Fotorelacje

Portal jasielski – najważniejsze wydarzenia z życia miasta Jasła i powiatu jasielskiego.
W tym dziale publikujemy autorskie fotorelacje z wydarzeń o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, patriotycznym, edukacyjnym, prozdrowotnym, religijnym, sportowym, politycznym, itp., które mają miejsce na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego. Jesteśmy z obiektywem aparatu wszędzie tam, gdzie właśnie pisze się historia naszego regionu.

 • Wizyta Premiera Morawieckiego w Jaśle

  FOT. terazJaslo.pl / Damian Palar

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Pomoc Ukrainie od ZGDW

  W sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury miało miejsce uroczyste przekazanie pomocy dla mieszkańców Ukrainy od samorządów skupionych wokół Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Pomiędzy czterema gminami powiatu jasielskiego, a gminami z obwodu czernichowskiego podpisano również umowę partnerską oraz listy intencyjne o przyszłej współpracy. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasielskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2023

  W Jaśle odbyły się dzisiaj uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przygotowało je Starostwo Powiatowe, wspólnie z Zespołem Szkół nr 4 w Jaśle, Instytutem Pamięci Narodowej w Rzeszowie, NSZZ "Solidarność" oraz Stowarzyszeniem "Solidarni" w Jaśle. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Orszak Trzech Króli 2023 w Jaśle

  Już po raz dziewiąty mieszkańcy Jasła mieli możliwość udziału w Orszaku Trzech Króli. Barwny korowód przeszedł popołudniu ulicami miasta z Kościoła Ojców Franciszkanów do Kolegiaty Farnej. Wydarzeniu towarzyszyły występy artystyczne przygotowane przez młodzież oraz wspólne kolędowanie. Licznie zgromadzonym uczestnikom życzenia noworoczne złożyli wspólnie burmistrz Ryszard Pabian oraz dziekan jasielski ks. Zbigniew Irzyk. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Finał konkursu „Bezpiecznie na wsi czyli jak unikać wypadków”

  „Bezpiecznie na wsi, czyli jak unikać wypadków” to motyw przewodni konkursu wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich powiatu jasielskiego. Dzisiaj laureaci eliminacji szkolnych wzięli udział w finale powiatowym, który wyłonił zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki rzeczowe ufundowane przez partnerów wydarzenia. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 w Jaśle

  Patriotyczno – religijny charakter miały jasielskie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyli licznie poczty sztandarowe, młodzież szkolna wraz z opiekunami, służby mundurowe, harcerze, władze państwowe i samorządowe, przedstawiciele instytucji użyteczności publicznej, członkowie stowarzyszeń i partii politycznych, ale przede wszystkim mieszkańcy miasta i ościennych miejscowości. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uroczyste odsłonięcie kopca pamięci w Warzycach po remoncie

  W Warzycach miała miejsce podniosła uroczystość. Odsłonięto i poświęcono po kapitalnym remoncie kopiec upamiętniający pochodzące z tej miejscowości ofiary I Wojny Światowej w latach 1914-1918 oraz wojny polsko – bolszewickiej w latach 1919-1920. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu państwa oraz samorządu gminy Jasło. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uroczysty odbiór i poświęcenie autobusów PGZK w Powiecie Jasielskim

  Przekazanie dziewięciu fabrycznie nowych autobusów niskoemisyjnych zakupionych przez Powiatowo - Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Order Uśmiechu dla prof. Karola Myśliwca

  W Szkole Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle zorganizowano uroczystą galę wręczenia Międzynarodowego Orderu Uśmiechu prof. Karolowi Myśliwcowi - światowej sławy egiptologowi, Honorowemu Obywatelowi naszego miasta. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wojewódzkie Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego 2022 w Rzeszowie

  Zasłużeni pracownicy Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie otrzymali wysokie odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród wyróżnionych znaleźli się ratownicy medyczni dyżurujący na co dzień w zespołach ratownictwa medycznego na terenie powiatu jasielskiego. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »