Informacje

Umowa partnerska Hodonin-Jasło podpisana

Podpisanie umowy partnerskiej. Fot. UMJ
Podpisanie umowy partnerskiej.
Fot. UMJ

Realizując międzynarodową współpracę miast partnerskich, do grona miast partnerskich Hodonina, obok: Cattolica (Włochy), Holíča i Trebišova (Słowacja), Zistersdorfa (Austria), Stolberga (Niemcy), dołączyło Jasło. Podczas minionego weekendu – 8 sierpnia 2009 r. – Burmistrz Miasta Jasła Maria Kurowska, sfinalizowała podpisanie umowy o partnerstwie z kolejnym europejskim miastem.

Podpisanie dokumentu o partnerstwie miast Hodonina i Jasła odbyło się w największe dla hodoninan święto – Święto Św. Wawrzyńca – które przypadło na dni 7-10 sierpnia 2009 roku. Obchody święta zaplanowane na trzy kolejne dni, za główny punkt obrały uroczystości 8 sierpnia, kiedy to przewidziano główne wydarzenie – podpisanie dokumentu o partnerstwie miast. Miasta Hodonín i Jasło poprzez zawarcie tej umowy zadeklarowały wolę wspierania się i współpracy w zakresie życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego i sportowego.

Cała uroczystość odbyła się w iście średniowiecznej atmosferze, pełnej dworskich panien, giermków i rycerzy. Pochód zaproszonych gości i mieszkańców Hodonina na Placu Masaryka prowadzony był przez powozy: burmistrza Lubora Šimečeka wraz z jego trzema zastępczyniami. Ratusz stanowił główny cel pochodu, gdzie na przygotowanej specjalnie z tej okazji scenie ustawione królewskie fotele zapowiadały, co ma za chwilę nastąpić. Po przemówieniach burmistrzów: Marii Kurowskiej i Lubora Šimečeka, nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia. Istotne dla miast partnerskich chwile uświetnione były występem Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej z Jasła. Po uroczystości delegacja Jasła miała przyjemność zapoznać się z tamtejszymi zabytkami i infrastrukturą rekreacyjno-sportową, a podczas rejsu statkiem Konstancja po Morawie podziwiać piękno czeskich krajobrazów. W drugim dniu uroczystości, w niedzielę z okazji Dnia Patrona – św. Wawrzyńca odprawiona została Msza św., której głównym koncelebransem był biskup diecezji tarnowskiej Wiktor Skworc. W kościele św. Wawrzyńca posługę swą od roku pełnił polski kapłan z Nowego Sącza, Paweł Cebula, który został obecnie proboszczem parafii niedaleko Hodonina.

Partnerstwo Jasła i Hodonina, to obok kontynuacji tradycji miast siostrzanych z 1947 roku, utwierdzenie w przekonaniu, że brak wspólnych granic państwowych pomaga w nawiązywaniu kontaktów kulturalno-gospodarczych z sąsiadami z zagranicy. Wzajemne kontakty zbliżają w poznawaniu i przenikaniu się kultur dwóch różnych miasteczek o odrębnych tradycjach i obyczajach, a wspólne ekonomiczno-społeczne cele pozwalają na szybki rozwój miast w kierunku zjednoczonej Europy. Partnerstwa miast są wymagane przy realizacji projektów unijnych i pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej na różnorakie przedsięwzięcia zarówno inwestycyjne, jak i kulturalne.

Miasto Hodonin leży w Czechach, w południowo-wschodniej części Moraw, nad prawym brzegiem rzeki Morawy, tuż przy granicy ze Słowacją. Miasto liczy 28 tys. mieszkańców i zalicza się do największych miast południowo-wschodnich Moraw. Będąc jednym z najnowszych kurortów w Czechach, Hodonin godny jest polecenia wszystkim amatorom zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku. Uzdrowiska oddalone o 600 km od Jasła przyciągają turystów z różnych stron Europy.

Od 1979 roku stał się znanym i cenionym uzdrowiskiem, dzięki czemu w roku 1999 zyskał miano „zdrowego miasta”. Tym samym przyłączył się do międzynarodowego projektu pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia oraz propagowania ekologicznej żywności, rekreacji sportowej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Umożliwiają to licznie znajdujące się tu obiekty sportowe, ośrodki wypoczynkowe, baseny, salony masażu naturalnego, spa i hydroterapii, ścieżki rowerowe oraz specjalne imprezy takie jak Dzień Ziemi, Dni Zdrowia czy Europejski Tydzień Ruchu.

Aktywny wypoczynek w Hodoninie zachęca także do poznania licznych zabytków tego miasta. Są to m.in. stary, efektowny gmach miejski, gotycki kościół św. Wawrzyńca z zabytkową dzwonnicą i dzwonem pochodzącym z 1640 roku, kaplica Świętego Krzyża oraz zabytkowy miejski cmentarz. Warto odwiedzić także barokowe Muzeum imienia Masaryka – pierwszego prezydenta Czechosłowacji, urodzonego właśnie w Hodoninie, który jest postacią darzoną wielkim szacunkiem w dzisiejszej Republice Czeskiej.

Hodonin jest wielowiekową miejscowością, o czym przekonuje badaczy najstarsza wzmianka o Hodoninie, pochodząca z 1169 roku. Początek XIII. wieku był dla osady okresem burzliwego rozwoju urbanizacyjnego. Prawa miejskie Hodonin otrzymał w 1238 roku z rąk Węgierskiej Królowej Konstancji – żony króla Przemysława Otakara I.

Rozwijający się przemysł na terenie Hodonina ma swoje źródła w 18-wiecznej tradycji, kiedy to w 1783 roku doszło do założenia fabryki tytoniu – pierwszego prawdziwego przedsięwzięcia przemysłowego. Budowa Północnej Linii Kolejowej z Wiednia do Krakowa, ukończonej w 1841 roku, oraz rozwój transportu pozytywnie wpłynęło na rozwój przemysłu w mieście. Na przełomie XIX-go i XX-go wieku miasto zaczęło tracić swój prowincjonalny charakter. Od połowy XIX-go wieku wybudowano w mieście: dwie cukrownie, cegielnię, odlewnię, garbarnię, fabrykę sklejek i oklein oraz fabrykę owocowych i rybnych konserw.

W tym okresie również rozpoczęto wydobycie węgla brunatnego, ropy naftowej i gazu. Mówiąc o rozwoju gospodarczym warto zauważyć, że region do którego należy Hodonin, znany jest z uprawy winorośli i turystyki skoncentrowanej wokół produkcji wina, o tyle ważnej, iż umotywowanej tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE