Informacje

Aby profesjonalnie nieść pomoc

Szkolenie dla jasielskich policjantów (fot. KPP w Jaśle)
Szkolenie dla jasielskich policjantów (fot. KPP w Jaśle)
Wezwania w związku z przemocą w rodzinie to codzienność policyjnej służby. Aby podczas takich interwencji profesjonalnie pomóc pokrzywdzonym, policjanci jasielskiej komendy pogłębiali swoją wiedzę w tym zakresie.

Celem doskonalenia zawodowego, funkcjonariusze KPP w Jaśle uczestniczyli w szkoleniu, którego tematem była „Przemoc domowa w kontekście psychologicznego obrazu ofiary i sprawcy przemocy z uwzględnieniem elementów procedury Niebieskiej Karty”. Szkolenie przeprowadzono w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Swoją wiedzą i doświadczeniem z funkcjonariuszami dzieliła się mgr psychologii Mirosława Kątna z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie. W czasie swojego wykładu podkreśliła, że policjanci są najczęściej pierwszymi, którzy niosą pomoc, ograniczają agresję, ujawniają przestępstwo.

Zdobyta przez uczestników wiedza na pewno przyczyni się do jeszcze lepszego i skuteczniejszego niesienia pomocy ofiarom przemocy domowej.

W 2008 r. w powiecie jasielskim policjanci przeprowadzili 1.219 interwencji domowych z których 473 dotyczyły zjawiska przemocy w rodzinie.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE