Informacje

Chrońmy cenny zabytek!

Fragment zdewastowanego fragmentu zamczyska Golesz (fot. Starostwo Powiatowe)
Fragment zdewastowanego fragmentu zamczyska Golesz (fot. Starostwo Powiatowe)

Zamek Golesz w Krajowcach został zbudowany w połowie XIV w. przez benedyktynów tynieckich. W latach 1453-1478 został zniszczony przez Węgrów, a następnie odbudowywany. Po najeździe wojsk Rakoczego w 1657 zamek Golesz został częściowo spalony.

Obecnie jego ruiny są niezwykle cennym zabytkiem Powiatu Jasielskiego. Podlegają ochronie prawnej przed zniszczeniem i dewastacją, a wszelkie „dzikie poszukiwania” bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków grożą odpowiedzialnością karną.

Na pozostałościach murów Zamku Golesz są widoczne ślady tego procederu. Prosimy osoby posiadające jakiekolwiek informacje na ten temat o kontakt z Delegaturą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie tel.: (13) 4322401 lub Starostą Jasielskim tel.: (13) 4463189 bądź Komendą Powiatową Policji.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE