Informacje

Pielgrzymka: Wyremontowali drogę gminną

Wyremontowana droga w Pielgrzymce zyskała nową nawierzchnię. Jezdnia ma teraz trzy metry szerokości. Fot. UG w Osieku Jasielskim
Fot. UG w Osieku Jasielskim

Mieszkańcy Pielgrzymki w gminie Osiek Jasielski korzystają już z nowo wyremontowanego odcinka drogi prowadzącej przez wioskę. Inwestycja została zrealizowana dzięki dotacji finansowej w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Dzięki remontowi stara, mocno wyeksploatowana jezdnia zyskała nową nawierzchnię mineralno-bitumiczną. W ramach inwestycji wykonano roboty ziemne polegające na odbudowie całkowicie zamulonego rowu przydrożnego, ułożono przepusty z rur żelbetowych. Dodatkowo wzmocniono podbudowę drogi poprzez wykonanie warstwy dolnej podbudowy z pospółki oraz warstwy górnej z kamienia łamanego. Całą jezdnię poszerzono do trzech metrów.

Wyremontowany odcinek wynosi dokładnie 658 metrów. Cała inwestycja pochłonęła 246,3 tysięcy złotych, z czego 121,9 tysięcy pochodziło z budżetu państwa. Inwestorem zadania była gmina Osiek Jasielski.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE