Kultura | rozrywka | edukacja

Trzcinica: Piątkowe hece w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filia w Trzcinicy w roku szkolnym 2009/2010 organizuje cykl spotkań dla dzieci i młodzieży pod hasłem PIĄTKOWE HECE W BIBLIOTECE.

Biorąc pod uwagę fakt, iż młodzi czytelnicy bardzo lubią wszelkie prace plastyczne, pracownicy GBP postanowili wykorzystać to do zainteresowania dzieci książką. Połączenie zajęć bibliotecznych i plastycznych wydaje się dobrym pomysłem na uatrakcyjnienie pobytu dzieci w placówce. Proponowany cykl spotkań jest kontynuacją zajęć, które przeprowadzono w roku szkolnym 2008/2009. Warsztaty cieszyły się wielką popularnością wśród uczestników.

Podczas realizacji proponowanego programu zajęcia wzbogacone zostaną o kampanię Cała Polska czyta dzieciom, której gminnym koordynatorem jest biblioteka. Dzięki czemu chcemy pobudzić inwencję twórczą uczestników oraz zachęcić ich do sięgnięcia po książki, które są nie tylko rozrywką, ale także wychowują i uczą wartości.

Prace, które powstaną na zajęciach, prezentowane będą na wystawkach w Filii GBP w Trzcinicy, na stronie internetowej www.gbpszebnie.pl oraz podczas wystawy zorganizowanej w GBP w Jaśle z/s w Szebniach.

Program realizowany będzie przez pracowników GBP i FGBP w Trzcinicy. Przewidziany jest także udział w zajęciach zaproszonych gości (plastyków, twórców ludowych, literatów, poetów), a także wolontariuszy. W czasie realizacji programu wykorzystane zostaną zbiory biblioteki. Uczestnicy będą korzystać z materiałów plastycznych zakupionych przez bibliotekę oraz rodziców.

Zapraszamy do udziału w zajęciach !!!
Każdy piątek od godz. 15.00 – BIBLIOTEKA W TRZCINICY.

Agnieszka Jeleń | GBP w Trzcinicy

SŁOWA KLUCZOWE