Kultura | rozrywka | edukacja

V Konkurs recytatorski „Nagroda literacka Nike” w JDK

Jasielski Dom Kultury zaprasza gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w V Konkursie recytatorskim „Nagroda literacka Nike”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 października br. Konkurs odbędzie się 12 października br. o godz. 10 w sali widowiskowej JDK.

Impreza ma na celu rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania współczesną literaturą wykraczającą poza kanon szkolonych lektur – mówi Helena Gołębiowska, wicedyrektorka JDK – Propaguje kulturę żywego słowa i sztukę recytacji oraz przygotowuje młodzież do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym lokalnych i regionalnych środowisk.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: recytacja (wiersz i fragment prozy) oraz poezja śpiewana (2 utwory). Młodzi ludzie, którzy zdecydują się na wzięcie w nim udziału, powinni przygotować nie dłuższy niż 10 minutowy występ. Do prezentacji mają wybrać dowolne utwory lub ich fragmenty autorstwa laureatów Nagrody Literackiej Nike: Wiesława Myśliwskiego, Czesława Miłosza, Stanisława Barańczaka, Tadeusza Różewicza, Jerzego Pilcha, Joanny Olczak-Roniker, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wojciecha Kuczoka, Andrzeja Stasiuka, Doroty Masłowskiej, Olgi Tokarczuk.

Jury będzie oceniać dykcję recytatorów, interpretację utworów, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Zgłoszenia można już składać. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Helena Gołębiowska; telefon (0-13) 44-351-53.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE