Informacje

Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych

Są jeszcze wolne miejsca w jasielskich szkołach ponadgimnazjalnych. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie opublikowało właśnie listę wolnych miejsc w liceach, szkołach zawodowych i technikach. Swoją ofertą kuszą szczególnie te placówki, które kształcą w pilnie poszukiwanych zawodach.

Zespół Szkół nr 4 w Jaśle
Ulica Sokoła 6
Tel. (013) 446 34 69

Liceum Ogólnokształcące: 27 wolnych miejsc
Technik handlowiec: 3 wolne miejsca

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach
Aleja Jana Pawła II 3
Tel. (013) 446 02 14

Liceum Ogólnokształcące: 5 wolnych miejsc

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle
Ulica Szkolna 21b
Tel. (013) 448 14 80

Liceum Ogólnokształcące: 5 wolnych miejsc

Zespół Szkół nr 1 w Jaśle
Ulica Staszica 30
Tel. (013) 446 37 00

Operator obrabiarek skrawających: 21 wolnych miejsc

Zespół Szkół nr 2 w Jaśle
Ulica Staszica 30b
Tel. (013) 446 39 74

Technik technologii żywności: 5 wolnych miejsc
Technik technologii odzieży: 28 wolnych miejsc
Kucharz małej gastronomii: 8 wolnych miejsc
Klasa wielozawodowa: 12 wolnych miejsc
Mechanik-monter maszyn i urządzeń: 14 wolnych miejsc
Kucharz małej gastronomii: 4 wolne miejsca
Sprzedawca: 11 wolnych miejsc
Piekarz: 11 wolnych miejsc
Krawiec: 14 wolnych miejsc
Cukiernik: 5 wolnych miejsc
Mechanik pojazdów samochodowych: 5 wolnych miejsc
Elektromechanik pojazdów samochodowych: 7 wolnych miejsc
Ślusarz: 14 wolnych miejsc

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle
Ulica Szkolna 23
Tel. (013) 448 35 40

Liceum Ogólnokształcące: 28 wolnych miejsc
LP Chemiczne badanie środowiska: 25 wolnych miejsc
Technik mechatronik: 19 wolnych miejsc
Technik ochrony środowiska: 7 wolnych miejsc
Technik organizacji usług gastronomicznych: 4 wolne miejsca
Technik analityk: 11 wolnych miejsc
Technik technologii żywności: 21 wolnych miejsc
Kucharz małej gastronomii: 16 wolnych miejsc

Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle
Ulica Szkolna 21a
Tel. (013) 446 33 49

Technik geodeta: 2 wolne miejsca
Technik budownictwa: 30 wolnych miejsc
Murarz: 8 wolnych miejsc
Posadzkarz: 16 wolnych miejsc

Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie
Ulica Mickiewicza 18
Tel. (013) 441 56 25

Liceum Ogólnokształcące: 89 miejsc
Technik żywienia i gospodarstwa domowego: 13 wolnych miejsc
Technik architektury krajobrazu: 3 wolne miejsca
Mechanik pojazdów samochodowych: 1 wolne miejsce

Zespół Szkół w Trzcinicy
Trzcinica 79
Tel. (013) 442 90 28

Technik ogrodnik: 5 wolnych miejsc
Kelner: 3 wolne miejsca
Technik hotelarstwa: 5 wolnych miejsc
Technik żywienia i gospodarstwa domowego: 3 wolne miejsca

Kolejny komunikat w sprawie wolnych miejsc w placówkach oświatowych zostanie podany po drugim terminie rekrutacji. Natomiast ostateczne wyniki rekrutacji do wszystkich rodzajów szkół mają być opublikowane do 15 września br.

Not. (dapa)

SŁOWA KLUCZOWE