Informacje

Podpisano umowę na remont drogi Krosno-Kobylany-Toki

Fot. arch. Starostwa Powiatowego
Fot. arch. Starostwa Powiatowego

Adam Kmiecik Starosta Jasielski, Witold Lechowski Wicestarosta Jasielski oraz Teresa Połeć Skarbnik Powiatu Jasielskiego w imieniu Powiatu Jasielskiego podpisali w Bardejowie (Republika Słowacka) 22 września br. umowę partnerską. Na mocy tej umowy przebudowana zostanie m.in. droga Krosno-Kobylany-Toki o długości 13,71 km., z której 5,91 km znajduje się na terenie Powiatu Jasielskiego.

Na ten cel Powiat Jasielski otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 611 144,88 Euro.

Ze strony słowackiej umowę podpisał Vladimir Kozak Starosta Bardejowski. Powiat Krośnieński reprezentowali Jan Juszczak Starosta oraz Jan Pelczar Etatowy Członek Zarządu.

Umowa partnerska została podpisana podczas spotkania pomiędzy partnerami projektu pn. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim” wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Dokument ten warunkuje prawa i obowiązki partnerów projektu t.j. Zarządu i Utrzymania Dróg Regionu Autonomicznego Preszowa i Powiatu Jasielskiego względem Partnera Wiodącego, którym jest Powiat Krośnieński.

Działania podjęte w projekcie związane są z budową drogi po stronie słowackiej i przebudową istniejącej drogi po stronie polskiej mają na celu rozwój współpracy polsko-słowackiej poprzez spójność połączeń w zakresie transportu komunikacyjnego w obszarze polsko-słowackiego pogranicza. Budżet całkowity projektu wynosi 4 581 421 Euro, w tym dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 894 207,83 Euro, co stanowi 85% wartości całego projektu.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE