Kultura | rozrywka | edukacja

Jasielskie eliminacje wojewódzkiego konkursu literackiego

Eliminacje rejonowe Podkarpackiego Konkursu „Literatura i dzieci – Nasze Marzenia”, zorganizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, pod patronatem marszałka województwa, odbędą się 26 października, o godz. 10, w Jasielskim Domu Kultury.

JDK zaprasza uczniów oraz nauczycieli z Jasła i powiatu jasielskiego do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest popularyzacja literatury dziecięcej, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej, rozwijanie wyobraźni i spontaniczności, promocja dokonań artystycznych dzieci oraz konfrontacja warsztatu poszczególnych instruktorów pedagogów.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Zadaniem jego uczestników będzie zaprezentowanie jednego utworu wybranego autora (ma to być autor znaczący lub wybitny, poruszający w swojej twórczości tematykę marzeń), w formie: recytacji, inscenizacji, piosenki albo pracy plastycznej. Uczestnicy konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów klas I – III oraz IV – VI.

Finał odbędzie się w WDK w Rzeszowie, 9 i 10 listopada br.

Zgłoszenia chętnych do eliminacji rejonowych, przyjmowane są w JDK do 16 października br. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronach internetowych: www.wdk.podkarpacie.pl i www.jdkjaslo.pl. Udziela ich również Helena Gołębiowska, tel. (0-13) 443-51-53.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE