Kultura | rozrywka | edukacja

Prezentacja kultur Grupy Wyszehradzkiej (zapowiedź)

Podczas ostatniego weekendu sierpnia odbędzie się na jasielskim rynku Prezentacja kultur krajów Grupy Wyszehradzkiej – impreza towarzysząca IV Międzynarodowym Dniom Wina.

Ze względu na udział Polski w Czworokącie Wyszehradzkim – porozumieniu regionalnym czterech środkowoeuropejskich państw – Jasło gościć będzie delegacje z czeskich, węgierskich i słowackich miast. Przedstawiciele z zagranicy będą towarzyszyć Burmistrz Miasta Jasła Marii Kurowskiej w czasie uroczystego otwarcia IV Międzynarodowych Dni Wina. Wspólne działanie miast Jasła, Hodonína, Trebišova i Sárospataku z pewnością przyczyni się do odnowienia kontaktów między mieszkańcami miast i społecznościami lokalnymi, a także pozwoli poznać bliżej kulturę i tradycję miast partnerskich.

Niebezpodstawny jest udział Polski w Grupie V4. Bliskość geograficzna, przynależność do tego samego regionu powoduje, że miasta z krajów wyszehradzkich są dla siebie naturalnymi partnerami w działaniach z obszaru gospodarki i turystyki. Realizując ideę międzynarodowej współpracy, Miasto Jasło, JDK, Miasto Hodonín, Miasto Trebišov i Szkoła Tańca Sárospatak podjęły się organizacji wspólnego projektu Prezentacja kultur krajów Grupy Wyszechradzkiej, współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

W trakcie dwudniowej imprezy, goście i odwiedzający stoiska poszczególnych krajów, będą mogli wziąć udział w konkursie sprawdzającym wiedzę o krajach wyszehradzkich, ich kulturze, a także charakterystycznych produktach i wyrobach kuchni, prezentowanych na imprezie. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Wiedzy o kulturze krajów Grupy Wyszehradzkiej, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE