Informacje

Radny Czeluśniak: Pomóżmy powodzianom

Żywioł wody zniszczył wszystko, co napotkał na swojej drodze. Nawet mur otaczający miejscowy kościół. Fot. Krzysztof Czeluśniak
Żywioł wody zniszczył wszystko, co napotkał na swojej drodze. Nawet mur otaczający miejscowy kościół.
Fot. Krzysztof Czeluśniak

W związku z ciężką sytuacją popowodziową w Ropczycach, zwracam się do mieszkańców Jasła o wsparcie dla rodzin z zalanych trenów. Chodzi nie tylko o wsparcie pieniężne, ale również potrzebne rzeczy takie jak: ubrania, lodówki, pralki itp.

Kiedy w Jaśle w 2006 roku była powódź, niejednokrotnie ludzi tracili majątki całego życia. Wtedy całe województwo, wszyscy ludzie solidaryzowali się z zalanymi gospodarstwami wspierając ich jak tylko można było. Teraz przyszło spłacić długi wdzięczności, poczuć się do odpowiedzialności i wesprzeć tych biednych zalanych ludzi, którzy stracili cały swój dobytek.

Są to zarówno ludzie młodzi jak i starsi, którzy potrzebują naszego wsparcia. Proszę wiec o wsparcie bezpośrednie a nie przez fundacje czy stowarzyszenia.

Podaje nr konta, na które można wpłacać pieniądze: numer konta 18 9171 0004 0013 7908 2000 0010 Bank spółdzielczy w Ropczycach z dopiskiem dla Powodzian.

Dary przekazywać należy Parafia Rzymsko-katolicka pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Ropczycach ul. Słowackiego 1, (017) 221-83-77

Krzysztof Czeluśniak