Informacje

W Foluszu powstanie film o ostatnich chwilach z życia Nikifora

Rafał Gużkowski. Fot. Daniel Baron
Rafał Gużkowski.
Fot. Daniel Baron

W Foluszu trwają przygotowania do filmu poświęconemu Nikiforowi Krynickiemu. Artysta zaliczany do grona najwybitniejszych na świecie malarzy prymitywistów, spędził w sanatorium przeciwgruźliczym, które mieściło się w obecnych budynkach Domu Pomocy Społecznej, ostatnie miesiące swojego życia.

Ośrodek w Foluszu jest jedną z najbardziej prężnych instytucji pomocy społecznej w województwie podkarpackim, która dla swoich podopiecznych organizuje dodatkowe zajęcia kulturalno-oświatowe. Teraz narodził się kolejny trafny pomysł, mający na celu aktywizację społeczną mieszkańców placówki. W Domu Pomocy Społecznej powstaną zdjęcia do filmu poświęconemu Nikiforowi Krynickiemu, malarskiemu samoukowi i geniuszowi w swoim twórczym kunszcie. Artysta zmarł w Foluszu 10 października 1968 roku, co upamiętnia odsłonięta w ubiegłym roku pamiątkowa tablica.

Jesteśmy pierwszą tego typu instytucją, która taki film chce nakręcić. Będzie miał charakter filmu pół fabularnego. Cała rzecz będzie dziać się w roku 1968, więc już samo zgromadzenie materiałów, eksponatów, czy nawet ubiorów, w których prezentować się będą nasi mieszkańcy, już jest trudnością, z którą zaczynamy sobie radzić. Natomiast najciekawszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że aktorami tylko i wyłącznie będą mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu i w tych scenach fabularnych będą występować. – opowiada Rafał Gużkowski, dyrektor DPS w Foluszu.

Sceny fabularne z życia Nikifora (w rolę artysty wcieli się Czesław Pojnar) mają być przeplatane opowieściami osób, które w tym czasie pracowały w ówczesnym sanatorium przeciwgruźliczym. Uzależnione jest to jednak od tego, czy uda się je namówić do wspomnień. Premiera będzie mieć uroczyste miejsce w październiku, w rocznicę śmierci artysty, a poprowadzą ją sami mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej. Film „Nikifor. Moje drugie imię” ma być również pokazywany środowisku na zewnątrz, m.in. w Jaśle i Rzeszowie.

Również w październiku br. DPS zorganizuje dla swoich podopiecznych Przegląd Pieśni Religijnej i Patriotycznej, który odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

To jest to coś, co pomaga nam wyjść do osób w pełni zdrowych, ale także tym w pełni zdrowym zbliżyć się do osób chorych. Żeby poczuć, że nie ma takiego zagrożenia, jakie się wszystkim wydaje, że jest w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych. – dodaje Rafał Gużkowski.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE