trzech filarach: bezpieczeństwo ruchu drogowego, sport motorowy i ratownictwo drogowe.

W minionej kadencji skupiono się przede wszystkim na organizacji eliminacji powiatu jasielskiego do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, udziale zawodników w imprezach związanych ze sportem motorowym, kształceniu ratowników drogowych PZM wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych, prelekcjach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży, udziale licencjonowanych sędziów sportów motorowych w obsłudze rajdów samochodowych na terenie województwa podkarpackiego i całego kraju, wymianie doświadczeń z klubami skupionymi wokół Polskiego Związku Motorowego oraz współpracy z lokalnymi samorządami i innymi organizacjami pozarządowymi.

Większość aktywności w tym czasie determinowały czynniki zewnętrzne, w zupełności niezależne od zarządu, mianowicie sytuacja zdrowotna i geopolityczna na świecie. Wiele przedsięwzięć musiało zostać czasowo zawieszone z powodu obostrzeń sanitarnych związanych ze stanem epidemii koronawirusa. Zarząd klubu, jak większość organizacji, wypełnił tym samym wytyczne Polskiego Związku Motorowego. Kolejną przerwę w dotychczasowej działalności spowodował konflikt zbrojny na terenie Ukrainy.

Ustępujący zarząd i komisja rewizyjna otrzymały od działaczy klubu absolutorium z tytułu swojej czteroletniej pracy.

Pracami Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w nowej kadencji kierować będą: Stanisław Radzik – prezes; Roland Szafarz – wiceprezes ds. sportowych; Zdzisław Maciocha – wiceprezes ds. organizacyjnych; Weronika Duda – sekretarz; Marian Baran – skarbnik.

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Magdalena Adam, Kinga Jokiel, Mateusz Domaradzki. Prezydium ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu.

Ponadto uczestnicy zebrania wybrali sześciu delegatów na Zjazd Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, który odbędzie się 11 marca. Zdecydowano, by z urzędu byli to wszyscy członkowie zarządu. Szósty mandat otrzymał Krzysztof Czekaj.

Nowo powołany zarząd został zobligowany do kontynuowania dotychczasowej działalności statutowej, organizacji lub współorganizacji wydarzeń skierowanych do szerokiego grona odbiorców – mieszkańców powiatu jasielskiego, pozyskiwania nowych członków, zwiększenia aktywności informacyjnej na oficjalnej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Wobec powyższego, już początkiem bieżącego roku Klub przystąpił do organizacji eliminacji powiatu jasielskiego do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, w którym wezmą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat jasielski. Konkurs odbędzie się na obiektach Zespołu Szkół im prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy. W maju zaś odbędą się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, na które zostaną zaproszeni uczniowie szkół podstawowych – laureaci eliminacji przeprowadzonych w gminach powiatu jasielskiego. Jak zwykle inicjatorzy przedsięwzięcia mogą liczyć na pomoc ze strony Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, który będzie pełnił rolę gospodarza. Bieżące informacje na ten temat będą dostępne na stronie JKMiRD.pl. Już dzisiaj miło nam poinformować, że portal terazJaslo.pl został jednym z oficjalnych partnerów medialnych obydwu turniejów.

Podczas piątkowego spotkania miało również miejsce podniosłe wydarzenie. Za swoją społeczną pracę, zaangażowanie i poświęcony czas czterech działaczy JKMiRD otrzymało „Odznakę Honorową PZM”. To Marian Baran, Roland Szafarz, Adam Smorul i Artur Domasławski. Gratulacje!

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego podsumował kolejne cztery lata działalności”