Informacje

Ostrzeżenie o upałach w dniu 1-2 lipca

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 01.07.2009 do godz. 18:00 dnia 02.07.2009r. przewiduje się wzrost temperatury maksymalnej do 31-35 st. C. Temperatura minimalna poniżej 18 st. C.

Utrzymująca się wysoka temperatura może stwarzać ryzyko udaru słonecznego, pogorszenie samopoczucia, nasilenie objawów chorób układu krążenia a ponadto uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg; wzrost zagrożenia pożarowego.

W związku z ostrzeżeniem uprasza się mieszkańców miasta Jasła o:
1. Ostrożne obchodzenie się z ogniem.
2. Osoby starsze i chore, dzieci nie powinny wychodzić z domu. W razie konieczności przebywania poza budynkiem należy zadbać o nakrycie głowy i zabezpieczyć się w wodę do picia.

(Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego)

SŁOWA KLUCZOWE