Informacje

Dębowiec: Święcenia kapłańskie

Dnia 16 maja 2009 roku o godz. 10.30, w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu odbędą się święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu.

Bp Stanisław Budzik – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski – udzieli ich siedmiu naszym diakonom: Mariuszowi Maćkowiakowi MS, Grzegorzowi Różyckiemu MS, Franciszkowi Sikorze MS, Marcinowi Sitkowi MS, Łukaszowi Soczkowi MS, Grzegorzowi Sysce MS oraz Grzegorzowi Zembroniowi MS.

Następnego dnia nowowyświęceni kapłani odprawią w Dębowcu swoją pierwszą prymicyjną Mszę św. o godz. 11.00. Pamiętajmy w modlitwach o naszych neoprezbiterach oraz prośmy o nowe powołania kapłańskie.

(ps)

SŁOWA KLUCZOWE