Informacje

Rozpoczęły się maturalne zmagania

Ponad 1200 tegorocznych absolwentów jasielskich szkół średnich rozpoczęło dzisiaj zmagania maturalne. Na początek majowego egzaminu dojrzałości – matura pisemna z języka polskiego. Tegoroczna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 maja.

Sytuacja ludzi starszych na wsi na podstawie fragmentu „Chłopów” oraz charakterystyka porównawcza bohaterek „Pana Tadeusza” Telimeny i Zosi. Z takimi tematami do wyboru musieli zmierzyć się tegoroczni maturzyści na pisemnym egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym. W arkuszu egzaminacyjnym odpowiednie fragmenty utworów: rozmowę Hanki z ojcem starym Bylicą z „Chłopów” Władysława Reymonta oraz kilka scen z Mickiewiczowskiej epopei. Cały egzamin trwał 170 minut.

Kolejne 180 minut mieli abiturienci, którzy zdecydowali się zdawać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym. Do wyboru było porównanie mądrości i wiedzy na podstawie Pieśni XXII i Trenu IX Jana Kochanowskiego oraz topos drogi we fragmencie powieści „Kamień na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego, w którym stary mężczyzna opowiada o dwóch drogach: starej i nowej.

Zdający na poziomie rozszerzonym mieli do rozwiązania również test na czytanie ze zrozumieniem, odnoszący się do tekstu na temat strajku studentów na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 1981 r.

Jutro przed maturzystami pisemny egzamin z języka angielskiego. Tegoroczna część pisemna egzaminu potrwa do 21 maja, natomiast część ustna egzaminu do 29 maja według harmonogramu ustalonego przez dyrektora danej szkoły średniej. W jasielskich szkołach maturę zdaje w tym roku ponad 1200 abiturientów.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE