Kultura | rozrywka | edukacja

Poezja nie tylko dla pięknoduchów

Uroczyste podsumowanie konkursu poprowadziła dyrektor jasielskiej biblioteki Małgorzata Piekarska. Fot. Damian Palar
Uroczyste podsumowanie konkursu poprowadziła dyrektor jasielskiej biblioteki Małgorzata Piekarska.
Fot. Damian Palar

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle zorganizowały uroczyste wręczenie nagród laureatom XIV Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży. Od początku istnienia konkurs stoi na bardzo wysokim poziomie. Informacja o konkursie z roku na rok dociera do coraz więcej osób zainteresowanych twórczością literacką w całej Polsce.

W tym roku do jasielskiej biblioteki wpłynęło 449 prac, których autorami jest 250 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z całej Polski. Były takie edycje, gdzie było mniej lub więcej prac, ale ich ilość nie jest aż tak istotna. Bardziej liczy się jakość i swoboda literacka, którą organizatorzy stawiają przed młodymi ludźmi.

Konkurs ma swój wysoki poziom. Czasem to jest taki poziom najwyższy, czasem niewielkie obniżenie tego poziomu, ale generalnie młodzi ludzie ci, którzy przesyłają swoje utwory i są naszymi laureatami, piszą znakomicie. W ten sposób można się dowiedzieć sporo o ich świecie, o ich problemach, o tym jakimi twórcami się fascynują, bo to też widać czasem w ich utworach. To właśnie wszystko jest wartością tego ogromnego konkursu. – mówi Małgorzata Piekarska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

Dyrektor placówki podkreśliła, że konkurs daje młodym twórcom okazję do szerokiego pokazania swojego talentu. Przecież nasi wybitni pisarze też kiedyś byli dziećmi i też od czegoś zaczynali.

Człowiek w miarę upływu czasu dojrzewa. Twórczość młodych też się zmienia, a przecież inaczej się pisze, jak jest się w szkole podstawowej w klasie drugiej, a inaczej jak jest się już bezmała człowiekiem dorosłym. Mamy laureatów maturzystów. Różnie też się układają się losy później tych naszych laureatów. – dodaje Małgorzata Piekarska.

Mówi Małgorzata Piekarska, dyrektor MBP w Jaśle (750 KB)

Nadesłane prace oceniało profesjonalne jury w składzie: Aleksandra Dacyl – polonistka, Grzegorz Kociuba – poeta, krytyk literacki i polonista, Mariusz Kalandyk – poeta, współredaktor kwartalnika „Nowa Okolica Poetów” oraz Jan Tulik – poeta, pisarz dramaturg. Podczas uroczystego podsumowania konkursu, który odbył się na sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury, wypowiadali się na temat wierszy i opowiadań, które wyszły spod pióra młodych twórców. Wszyscy zgodnie podkreślili, że prace stały na wysokim poziomie artystycznym.

Jury wybrało te utwory poetyckie, w których dostrzegło próby takiego własnego spojrzenia na świat. Zwracaliśmy też uwagę na orginalność języka. Szczególnie cieszyły nas takie świadome gry i zabawy słowami, zestawienia ciekawych brzmień, zestawienia ciekawych znaczeń. Natomiast opowiadania zdominał temat podróży, przygody. Także i tu odnajdujemy motywy ze znanych lektur szkolnych, z filmów dziecięcych i gier komputerowych. Ale znaleźliśmy takie, które zaskoczyły nas świeżością, fantazją. – powiedziała Aleksandra Dacyl, która oceniała prace w grupie szkół podstawowych.

Jedna z autorek w grupie gimnazjów i szkół średnich napisała, że tak naprawdę pisanie wierszy to przede wszystkim plecenie. Ale plecenie koszy, plecenie obiektów z wikliny. Jeżeli plotę wiersz jak kosz, to znaczy, że tworzę coś użytecznego, ale i coś pięknego. W tej kategorii twórcy pisali utwory estetyczne, które będą użyteczne dla przyszłych pokoleń.

Mówi się o tym, że poezja jest bardziej dla pięknoduchów. Jest pewnym hobby, nie jest czymś użytecznym. Jeżeli jest użytecznym to bardzo prymitywnie, np. w reklamie. Marzy mi się sytuacja, w której na powrót poezja będzie czymś użytecznym. Będzie funkcjonowała na codzień nie tylko w szkole. – podkreślił Mariusz Kalandyk.

Dyplomy i nagrody wręczali laureatom członkowie jury oraz zastępca burmistrza Jasła Leszek Zduński. W tym roku najliczniejszą placówką reprezentowaną na konkursie była Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle. Podziękowania odebrała osobiście dyrektor Anna Kamińska-Grzesiak.

Gratuluję organizatorom wspaniałego pomysłu. Życzę wszystkim młodym adeptom sztuki literackiej, aby rozwijali się ponieważ w tym dzisiejszym, skomputeryzowanym świecie co raz mniej jest literatury. A niestety całe piękno jest zawarte w książkach. Zachęcam wszystkich do czytania, do tworzenia. – cieszy się Leszek Zduński.

Od pierwszej edycji konkursu, wiersze laureatów publikowane są w formie tomiku. Z nagrodzonymi utworami można zapoznać się również na specjalnie przygotowanej wystawie, otwartej w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie MBP: www.mbp.jaslo.pl.

Finał XIV Konkursu Literackiej Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej uświetnił występ zespołu Dysonans z Krosna.

SERWIS FOTO:


Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE