Informacje

Międzyszkolna Akademia poświęcona Ofiarom Zbrodni Katyńskiej

20 kwietnia 2009 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach odbyła się Międzyszkolna Akademia poświęcona Ofiarom Zbrodni Katyńskiej pod patronatem Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Uroczystość rozpoczęła prelekcja dotycząca zbrodni katyńskiej przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Prelekcja pań Katarzyny Kyc i Ewy Dziobak, połączona z pokazem fotografii oraz edukacyjnego filmu, przybliżyła tragiczne losy tysięcy Polaków zamordowanych przez NKWD w Charkowie, Katyniu i Miednoje oraz proces odkłamywania zbrodni katyńskiej.

Drugą część uroczystości stanowiła akademia przygotowana przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach. Fragmenty „Dziadów Katyńskich”, wzruszający montaż słowno – muzyczny uzmysłowił ogrom tragedii, ukazując ostatnie chwile polskich żołnierzy, czekających na zdradziecki strzał w tył głowy, tragiczne losy matek, żon czekających na swoich synów, mężów i ojców.

Po akademii uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik Ofiar Katynia, gdzie złożono kwiaty i dokonano zasadzenia Dębu Katyńskiego w ramach programu edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia” organizowanego przez Stowarzyszenie Parafiada pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego oraz patronatem medialnym dziennika „Rzeczypospolita”. Dębem Pamięci uhonorowano majora Stanisława Soczka, kołaczycanina zamordowanego w Charkowie w 1940 roku, o czym informuje pamiątkowa tablica. Poświecenia symbolicznego drzewa dokonał Ks. Prałat Jan Sabat. Zgodnie z założeniami programu opiekę nad Dębem Katyńskim będą sprawowali uczniowie klas policyjno- strażackich.

W uroczystościach udział wzięły władze samorządowe: Wicestarosta Jasielski Witold Lechowski, Maria Kurowska – Burmistrz Miasta Jasła, Małgorzata Salacha – Wójt Gminy Kołaczyce oraz Stanisław Dunaj – Przewodniczący Rady Gminy Kołaczyce. Gośćmi honorowymi byli: Bożena Sacha – Famurat i Maryla Gustek – przedstawicielki Rodzin Katyńskich, Lucyna Opoń – Wizytatorka Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Kołaczyc, dyrektorzy, nauczyciele i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego, Gmin: Kołaczyce, Brzyska, Frysztak, Brzostek i Jasło.

Uroczystość przygotowana przez Kołaczyckie Liceum była wyrazem hołdu złożonego bohaterom, którzy nie zginęli w otwartej walce, ale zostali skrytobójczo zamordowani na „nieludzkiej ziemi”. Stała się okazją do chwili refleksji i zadumy, głębokich przeżyć.

Słowa uznania ze strony władz samorządowych, szczere wzruszenia, szczególnie rodzin pomordowanych, dowiodły, że osiągnięto założone cele, a włączenie się do akcji „Katyń – ocalić od zapomnienia” zaowocuje kultywowaniem przez młodzież pamięci o Ofiarach Katynia.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE