Informacje

XXII Saletyńskie Spotkanie Młodych (dzień 4)

DZIEŃ 4 – czwartek 2 lipca

Kolejny dzień naszego spotkania rozpoczął się od modlitwy porannej i śniadania. Następnie mieliśmy okazję wysłuchać rewelacyjnej konferencji p. Andrzeja Wronki, który poruszył takie tematy jak problem sekt, homeopatii, magii, wróżbiarstwa czy horoskopów. Następnie, po przerwie poświęconej na taniec, zabawę i obiad wszyscy uczestniczyli w Mszy św. prymicyjnej Neoprezbiterów Saletyńskich, zakończonej indywidualnym błogosławieństwem dla wszystkich uczestników spotkania młodych.

Po południu, podczas kolejnego „spotkania w trawie”, młodzi ludzie zainspirowani poranną konferencją p. Wronki dzielili się swoimi odczuciami i doświadczeniami związanymi z zaproponowanymi przez niego tematami. Ponadto przez cały dzień o różnych porach w dalszym ciągu prezentowały się grupy, które przyjechały na spotkanie.

Dzień zakończył się dyskoteką pod gwiazdami, poprowadzoną przez DJ Frosta z Krynicy. Mimo znużenia całodziennym upałem młodzież bawiła się doskonale. Przez udaniem się na noclegi wszyscy zaśpiewali Apel Jasnogórski oraz odkryto kolejną cyfrę PIN-u: cel.

(Biuro Prasowe MSSM)

SŁOWA KLUCZOWE