Informacje

Pomóżmy powodzianom

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle organizuje akcję pomocy powodzianom z województwa podkarpackiego.

Firmy, sklepy, hurtownie i wszystkich ludzi dobrego serca prosimy o wsparcie akcji przez dostarczenie do PCK Jasło ulica Igielna 7/1 (telefon 013 446 47 23) artykułów chemicznych, spożywczych, kołder, pościeli, nowych ubrań, itp.

Można też dokonywać wpłat na konto ZR PCK Jasło: PEKAO S.A. 83 1240 2337 1111 0000 3728 5317, z dopiskiem „Dla powodzian”. Zapewniamy, że każda okazana pomoc w całości zostanie przekazana poszkodowanym.

(ZR PCK Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE