Informacje

Gmina Jasło znalazła się w czołówce rankingu „Wspólnoty”

Fot. Damian Palar
Fot. Damian Palar

Gmina Jasło znalazła się kolejny rok z rzędu na wysokim miejscu w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Przy opracowywaniu rankingu były brane pod uwagę dwa kryteria: wielkość środków zagranicznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca i oraz wielkość środków przeznaczonych na inwestycje wspierane z pieniędzy zagranicznych jako procent całkowitych wydatków majątkowych poniesionych w 2008 roku.

Prezentowane wskaźniki ekonomiczne pozwoliły zająć gminie Jasło, wśród gmin wiejskich, odpowiednio drugie i szóste miejsce. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina wydatkowała w ubiegłym roku na inwestycje prawie 1100 złotych. Wójt Stanisław Pankiewicz nie ukrywa swojej radości z wysokiego miejsca w rankingu. Odzwierciedla to przede wszystkim poziom życia mieszkańców na terenie danej jednostki samorządowej.

Nie ukrywam, że już kolejny rok nasza gmina w tym rankingu zajmuje dość wysokie pozycje. W tamtym roku mieliśmy pierwsze miejsce w województwie podkarpackim, jeśli chodzi o zakontraktowane środki finansowe. W tym roku jesteśmy na drugim miejscu. Dla nas i dla mnie osobiście jest to duże wyróżnienie. To na pewno zasługa szeregu lat pracy. – zaznacza Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło.

Inwestycja stulecia w gminie

Tak wysoka pozycja w rankingu to efekt współpracy kilkunastu samorządów w ramach grupowego projektu pod nazwą „Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki”, który jest realizowany dzięki funduszom unijnym. Gmina Jasło jest największym beneficjentem tego Programu. Po jego zakończeniu obszar skanalizowania wyniesie tutaj blisko 95 procent.

Jesteśmy przy końcówce budowy tego ogromnego przedsięwzięcia. Planowane zakończenie całego projektu to koniec listopada. Potem mamy jeszcze rok czasu na rozliczenie wszystkich spraw finansowych. Proces przygotowawczy do tej inwestycji rozpoczął się w 2002 roku. Na każdym etapie uczestniczyłem w tym procesie. Poprzednicy włożyli też sporo wysiłku w przygotowanie tych dokumentów, ale są momenty takie, gdzie ważą się losy pewnych decyzji i nie ukrywam, że osobą, która śledziła losy tego Projektu był senator Zając. On cały czas monitorował nasze sprawy czy problemy i pomógł nam w tym. To jest poza dyskusją. – podkreśla Stanisław Pankiewicz.

Głównym aspektem realizowanej inwestycji stulecia, bo taką można nazwać budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy, jest poprawa stanu środowiska naturalnego.

Te ogromne pieniądze przekładają się na wszystkie rankingi. Powiem, że wskaźnik finansowy jest też jakimś odzwierciedleniem, ale najważniejszą rzeczą jest to, że będziemy mieć czyste środowisko. To jest sukces, bo nie ukrywam, że poprzez to poprawi się jakość wody w studniach naszych wiejskich. Może to jest górnolotne spojrzenie, ale nie boję się tego użyć, że na pewno poprawi się zdrowie. Szereg chorób alergicznych, gdzie przebywając w środowisku tak skażonym, poprzez odprowadzanie ścieków do przydrożnych rowów, czy wręcz nawet gdzieś na posesje, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Wpływ zanieczyszczenia środowiska na nasze zdrowie jest ogromny. – dodaje wójt Pankiewicz.

Wśród samorządów, które znalazły się w pierwszej czterdziestce rankingu, aż dziesięć z nich należy do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (np. gmina Krempna znalazła się na ósmym, a Tarnowiec na dziewiątym miejscu).

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE